De Zijlen, met zorg in de samenleving, huisvest personen met een verstandelijke beperking.
De Lindehoeve uit Tolbert was met 7 personen vertegenwoordigd en woonvorm Parklaan uit Grootegast
 
 
met 2.
Helaas waren de heren van Rodenburg (5) niet aanwezig???
De reis ging zoals de laatste jaren gebruikelijk naar Westergeest.
Daar worden we liefdevol ontvangen door de eigenaar van Oan de Swemmer.
Gelegen aan het mooie viswater met de gelijke naam, Swemmer.
 
 
 
Het weer had beter gekund, fris en af en toe een bui, wind.
De Swemmer is een grillig water. Soms hele goede vangsten met “grote platten”, dan helemaal niks.
Deze keer een aardig trekje in het water, later een stevige stroom.
De vis liet zich sporadisch zien. Jammer, maar de wil om te vangen werd er niet minder door.
Fanatiek, want er zijn prijzen te winnen.
 
 
 
Alles met alles toch een geslaagde dag.
Fijn te zien dat iedereen er zo’n plezier aan beleefd.
Dank aan Oan de Swemmer voor de goede verzorging.
 
 
 
1 Margreet Froklage                 144 cm
2 Jaap Kobus                             108 cm
3 Jacob Galama                          76 cm
4 Wientje Oldenburger              74 cm
5 Hendrik Middel                       34 cm
6 Dientje Stuivinga                     13 cm
7 Jolanda                                    13 cm
8 Lisette                                       0
9 Jan Ausma onze boekhouder