BRON: NATURE TODAY – De hele wereld is in de ban van het coronavirus en en veel landen hanteren een lockdown. De Kaukasische dwerggrondel trekt zich hier niets van aan en doorkruist Europa en heeft nu ook Nederland als vestigingsgebied gekozen.

De eerste Kaukasische dwerggrondel werd op 6 mei 2020 gevangen in de Biesbosch. Al snel bleek, dat de Kaukasische dwerggrondels zich -onopgemerkt- inmiddels ruim hebben weten te verspreiden. Tijdens bemonsteringen voor het project ‘Een Zegen in de Delta’ werden ze in behoorlijke aantallen aangetroffen van de Biesbosch tot het westelijk Haringvliet. De vangst in Nederland was niet de eerste in de Rijn. In 2019 vonden Duitse onderzoekers de soort al in een nevengeul bij Xanten. Begin juli is de soort ook aangetroffen langs de Waal bij Gameren. Dit doet vermoeden dat de soort zich reeds over de hele Rijn vanaf de grens tot de delta heeft verspreid.

Weergave waarnemingen Kaukasische dwerggrondel in Nederland in 2020 (groen), waarneming in de Rijn in 2019 nabij Xanten in Duitsland (geel) en het westelijke deel van de oorspronkelijke verspreiding uit GBIF database (Bron: GBIF)

Meer lezen over de Kaukasische dwerggrondel? NATURE TODAY