In het Algemeen Dagblad van gisteren aandacht voor de slepende kwestie aangaande de visrechten in het Benedenrivierengebied. Sportvisserij en beroepsvisserij staan hier al jaren tegenover elkaar, en ook vorige week was er weer een kort geding. Voor wie en van wie is de snoek, aal, witvis, baars en snoekbaars in dit gebied?

Zegenvissen in de benedenrivieren (foto’s Visserijbedrijf Klop). Hoofdfoto: de Biesbosch: Gat van de Vissen, Zuiderklip en Noordwaard – foto Beeldbank Rijkswaterstaat / Joop van Houdt. 

 

Verdeling

In het artikel belicht journalist Bas Boerma de argumenten van beide partijen, die onderling van mening blijven verschillen sinds de Staat het aan de beroepsvissers en sportvissers in het Benedenrivierengebied overlaat om de verdeling van de snoek- en baarsrechten met elkaar te regelen. ,,Dat werkt helaas niet’’, zegt visserijrechtadvocaat Hans Hermsen namens de familie Klop uit Hardinxveld-Giessendam, een van de visserijbedrijven.

Vorige week diende opnieuw een kort geding.

 

Herijking

Directeur Björn Schutz van Sportvisserij Zuidwest Nederland ziet in tegenstelling tot de beroepsvissers niets in de huidige rechtsgang maar geeft aan met het oog op de toekomst ‘best bereid’ te zijn opnieuw naar de visrechten te kijken. Wel pleit hij dan voor een complete herijking en ziet hij geen toekomst in aparte juridische claims of afspraken per soort ‘ten faveure van één partij die alleen maar meer en meer wil’, aldus Schutz in het artikel.

Klik hier of hieronder om het hele artikel te lezen.