Grondverzakking op Kluizen

De meeste onder jullie zullen al wel gehoord hebben van de zware grondverzakking in het waterspaarbekken Kluizen. Deze verzakking situeert zich in de middenberm tussen de beide bekkens. Hierdoor is er vooral op Kluizen 2 een grote schade zichtbaar. Aangezien De Watergroep deze drinkwaterreservoirs nodig heeft dienen er noodzakelijke werken te worden uitgevoerd.

Wat zijn de gevolgen hiervan voor het vliegvissen op Kluizen 2? Na verscheidene gesprekken met De Watergroep heeft de FVV vernomen dat de werken beginnen in augustus van dit jaar. Volgend jaar zal dan Kluizen 1 op dezelfde manier worden hersteld.

Dit impliceert dat er tegen 1 augustus slechts maximum één meter water aanwezig mag zijn. Vanaf april laten ze het waterpeil stelselmatig zakken, zodanig dat in de maand juli het waterpeil op maximum één meter komt te staan. Dit is absoluut noodzakelijk om de werken te kunnen uitvoeren. In het slechtste geval zal het bekken volledig leeg moeten, maat daar gaat De Watergroep nog niet van uit.

Als het reservoir niet volledig leeg komt te staan zal dat geen expliciet schadelijke gevolgen hebben voor het insectenleven. Eén meter water is echter nefast voor het forellenbestand. Reeds 20 jaar vissen wij op Kluizen 2 en werd er ieder jaar 2400 tot 2800 kg forel uitgezet. Deze uitzettingen werden deels bekostigd door de ontvangsten van de dagvergunningen en jaarvergunningen, maar elk jaar draagt FVV minimum € 4000 bij om alles te bekostigen. Daarom heeft het bestuur FVV in samenspraak met De Watergroep besloten om dit jaar geen forel uit te zetten, aangezien die de lage waterstand niet zullen overleven.

Tevens werd er beslist dat er normaal tot eind augustus mag worden gevist en wel onder de volgende voorwaarden:

1. Mensen die nog een jaarvergunning willen (evenwel tot eind augustus) zullen deze kunnen aankopen aan € 80 (en niet aan € 170). Zij mogen dagelijks 2 forellen meenemen.

2. Een dagkaart van € 17 zal nu € 8 kosten en er mogen ook 2 forellen meegenomen worden.

3. Een namiddagkaart van € 12 zal nu € 6 kosten en er mag er 1 forel meegenomen worden.

Indien het water niet volledig leeg moet, kunnen wij met een grote opstart in 2019 opnieuw beginnen.

Als gemandateerde van FVV houd ik eraan om jullie nu op de hoogte te brengen, aangezien wij nu pas definitief het besluit hebben van De Watergroep. Wij waren en zijn in de toekomst nog steeds welkom op Kluizen en men heeft mij verzekerd dat alles in het werk wordt gesteld om het reservoir niet volledig leeg te moeten pompen, zodat wij volgend jaar terug kunnen herbeginnen. Ik heb mij al die jaren ingezet om met de hulp van de federatie, Kluizen open te houden en ik geloof dat dit nu ook moet kunnen met ieders hulp.

Met vriendelijke groeten,

Jan Van Den Broeck

Vliegvissen op forel kan ook in de winter de moeite waard zijn.

LIDGELD 2018

Mensen uit België die zich via een club of individueel wil aansluiten bij FVV dient zijn Rijksregisternummer op te geven. Indien het RR-nr. niet wordt doorgegeven, wordt het betaalde lidgeld terug gestort. FVV kan niet instaan voor de verzekering van leden die geen RR-nr. opgeven.

Hier onder de richtlijnen van Sportvisserij Vlaanderen:

Alle clubs die bij Sportvisserij Vlaanderen aansluiten dienen per aangesloten lid een bijdrage te betalen, dit is een interne afspraak vanuit de koepelorganisatie SV naar de aangesloten federaties en onderliggende clubs.

Vanuit Sportvisserij Vlaanderen factureren wij t.a.v. de aangesloten federaties (alle clubaansluitingen + totaal aantal leden). De federatie FVV rekent de clubaansluitingen en het aantal leden (alle leden ook die die meerdere keren zijn aangesloten) t.a.v. alle aangesloten clubs aan.

Het doorgeven van alle leden is een afspraak tussen federatie Sportvisserij Vlaanderen en de federaties en de onderliggende clubs die aangesloten zijn bij de betreffende federatie.

Afspraak met de clubs die lid worden is dat ze alle leden aansluiten zodat de BA van de club zou gedekt zijn voor alles wat ze organiseren in het kader van de hengelsport.
Dit is een afspraak tussen Sportvisserij Vlaanderen en Arena d.w.z. dat alle aangesloten federaties en clubs zich hieraan dienen te houden.

Iedereen staat vrij om in zoveel clubs aan te sluiten als ze maar willen. Voorwaarde is dat het lidmaatschap Sportvisserij Vlaanderen wordt betaald in alle clubs. Dit om de verzekering te betalen en de werking van Sportvisserij Vlaanderen mee in stand te houden.

Website: www.vliegvissen.be.




Copyright © Vipmedia 2010   -   Privacy statement   -   Disclaimer