Rond de dertig geïnteresseerden, leden van diverse vliegvisclubs, waterschappen, hengelsportverenigingen en federaties, bezochten op woensdag 24 april een presentatie over de gevolgen van de droogte in de zomer van 2018 voor de beken in de Achterhoek.

Tekst en foto’s Rudy van Duijnhoven

De Vliegvis Vereniging Heelweg had hiervoor Jeroen Beuseker uitgenodigd. Terwijl buiten een onweersbui voorbij trok, vertelde hij vanaf 20.00 uur middels een PowerPoint-presentatie op de ‘Deel’ van Visdorado De Kool hoe extreem de situatie was in het afgelopen jaar. Pas in februari was het grondwaterpeil in de meeste gebieden weer op een normaal peil, er zijn echter hoger gelegen beken waar nog steeds geen afvoer plaats vindt!

Gevolgen van de droogte

Ook De Kool heeft flink te lijden gehad van de lage waterstanden en hoge watertemperaturen. Het waterpeil op de vijvers daalt in de zomer wel tot ongeveer een meter, nu kwam het waterpeil 1,80 meter lager uit!

Lezing droogte - Namens ingenieursbureau Arcadis heeft Jeroen Beuseker de droogte geëvalueerd voor, onder andere, diverse oostelijke waterschappen, waaronder Rijn en IJssel.

Namens ingenieursbureau Arcadis heeft Jeroen Beuseker de droogte geëvalueerd voor, onder andere, diverse oostelijke waterschappen, waaronder Rijn en IJssel.

Beoordeeld is hoe extreem de situatie was, wat er gedaan is om knelpunten te verhelpen, hoe dit is bevallen en wat er richting toekomst anders kan. Jeroen heeft daarnaast als projectleider meer dan vijftien jaar ervaring met beekherstelprojecten, waaronder in de Achterhoek voor de Baakse Beek, Berkel, Veengoot, Groenlose Slinge en Boven Slinge.

Watersystemen in de Achterhoek

Vismigratievoorzieningen zijn daarbij een vast onderdeel. Hierdoor heeft hij een uitstekend beeld van de wijze waarop de watersystemen in de Achterhoek worden ontworpen en hoe zich dit tot de visstand verhoudt (overlevingskansen en hermigratie), maar ook waar hiaten aan het licht zijn gekomen.

Lezing droogte - Een extreme droogte zoals in 2018 zal zich in de komende vijftig jaar steeds vaker voor gaan doen.

Een extreme droogte zoals in 2018 zal zich in de komende vijftig jaar steeds vaker voor gaan doen.

Lezing droogte - Waterschappen zullen dus niet alleen maatregelen moeten nemen om een extreme wateraanvoer te kunnen verwerken, ze zullen ook water langer vast moeten kunnen houden, zeker in de hoger gelegen, drogere gebieden in het oosten van Nederland.

Waterschappen zullen dus niet alleen maatregelen moeten nemen om een extreme wateraanvoer te kunnen verwerken, ze zullen ook water langer vast moeten kunnen houden, zeker in de hoger gelegen, drogere gebieden in het oosten van Nederland.

Lezing droogte - Na afloop was er nog uitgebreid gelegenheid om met Jeroen van gedachten te wisselen.

Na afloop was er nog uitgebreid gelegenheid om met Jeroen van gedachten te wisselen.

Bekijk ook:
https://beet.nl/voor-waterschappen-staat-urgentie-klimaatakkoord-voorop/
https://beet.nl/meer-investeren-door-klimaatverandering/
https://beet.nl/algemene-waterschapspartij-luidt-noodklok-visstand/