Elke recordaanmelding zal in behandeling genomen worden door een speciale BNRZ en BBRZ-commissie. Uiteraard zal gekeken worden of er aan alle voorwaarden is voldaan en zal door de commissie (op basis van foto/videomateriaal) de afmetingen van de betreffende vis worden vastgesteld. Een door deze commissie erkend record krijgt een officieel certificaat en uiteraard vermelding in de officiële lijst met recordvissen!

 

BELANGRIJKE CRITERIA RECORDMELDING

·         De vis is levend teruggezet in hetzelfde viswater.

·         Met de hengel gevangen.

·         Afmetingen moeten duidelijk in beeld worden gebracht (foto/video).

·         Weging van de vis niet noodzakelijk.

·         Vis moet in Nederland gevangen zijn (voor BBRZ in België)

·         Vangstfoto van vis met vanger.

·         Correct ingevuld claimformulier.

 

ZO MELD JE JOUW RECORD AAN

1. Download hier het claimformulier, en stuur deze ingevuld per mail (redactie.beet@vipmedia.nl) of schriftelijk (Redactie Beet, Postbus 7272, 4800GG Breda) naar ons toe. Vergeet ook niet het foto- en/of videobewijs mee te sturen.

OF

2. Doorloop de stappen van het onderstaande online forumlier.

 
Copyright © Vipmedia 2010   -   Privacy statement   -   Disclaimer