Visgids Zoet wedstrijd 2015; vissen voor een goed doel

Ook dit jaar is er weer de grote viswedstrijd van Stichting Visgids in Zwolle. De wedstrijd waarvan de opbrengst gaat naar de Stichting Visgids. Door het grote succes van de introductie van een ‘vrije hengel parcours’ is die optie er dit jaar natuurlijk ook weer. Afgelopen jaar ving de winnaar van de Visgids wedstrijd meer dan 17 kilo vis!

Vaste en vrije hengel

Er zijn twee trajecten waarvoor de vissers zich kunnen inschrijven: Het Zwartewater voor de vrije hengel en het Zwolle-IJsselkanaal voor de vaste hengel (lengte onbeperkt). Om een redelijke vangst in het vaste hengel parcours te bevorderen is het maximum aantal deelnemers terug gebracht. Daardoor kunnen wij de visplekken wat verder uit elkaar zetten. Zo mogelijk verspreiden wij de deelnemers zoveel mogelijk langs het water en zetten de nummers uit op de beste stekken van het kanaal. Denk daarbij aan alleen rondom de brugpijlers, bij de insteekhavens etc.

Foto: Het Zwartewater voor de vrije hengel en het Zwolle-IJsselkanaal voor de vaste hengel (lengte onbeperkt).

Inschrijving gestart

De inschrijving voor de Visgids wedstrijd is geopend. Zoals overal geldt dat het aantal deelnemers beperkt wordt door de plekken, dus wees er op tijd bij. Vermeld bij inschrijving voor welk hengeltype je mee wilt vissen. Alle informatie over de wedstrijd lees je hieronder:

13e Grote viswedstrijd Stichting Visgids

Zowel vissen met de vrije als de vaste hengel!

Hengeltype bij inschrijving aangeven s.v.p.!

Let op: Zaal ‘Het Anker’ voor loting en prijsuitreiking heeft een nieuw adres: Voorsterweg 36 Zwolle!

Zaterdag 19 september 2015

Hoofdprijs = twee keer € 200,--. Naar rato als de wedstrijd niet vol zit. (1 x voor de vaste hengel en 1 x voor de vrije hengel). Er zijn verder nog vele hengelsport- en huishoudelijke artikelen te winnen!

Gegevens:

Viswater: Zwolle-IJsselkanaal (vaste hengel)

Zwarte Water (vrije hengel)

Vistijd: 09:00 – 14:00 uur

Soort wedstrijd: Individueel

Hengelkeuze:  zie viswater

Inschrijfgeld: € 15,-- per persoon

Aantal deelnemers: Maximaal 60 (vaste hengel)

Maximaal 60 (vrije hengel)

Verdeling plaatsen: Vissen in vakken

Telling: Vissen op gewicht (alles telt, behalve snoek en snoekbaars)

Prijzen: Prijzenaantal = 1 op 4

Geldprijzen: Naar rato als de wedstrijd niet vol zit

Loten plaatsnummers: Van 07:00 – 08:00 uur in zaal ‘Het Anker’, Voorsterweg 36, Zwolle (Westenholte).

Foto: In september zijn er goede vangsten te verwachten.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking vindt een verloting plaats ten bate van de Stichting.

ALLE PRIJZEN DIENEN PERSOONLIJK TE WORDEN OPGEHAALD DOOR DE WINNAAR.

Inschrijving en info bij: Ingmar Boersma, +31 (0)6 – 5051 0055 of email: ingmar@visgids.nl. Bij inschrijving vermelden voor welk hengeltype je wilt meedoen.
Nederland België

Copyright © Vipmedia 2010   -   Privacy statement   -   Disclaimer