Karper Rovers Magazine Wetenschap in Beeld Historia Duiken Hart voor Dieren Ros Bloemen & Planten Tuinontwerp Fresh Landidee Mama


Onderzoek trekvis Noordzeekanaal van start

Donderdag 3 april gingen de eerste kruisnetten het Noordzeekanaal in om trekvis te vangen. Op vijftien locaties waren circa 30 vrijwilligers actief om bij de sluizen en gemalen de visstand te bemonsteren. De eerste vangstmeldingen zijn al doorgekomen, daarbij ging het om glasalen en driedoornige stekelbaarzen.

Foto: Gemaal Halfweg.

De monitoring heeft als doel de hoeveelheid trekvis in het Noordzeekanaal te bepalen. Met de resultaten kunnen de omstandigheden voor trekvis worden verbeterd. Er zijn al voorzieningen getroffen voor trekvissen, maar dit onderzoek moet uitsluitsel geven of de bemonsterde gemalen en sluizen écht visvriendelijk zijn. De monitoring zal in de maanden april tot juli twee keer per week bij zonsondergang plaatsvinden in 2014, 2015 en 2016.


Foto: Glasaal in cuvet.

De eerste resultaten zijn al binnen. Bij de locaties Schellingwoude, Halfweg, Aagtendijk en de Oranjesluizen zijn glasaaltjes gevangen. In Spaarndam is een zwartbekgrondel en een driedoornige stekelbaars gevangen. Bij de Willem I sluis is een pos gevangen. Vanuit Hoogheemraadschap Rijnland loopt ook een monitoring met een beroepsvisser. Deze meldde dat er meer dan 45.000 glasaaltjes door het gemaal Halfweg zijn gezwommen. De eerste resultaten zijn veel belovend. Het lijkt erop dat de migratie tot en met de Oranjesluizen ’werkt’. Echter zijn dit nog geen grote hoeveelheden vis, dus voor een definitieve conclusie moeten we het onderzoek afwachten.

Foto: Monitoring van glasaal.

Op https://www.youtube.com/watch?v=1Hb1Rgrw3zM&feature=youtu.be is een filmpje te zien van de monitoring bij gemaal Halfweg. Bij deze monitoring zijn negen glasalen gevangen. Gewapend met een kruisnet en zaklantaarns gingen de vrijwilligers te werk.

Het project is een samenwerkingsverband tussen acht organisaties, namelijk: Sportvisserij MidWest Nederland, Rijkswaterstaat West Nederland Noord, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet/AGV, Havenbedrijf Amsterdam, de Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland.


Inloggen

E-mail adres:
Wachtwoord:
Klik hier om je in te schrijven


Nederland België

Copyright © Vipmedia 2010   -   Privacy statement   -   Disclaimer