Karper Rovers Magazine Wetenschap in Beeld Historia Duiken Hart voor Dieren Ros Bloemen & Planten Tuinontwerp Fresh Landidee Mama

Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen en Beet Belgische Recordlijst Zoetwatervissen

Welkom bij de officiële recordlijst voor de zoetwatervisserij. De BNRZ Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen en BBRZ Beet Belgische Recordlijst Zoetwatervissen wordt gerund door het secretariaat van Beet Sportvissersmagazine. Ruim 25 jaar is er al een grote vissen competitie in onze Beet. De laatste 15 jaar kent u deze competitie beter als de Beste Tien. Deze competitie blijft bestaan.

De records die gevangen worden krijgen een officieel certificaat. In samenwerking met Berry Lucas OVB Dr. Ir. Leo Nagelkerke Universiteit Wageningen en Erwin Winter RIVO gaan we de biologische achtergronden checken en waar mogelijk wetenschappelijk onderbouwen. Natuurlijk kunnen ook voor ons vreemde of minder bekende vissoorten aan het licht komen. Naast Berry Lucas, Dr. Ir. Leo Nagelkerke en Erwin Winter zitten in deze Nederlandse Record Zoetwatercommissie Bertus Rozemeijer roofvisspecialist, Arnout Terlouw specimen hunter, Kees Steinvoort IGFA lid en specialist recordgegevens, Lidy Verdoolaege redactiesecretaresse en coördinator Beste Tien, voorzitter Pierre Bronsgeest hoofdredacteur Beet.

Naast de Beste Tien komt er dus maandelijks de Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen. De vangstmeldingen vindt u regelmatig in Beet en op deze site. In principe komen alle zoetwatervissen in aanmerking voor een officiële vermelding.

download claimformulier

Vissoorten die in aanmerking komen voor de Beet Nederlandse recordlijst zijn:

 

Zoetwatervis Latijnse naam Recordhouder Gewicht Lengte Datum
Aal Anguilla anguilla  Huseyin Janssen - 115 cm 08-08-2009
Alver Alburnus alburnus       15-05-2012
Amerikaanse hondvis Umbra pygmaea        
Baars Perca flufiatilis Wim Wigboldus 2,769 Kg  53,5 cm  09-10-2008 
Barbeel Barbus barbus Joost van den Diepstraten   88 cm

 17-03-2012

Beekforel Salmo trutta fario Chris Boxberger 6 Kg  85,5 cm  01-04-2003 
Beekprik Lampetra planeri        
Bermpje Barbatula barbatulus        
Bittervoorn Rhodeus sericeus amarus        
Blankvoorn Rutilus rutilus Jan Westra 1,64 Kg 46,5 cm 17-06-2005
Blankvoorn Rutilus rutilus E.L. Blaauw 1,78 Kg - 11-03-1984
Blauwband Pseudorasbora parva        
Blauwneus Vimba vimba        
Bot Platichthys flesus        
Brasem Abramis brama Johan Westrik 8 Kg 75 cm 23-04-2002
Bronforel Salvelinus fontinalis        
Bruine Amerikaanse dwergmeerval Ameiurus nebulosus        
Diklipharder Chelon labrosus Arjan Verheij - 72 cm 14-08-2008
Dunlipharder Liza Ramada        
Elft Alosa alosa        
Elrits Phoxinus phoxinus        
Fint Alosa fallax        
Gestippelde alver Alburnoides bipunctatus        
Giebel Carassius auratus gibelio Raymond Janssens - 50 cm 22-04-2006
Goudharder Liza aurata        
Graskarper Ctenopharyngodon idella Tim Dijkhuizen - 103 cm 11-09-2004
Grootkopkarper Aristichthys nobilis        
Grote marene Coregonus lavaretus        
Grote modderkruiper Misgurnus fossilis        
Houting Coregonus oxyrinchus Henk Nijhof 2,2 Kg 60 cm 22-02-2009
Karper Cyprinus carpio Joop Butselaar 31,4 Kg 108 cm 23-10-2000
Kleine marene Coregonus albula        
Kleine modderkruiper Cobitis taenia        
Kolblei Abramis bjoerkna Jan Westra 1,73 Kg 45 cm 19-11-2006
Kopvoorn Leuciscus cephalus Sascha Krysch - 54 cm 29-07-2007
Kopvoorn Leuciscus cephalus L. Adriolo 2,6 Kg - 05-03-1985
Kroeskarper Carassius carrassius        
Kwabaal Lota lota        
Meerval Silurus glanis Arno Hartgers 53 Kg 180,2 cm 25-03-2007
Pos Gymnocepalus cernua        
Regenboogforel Oncorhynchus mykiss P. v. Opstal 8,9 Kg - 11-02-1983
Rivierdonderpad Cottus gobio        
Riviergrondel Gobio gobio        
Rivierprik Lampetra fluviatilis        
Roofblei Aspius aspius Rinus Schutte - 84 cm 31-03-2005
Ruisvoorn Scardinus erothrophthalmus Hennie Raanhuis 1,875 Kg 47 cm 03-06-2003
Serpeling Leuciscus leuciscus        
Sneep Chondrostoma nasus        
Snoek Esox lucius Ton Kurver - 137,5 cm 13-06-1997
Snoekbaars Stizostedion lucioperca J. Reniers 14,3 Kg 1.6 cm 09-01-1990
Spiering Osmerus eperlanus        
Steur Acipenser familie o.a. sturio Redmar Klein-Holte 14,7 Kg 121 cm 31-07-2011
Vlagzalm Thymallus thymallus        
Winde Leuciscus idus Joost Wenteler 4,1 Kg 67 cm 24-07-2009
Zalm Salmo salar        
Zeeforel Salmo trutta trutta Arie van de Camp 8,2 Kg 85 cm 27-07-2004
Zeelt Tinca tinca Herman Peters-Rit - 61 cm 22-04-2007
Zeeprik Petromyzon marinus        
Zilverkarper Hypophthalmchthys molitrix        
Zonnebaars Lepomis gibbosus Remco van Dijk - 22 cm 27-06-2009
Zwartbekgrondel Neogobius melanostomus Johan Welten - 17 cm 27-08-2011
Zwarte Amerikaanse dwergmeerval Ameirus melas        

 

Beet Belgische Recordlijst Zoetwatervissen 

Baars: 53 cm/gewicht onbekend gevangen door O. Jacobs

Barbeel: 73 cm gewicht 4 kg gevangen door J. Vandendyck

Blankvoorn: 44 cm/gewicht onbekend gevangen door K. Huybrechts

Bot: 52 cm/gewicht onbekend gevangen door R. Van der Cruyssen

Brasem: 73 cm/6 kg gevangen door Luc Vanhoutte

Bruine forel: 73 cm/gewicht onbekend gevangen door S. Dierickx

Diklipharder: 67 cm/gewicht onbekend gevangen door N. Smits

Giebel: 62 cm/4 kg gevangen door Jean Prouvost

Grootkopkarper: 112 cm/23,400 kg gevangen F. Daems

Karper: 109 cm/34,600 kg gevangen door Ph. Cottenier

Kolblei: 32,5 cm gewicht onbekend gevangen door Bjorn De Proft

Meerval: 210 cm/gewicht 71 kg gevangen door G. Deweirdt

Paling: 124 cm/4,100 kg gevangen door G.Moons

Regenboogforel: 90 cm/9,150 kg gevangen door J. Loppe

Roofblei: 87 cm/gewicht 6,8 kg gevangen door F Mertens

Ruisvoorn: 43 cm/gewicht onbekend gevangen door F. Crombeeke

Sneep: 54 cm gewicht onbekend gevangen door A. Praet

Snoek: 136 cm/17 kg gevangen door L. De Geyseleer

Snoekbaars: 104 cm/gewicht onbekend gevangen door J. Daes

Vlagzalm: 43 cm gewicht onbekend gevangen door S. Dierickx

Winde: 59 cm/3,800 kg gevangen door A. Ruymen

Zeelt: 63 cm/4,500 kg gevangen door S. Wouters

Zilverkarper: 132 cm/33,750 kg gevangen door J. Vanuytrecht


Inloggen

E-mail adres:
Wachtwoord:
Klik hier om je in te schrijven


Nederland België

Copyright © Vipmedia 2010   -   Privacy statement   -   Disclaimer