Welkom bij de officiële recordlijst voor zoetwatervissen. Deze BBRZ (Beet Belgische Recordlijst Zoetwatervissen) wordt gerund door de redactie van Beet Sportvissersmagazine.

 

BBRZ-COMMISSIE

Elke recordaanmelding zal in behandeling genomen worden door een speciale BBRZ-commissie, bestaande uit hoofdredacteur Sjoerd Beljaars, eindredacteur Mark Pijnappels, redacteur Stef Jansens, binnendienst medewerker Alex Boom en specimen hunter Arnout Terlouw. Uiteraard zal gekeken worden of er aan alle voorwaarden is voldaan en zal door de commissie (op basis van foto/videomateriaal) de afmetingen van de betreffende vis worden vastgesteld. Een door deze commissie erkend record krijgt een officieel certificaat en uiteraard vermelding in de officiële lijst met recordvissen!

 

BELANGRIJKE CRITERIA RECORDMELDING

·         De vis is levend teruggezet in hetzelfde viswater.

·         Met de hengel gevangen.

·         Afmetingen moeten duidelijk in beeld worden gebracht (foto/video).

·         Weging van de vis niet noodzakelijk.

·         Vis moet in Nederland gevangen zijn (voor BBRZ in België)

·         Vangstfoto van vis met vanger.

·         Correct ingevuld claimformulier.

·         RECORD AANMELDEN? LEES HIER HOE JE DAT KUNT DOEN!

 

Beet Belgische Recordlijst Zoetwatervissen:

Zoetwatervis Latijnse naam Recordhouder Gewicht Lengte Datum
Aal Anguilla anguilla G. Moons  4.1 kg 124 cm  
Alver Alburnus alburnus        
Amerikaanse hondvis Umbra pygmaea        
Baars Perca flufiatilis O. Jacobs
onb.  53 cm  
Barbeel Barbus barbus J. Raaijmakers 
onb. 81 cm

 

Beekforel Salmo trutta fario S. Dierickx
onb  73 cm  
Beekprik Lampetra planeri        
Bermpje Barbatula barbatulus        
Bittervoorn Rhodeus sericeus amarus        
Blankvoorn Rutilus rutilus K. Huybrechts
onb  44 cm  
Blankvoorn Rutilus rutilus
     
Blauwband Pseudorasbora parva        
Blauwneus Vimba vimba        
Bot Platichthys flesus R. Van der Cruyssen onb  52 cm   
Brasem Abramis brama L. Vanhoutte 6 kg 73 cm  
Bronforel Salvelinus fontinalis        
Bruine Amerikaanse dwergmeerval Ameiurus nebulosus        
Diklipharder Chelon labrosus N. Smits onb  67 cm  
Dunlipharder Liza Ramada        
Elft Alosa alosa        
Elrits Phoxinus phoxinus        
Fint Alosa fallax        
Gestippelde alver Alburnoides bipunctatus        
Giebel Carassius auratus gibelio J. Prouvost 4 kg 62 cm  
Goudharder Liza aurata        
Graskarper Ctenopharyngodon idella    
 
Grootkopkarper Aristichthys nobilis F. Daems  23.4 kg  112 cm   
Grote marene Coregonus lavaretus        
Grote modderkruiper Misgurnus fossilis        
Houting Coregonus oxyrinchus        
Karper Cyprinus carpio Ph. Cottenier  34.6 kg  109 cm   
Kleine marene Coregonus albula        
Kleine modderkruiper Cobitis taenia        
Kolblei Abramis bjoerkna Bjorn De Proft  onb  32.5 cm   
Kopvoorn Leuciscus cephalus Leon Haenen  onb 58 cm 28-06-2017 
Kroeskarper Carassius carrassius        
Kwabaal Lota lota        
Meerval Silurus glanis G. Deweirdt  71 kg  210 cm   
Pos Gymnocepalus cernua Wouter de Pauw    12 cm  05-11-2017
Regenboogforel Oncorhynchus mykiss J. Loppe  9.15 kg  90 cm   
Rivierdonderpad Cottus gobio        
Riviergrondel Gobio gobio        
Rivierprik Lampetra fluviatilis        
Roofblei Aspius aspius F. Mertens  6.8 kg  87 cm   
Ruisvoorn Scardinus erothrophthalmus F. Crombeeke  onb  43 cm   
Serpeling Leuciscus leuciscus        
Sneep Chondrostoma nasus A. Praet  onb 54 cm   
Snoek Esox lucius L. De Geyseleer  17 kg  136 cm  
Snoekbaars Stizostedion lucioperca J. Daes  onb  104 cm   
Spiering Osmerus eperlanus        
Steur Acipenser familie o.a. sturio    
 
Vlagzalm Thymallus thymallus S. Dierickx  onb  43 cm   
Winde Leuciscus idus A. Ruymen  3.8 kg  59 cm  
Zalm Salmo salar        
Zeeforel Salmo trutta trutta        
Zeelt Tinca tinca S. Wouters  4.5 kg  63 cm   
Zeeprik Petromyzon marinus        
Zilverkarper Hypophthalmchthys molitrix J. Vanuytrecht  33.75 kg  132 cm   
Zonnebaars Lepomis gibbosus        
Zwartbekgrondel Neogobius melanostomus Wouter de Pauw    15 cm  24-10-2017
Zwarte Amerikaanse dwergmeerval Ameirus melas        Copyright © Vipmedia 2010   -   Privacy statement   -   Disclaimer