Welkom bij de officiële recordlijst voor zoetwatervissen. Deze BNRZ (Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen) en BBRZ (Beet Belgische Recordlijst Zoetwatervissen) wordt gerund door de redactie van Beet Sportvissersmagazine.

 

Elke recordaanmelding zal in behandeling genomen worden door een speciale Beet-commissie, bestaande uit hoofdredacteur Sjoerd Beljaars, eindredacteur Mark Pijnappels, redacteur Stef Jansens, binnendienst medewerker Alex Boom en specimen hunter Arnout Terlouw. Uiteraard zal gekeken worden of er aan alle voorwaarden is voldaan en zal door de commissie (op basis van foto/videomateriaal) de afmetingen van de betreffende vis worden vastgesteld. Een door deze commissie erkend record krijgt een officieel certificaat en uiteraard vermelding in de officiële lijst met recordvissen!

 

Belangrijke criteria BNRZ-record

·         Vis wordt weidelijk behandeld.

·         Met de hengel gevangen.

·         Afmetingen moeten duidelijk in beeld worden gebracht (foto/video).

·         Weging van de vis niet noodzakelijk.

·         Aanwezigheid van getuige(n).

·         Vis moet in Nederland gevangen zijn (voor BBRZ in België)

·         Vangstfoto van vis met vanger.

·         Correct ingevuld claimformulier.

 

Download hier het claimformulier, vul deze in en stuur deze per mail of schriftelijk naar ons toe.

 

Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen:

VISSOORT LATIJNSE NAAM RECORDHOUDER GEWICHT LENGTE DATUM
Aal Anguilla anguilla Huseyin Janssen  onb 115 cm 08-08-2009
Alver Alburnus alburnus       15-05-2012
Amerikaanse hondvis Umbra pygmaea        
Baars Perca flufiatilis Wim Wigboldus 2,769 kg  53,5 cm  09-10-2008 
Barbeel Barbus barbus Joost van den Diepstraten onb 88 cm

17-03-2012

Beekforel Salmo trutta fario Chris Boxberger 6 kg  85,5 cm  01-04-2003 
Beekprik Lampetra planeri        
Bermpje Barbatula barbatulus        
Bittervoorn Rhodeus sericeus amarus        
Blankvoorn Rutilus rutilus Geert van Schijndel 1,75 kg 48 cm 09-11-2012
Blankvoorn Rutilus rutilus E.L. Blaauw 1,78 kg - 11-03-1984
Blauwband Pseudorasbora parva        
Blauwneus Vimba vimba        
Bot Platichthys flesus        
Brasem Abramis brama

Jeroen Blom

Johan Westrik

8,5 kg

8 kg

75 cm

75 cm

26-04-2015

23-04-2002

Brasem Abramis brama Koen van Goor 9,1 kg 72 cm 26-04-2014
Bronforel Salvelinus fontinalis        
Bruine Amerikaanse dwergmeerval Ameiurus nebulosus        
Diklipharder Chelon labrosus Arjan Verheij - 72 cm 14-08-2008
Dunlipharder Liza Ramada        
Elft Alosa alosa        
Elrits Phoxinus phoxinus        
Fint Alosa fallax        
Gestippelde alver Alburnoides bipunctatus        
Giebel Carassius auratus gibelio Raymond Janssens - 50 cm 22-04-2006
Goudharder Liza aurata        
Graskarper Ctenopharyngodon idella Fabian van Zwam 15,1 kilo 106,2 cm 20-05-2014
Grootkopkarper Aristichthys nobilis        
Grote marene Coregonus lavaretus        
Grote modderkruiper Misgurnus fossilis        
Houting Coregonus oxyrinchus Henk Nijhof 2,2 Kg 60 cm 22-02-2009
Karper Cyprinus carpio Joop Butselaar 31,4 Kg 108 cm 23-10-2000
Kleine marene Coregonus albula        
Kleine modderkruiper Cobitis taenia        
Kolblei Abramis bjoerkna Jan Westra 1,73 Kg 45 cm 19-11-2006
Kopvoorn Leuciscus cephalus Sascha Krysch - 54 cm 29-07-2007
Kopvoorn Leuciscus cephalus L. Adriolo 2,6 Kg - 05-03-1985
Kroeskarper Carassius carrassius        
Kwabaal Lota lota        
Meerval Silurus glanis Roy Noom onb. 212 cm 15-05-2016
Pos Gymnocepalus cernua        
Regenboogforel Oncorhynchus mykiss P. v. Opstal 8,9 Kg - 11-02-1983
Rivierdonderpad Cottus gobio        
Riviergrondel Gobio gobio        
Rivierprik Lampetra fluviatilis        
Roofblei Aspius aspius Rinus Schutte onb. 84 cm 31-03-2005
Ruisvoorn Scardinus erothrophthalmus Hennie Raanhuis 1,875 Kg 47 cm 03-06-2003
Serpeling Leuciscus leuciscus        
Sneep Chondrostoma nasus Jos Raaymakers onb. 57 cm  29-11-2012 
Snoek Esox lucius Ton Kurver - 137,5 cm 13-06-1997
Snoekbaars Stizostedion lucioperca J. Reniers 14,3 Kg 106 cm 09-01-1990
Spiering Osmerus eperlanus        
Steur Acipenser familie o.a. sturio Redmar Klein-Holte 14,7 Kg 121 cm 31-07-2011
Vlagzalm Thymallus thymallus        
Winde Leuciscus idus Joost Wenteler 4,1 Kg 67 cm 24-07-2009
Zalm Salmo salar        
Zeeforel Salmo trutta trutta Arie van de Camp 8,2 Kg 85 cm 27-07-2004
Zeelt Tinca tinca Herman Peters-Rit - 61 cm 22-04-2007
Zeeprik Petromyzon marinus        
Zilverkarper Hypophthalmchthys molitrix        
Zonnebaars Lepomis gibbosus Remco van Dijk - 22 cm 27-06-2009
Zwartbekgrondel Neogobius melanostomus Johan Welten - 17 cm 27-08-2011
Zwarte Amerikaanse dwergmeerval Ameirus melas        Nederland België

Copyright © Vipmedia 2010   -   Privacy statement   -   Disclaimer