Het kort geding voor de rechtbank in Den Haag dat Visserijbedrijf Klop had aangespannen tegen de Staat – als verhuurder van het schubvisvisrecht – en Sportvisserij Zuidwest Nederland – als huurder daarvan – heeft er niet toe geleid dat de beroepsvisser de baars en snoek mag behouden bij zegenvisserijen in de ‘staatspercelen’ Amer, Hollands Diep en Nieuwe Merwede.

De Benedenrivieren  NieuweMerwede, Hollands Diep en Amer rond de Moerdijkbruggen (foto beeldbank Rijkswaterstaat / Joop van Houdt) 

 

Snoek en baars

Visserijbedrijf Klop wilde via deze juridische procedure dat de huurder van het visrecht, Sportvisserij Zuidwest Nederland (SZWN), een nieuwe schriftelijke toestemming zou uitgeven waarin de terugzetverplichting voor de in de zegenvisserij van Klop meegevangen snoek en baars niet meer is opgenomen. Deze vordering is echter afgewezen door de kortgedingrechter.

———————————

Uit het AD:

——————————

Afgewezen

De vordering van ‘Klop’ is onder meer afgewezen omdat dit ‘vermeende recht’ om snoek en baars te onttrekken gebaseerd was op een eerdere ‘tijdelijke regeling’. De rechter verwijst Klop naar de huurder van het visrecht SZWN om hierover te overleggen, wanneer hij dit wenselijk acht. De SZWN weigert echter de snoek en baars ‘af te staan’:

 

Uitspraak

Om die reden heb ik u in mijn recente brief aangegeven dat u ook zelf contact kunt opnemen met de huurder. U geeft aan dat het eigen gesprek met de huurder niet tot de gewenste situatie heeft geleid, huurder acht het gewenste medegebruik van zijn visrecht niet wenselijk.

De door u in uw stukken ingebrachte stellingname dat het hierbij zou gaan om het herstel van een oude afspraak, waarbij destijds in 1981 de bepalingen tijdelijk uit de overeenkomsten zouden zijn verwijderd onder de conditie dat dit zou worden aangepast zodra de bestanden van genoemde soorten dat zouden toelaten, is ons niet bekend en blijkt ook niet uit de hiervoor door u overgelegde stukken. Anders dan dat uw cliënt (en de overige betrokken beroepsvissers in het gebied) zich dit zeggen te herinneren.”’

Baars blijft een ‘sportvis’ in het betreffende gebied…

 

Advocaat

De verliezende partij in deze (‘Klop’) dient aldus ook de kosten van het proces van de kant van de SZWN en Staat te vergoeden:

“…veroordeelt [eiseres] in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van zowel de Staat als SZWN telkens begroot op € 1.672,–, waarvan € 1.016,– aan salaris advocaat respectievelijk gemachtigde en € 656,– aan griffierecht”.

Klik hier om de volledige uitspraak te lezen.

Baars en snoek zijn beter beschermd in een deel van het Benedenrivierengebied dankzij de uitspraak van de rechter (openingsfoto en deze foto: Bertus Rozemeijer).