Nieuw onderzoek in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat zien dat het loodverlies van sportvissers veel lager uitvalt dan eerder werd becijferd, zo bericht Sportvisserij Nederland in een verklaring van de deelnemers van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij.

Voor het gebruik van lood komen steeds meer alternatieven beschikbaar (foto’s Sportvisserij Nederland)

 

Bijgesteld

Die interpretatie van de onderzoekscijfers zijn onlangs bijgesteld. Die jaarlijkse hoeveelheid loodverlies door de sportvisserij wordt nu geschat op 22,9 ton in het zoute water (was 470 ton) en op 7,3 ton in het zoete water (was 54 ton), luidt de inhoud van het persbericht dat is opgesteld door de betrokken partijen binnen de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Daarin hebben zitting: Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Unie van Waterschappen, Vereniging Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en Vereniging, Landelijke Organisatie Dibevo.

Ook het loodverbruik in zout water wordt onderzocht (foto Sportvisserij Midwest Nederland)

 

Twee soorten onderzoek

Voor de monitoring van de voortgang van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij gebruikt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een tweetal soorten onderzoeken: de zogenaamde Screening Surveys en de Logboek Surveys. Deze worden uitgevoerd door het Centrum voor Visserij Onderzoek (CVO), onderdeel van Wageningen Marine Research (WMR).

Naast deze door LNV geïnitieerde onderzoeken is ook het onderzoek ‘Emissie van lood naar de Nederlandse zoete en zoute wateren door verlies van vislood in de sportvisserij’ van Deltares (2013) relevant, omdat de schattingen ten aanzien van het loodverlies uit deze studie destijds zijn gehanteerd in de overwegingen van de Green Deal.

Roestvrij stalen jigheads van Iron Claw.

 

Zout en zoet

De cijfers uit deze onderzoeken verschillen echter van elkaar. Met name de cijfers over het jaarlijks geschatte loodverlies zijn in het Deltares-onderzoek fors hoger dan de cijfers uit de Logboek Survey van 2018 – 2019 van het CVO/WMR. Het Deltares-onderzoek schat de jaarlijkse hoeveelheid loodverlies door de sportvisserij op 470 ton in het zoute en 54 ton in het zoete water. De schattingen uit de Logboek Survey bedragen (afgerond) 23 ton in het zoute en 7 ton in het zoete water per jaar. Dit vraagt om nadere uitleg en context over hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen.

Klik hier om de uitleg over deze cijfers te bekijken.