Onderzoek visstand Volkerak-Zoommeer

Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer laten de komende weken de visstand van het Volkerak-Zoommeer onderzoeken. Onderzoeksbureau ATKB zal dit uitgebreide onderzoek uitvoeren.

Dit onderzoek is een herhaling van het onderzoek van 2008.


De uitkomsten van dit onderzoek zullen samen met alle beschikbare gegevens over de visstand en visserij – waaronder hengelvangstregistraties en onttrekkingen van de beroepsvissers – door een groep gerenommeerde visserijdeskundigen tegen het licht worden gehouden.

Nadien zal een nieuw visplan worden opgesteld, waarin ook de huidige quota voor brasem en snoekbaars worden geëvalueerd.

Samenwerking sport- en beroepsvisserij
Het visstandsonderzoek op het Volkerak-Zoommeer vloeit voort uit de afspraken die Sportvisserij ZWN en de Vereniging van Beroepsvissers van het VZM met elkaar hebben gemaakt in het najaar van 2016. Naast dit visstandsonderzoek hebben sport- en beroepsvisserij samen gewerkt aan het vergroten van de transparantie over de visserij en zijn aanvullende afspraken gemaakt over de controle en handhaving. Zo vindt er meer controle plaats op de zegenvisserij en is een sanctioneringssysteem overeengekomen. De controles door BOA’s van Sportvisserij ZWN vinden plaats met een financiële bijdrage vanuit de Vereniging van Beroepsvissers van het VZM.

Planning onderzoek
Het visstandsonderzoek vindt plaats in de weken 47, 48 en 49. Het onderzoek wordt uitgevoerd met de stortkuil en de zegen. Omdat het doorzicht in het Volkerak-Zoommeer groot is, wordt het onderzoek net als in 2008 in de donkerperiode uitgevoerd. Na het meten van de vangst wordt de vis direct op de vangstlocatie teruggezet. Tijdens het onderzoek wordt geen vis onttrokken.

Fuikenvisserij aal en wolhandkrab
Met ingang van 1 december 2017 is het westelijk deel van het (Krammer)Volkerak weer vrijgegeven voor de visserij met fuiken op aal en wolhandkrab. Het (Krammer)Volkerak was tot op heden gesloten voor de visserij op deze soorten, omdat de gehaltes dioxines en pcb’s in aal en wolhandkrab boven de gestelde norm lagen. Het oostelijk deel van het (Krammer)Volkerak, grofweg ten oosten van een denkbeeldige noord-zuidlijn oostelijk van de monding van het Schelde-Rijnkanaal, is nog altijd gesloten voor de fuikenvisserij. Op het Zoommeer en het zuidelijke Schelde-Rijnkanaal mag overigens ook met fuiken op aal en wolhandkrab worden gevist. Deze wateren zijn nooit gesloten geweest.

Bron: http://www.sportvisserijzwn.nl/actueel/12066/onderzoek-visstand-volkerak-zoommeer.html
Copyright © Vipmedia 2010   -   Privacy statement   -   Disclaimer