Om de gevolgen van klimaatverandering voor het waterbeheer op te vangen, gaan de waterschappen de komende jaren zo’n € 100 miljoen per jaar meer investeren, Met deze investeringen spelen de waterschappen niet alleen in op de gevolgen van de klimaatverandering, maar proberen de waterschappen deze ook te beperken.

Waterschappen heffen eigen belastingen om te zorgen voor veilige dijken, niet teveel en niet te weinig water en het zuiveren van afvalwater.

Klimaatverandering - De waterschappen moeten investeren om in te spelen op ontwikkelingen zoals extremer weer, zeespiegelstijging, bodemdaling, verstedelijking, verzilting en aangescherpte milieunormen.

De waterschappen moeten investeren om in te spelen op ontwikkelingen zoals extremer weer, zeespiegelstijging, bodemdaling, verstedelijking, verzilting en aangescherpte milieunormen.

Uit gegevens van de waterschappen blijkt dat zij samen gemiddeld € 1,5 miljard per jaar zullen investeren in de periode 2019-2022. De investeringen liggen zo’n € 100 miljoen per jaar hoger dan in de plannen die een jaar geleden voor de komende vier jaar werden gemaakt.

Gevolgen klimaatverandering

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Als waterschappen merken we de negatieve gevolgen van de klimaatverandering als eerste in ons dagelijks werk. We zorgen voor afvoer van water bij extreme buien en het vasthouden van water in tijden van droogte. Maar zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen met de kraan open. Daarom hebben we een ambitieus klimaat- en energiebeleid, waarbij we duurzame energie opwekken en inzetten op een meer circulaire economie. Door als sector klimaatneutraal te zijn in 2025, willen de waterschappen een belangrijke bijdrage leveren aan het Nationaal Klimaatakkoord dat nog zal worden afgesloten.”

Belastingen

Klimaatverandering - In 2019 brengen de waterschappen in heel Nederland € 2,9 miljard aan belastinggeld in rekening.

In 2019 brengen de waterschappen in heel Nederland € 2,9 miljard aan belastinggeld in rekening.

Een gezin van vier personen met een eigen woning van € 200.000 betaalt dit jaar gemiddeld € 327 aan waterschapsbelasting, € 7 meer dan in 2018. Dit is een gemiddelde stijging van 2,1 procent, iets onder het inflatieniveau van 2,4 procent. De tarieven voor de waterschapsbelastingen worden vastgesteld door het waterschapsbestuur. Door te stemmen voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart hebben kiezers invloed op de keuzes die hierbij gemaakt worden, zie ook www.waterschapsverkiezingen.nl.

LEES OOK  Tweede generatie Protype vaste hengels van Preston

Transparantie

Klimaatverandering - De Unie van Waterschappen maakt de belastingen en de kosten van de waterschappen transparant en inzichtelijk via een interactief belastingendashboard.

De Unie van Waterschappen maakt de belastingen en de kosten van de waterschappen transparant en inzichtelijk via een interactief belastingendashboard.

Hierin is per waterschap te zien wat er aan belasting wordt opgehaald en waar het geld aan wordt besteed. Meer toelichting op de waterschapsbelastingen 2019 is te vinden in de digitale rapportage ‘ Waterschapsbelastingen 2019 – Het hoe en waarom’ . Het belastingendashboard en de digitale rapportage zijn te raadplegen via: https://www.waterschapsspiegel.nl/bedrijfsvergelijkingen/belastingen/.

Kijk ook op:
https://beet.nl/algemene-waterschapspartij-luidt-noodklok-visstand/
https://beet.nl/waterschapsverkiezingen-op-20-maart/
https://beet.nl/stijging-waterschapsbelastingen-2019-onder-inflatieniveau/
https://beet.nl/waterschappen-en-provincie-overal-touw-om-onherstelbare-natuurschade-door-droogte-te-voorkomen/