Sharkatag: haaien vangen voor de Zeeuwse kust!

 

Twaalf charterboten met in totaal ruim 350 sportvissers gaan op 13, 14, 15 juli vanuit Neeltje Jans ‘naar de haaien’. Dit om deze bijzondere vissen te merken voor onderzoek naar hun verspreiding en gedrag, zodat de haaien beter beschermd kunnen worden.

Na een lange tijd van afwezigheid komen gevlekte gladde haaien de laatste jaren steeds meer voor langs de Nederlandse kust. Dit was voor Sportvisserij Nederland aanleiding om een project te starten waarin sportvissers de haaien die zij vangen voorzien van een ‘tag’ (merkje). Aan de hand daarvan wordt veel kennis vergaard over de verspreiding (leefgebieden) en zwemroutes van gevlekte gladde haaien.

Tijdens Sharkatag wordt er dicht onder de kust gevist - hier vlak voor de Oosterscheldekering.

Bewustwording
Behalve het in kaart brengen van de migratiepatronen, zorgt Sharkatag ook voor bewustwording bij het grote publiek dat deze fascinerende – en voor de mens ongevaarlijke – dieren weer in ons kustwater zwemmen. De gevlekte gladde haai is zeer gevoelig voor overbevissing. Dat laatste is ook de belangrijkste reden dat van de twintig haaien- en roggensoorten die in de zuidelijke Noordzee thuishoren, vier soorten roggen zijn verdwenen en de andere soorten nog slechts sporadisch voorkomen.

Een gevlekte gladde haai - de meest voorkomende haaiensoort in de Noordzee.

Terugzetplicht
Sportvissers zetten hun gevangen haaien terug, maar helaas belanden deze via de beroepsmatige visserij nog vaak voor een paar dubbeltjes per kilo op de markt. Ook in Nationaal Park Oosterschelde – een kraamkamer voor meerdere haaiensoorten – worden regelmatig haaien aangeland. Sportvisserij Nederland streeft daarom naar een terugzetverplichting voor alle haaien en roggen in de Noordzee, zodat er weer gezonde en stabiele populaties kunnen ontstaan. Daarbij wordt gezien het feit dat deze vissoorten over duizenden kilometers migreren ingezet op internationale samenwerking met Europa.

 

Sharkatag vergaart zeer waardevolle informatie over de haaienpopulatie van de Noordzee.

Terugvangsten
Vanaf het moment dat Sharkatag in 2011 van start ging, zijn al meer dan 3.000 haaien door schippers van hengelcharters voorzien van een merkje. Hiervan zijn er maar liefst 200 teruggemeld. Het doel van Sharkatag is om zoveel mogelijk haaien met de hengel te vangen, te merken en weer vrij te laten. Voorafgaand aan Sharkatag 2017 ontvangen alle deelnemers een loodvervanger, zodat er deze editie goeddeels loodvrij zal worden gevist.

Alle gevangen haaien worden voorzien van een speciaal merkje en daarna weer netjes teruggezet.

De verwachting is dat ook tijdens deze editie van dit spectaculaire evenement weer veel haaien worden gevangen. De kans is zelfs groot dat een eerder gemerkte haai aan boord komt bij een van de twaalf charterboten die gecertificeerd zijn om te merken.

Alle deelnemers ontvangen vooraf een goodiebag plus speciaal Sharkatag t-shirt.
Copyright © Vipmedia 2010   -   Privacy statement   -   Disclaimer