Het ICES, de International Council for the Exploration of the Seas, geeft jaarlijkse advies aan de Europese Commissie over de te benutten visbestanden. Voor wat betreft de paling is dat advies voor 2022 wel heel streng, namelijk de gehele visserij op paling stilleggen, zowel de vangst van volwassen aal als de vangst van glasaal (jonge paling) vanuit zee om in het binnenwater uit te zetten. Of de Europese Commissie dit advies overneemt is echter de vraag…

Het is belangrijk dat paairijpe aal wordt teruggezet en ongeschonden richting paaigronden in de  Sargassozee kan bereiken (hoofdfoto: Nederlandse Vissersbond)

Zorgenkindje

Het blijft een zorgenkindje bij veel overheidsinstanties, natuurorganisaties en wetenschappers, die paling. En terecht, want de stand is vergeleken met enkele decennia geleden nogal teruggelopen. De laatste jaren lijkt de teruggang echter wat gestabiliseerd, zeker wanneer je je oor te luister legt bij de actuele ervaringen van beroepsvissers en sportvissers, die juist betere aalvangsten signaleren.

‘Gehaktmolen’

In Nederland wordt al aardig wat gedaan om de paling te helpen, bijvoorbeeld door quota en vangstverboden, en maatregelen bij zeesluizen om de intrek van glasaal te verbeteren. Sportvissers zetten zelfs al enkele jaren hun gevangen palingen terug in het water. Maar de passeerbaarheid van duizenden binnenlandse stuwen en sluizen is – op enige tientallen vroegere blokkades na – nog altijd niet volledig aangepakt en aan het probleem van de waterkrachtcentrales, waar een groot deel van de paairijpe aal in verwond of gedood wordt en dus niet voor de broodnodige nakomelingen kan zorgen, is nog altijd niet opgelost en deze ‘groene’ centrales gaan gewoon verder met hun werk als ‘gehaktmolen’ voor de trekvissen, en niet alleen in Nederland.

In een artikel in de Stentor komen diverse meningen over de ICES voorstellen voor het voetlicht. Klik hier om het artikel te lezen, of klik hieronder op de afbeelding.