Het project ‘Vissen voor verbinding’ heeft deze maand weer 400 kg zeeforel uitgezet in het Lauwersmeer. Deze vissen moeten op termijn de zee kunnen bereiken en ook de weg naar de paaibeken weten te vinden. Voor vliegvissers en kunstaasvissers vormen de zeeforellen een prachtige uitdaging.

Nu 400 kg erbij en in het voorjaar nog eens 800 kg zeeforel.

 

Regionale economie

Twee keer per jaar worden de zeeforellen uitgezet. In het voorjaar komt er nog eens 800 kg bij. Dankzij eerdere uitzettingen worden er al geregeld mooie zeeforellen gevangen. ‘Vissen voor verbinding’ moet op den duur – naar Deens voorbeeld – ook een impuls gaan geven aan de regionale economie.

Zeeforel vangen

In het gebied worden verschillende maatregelen genomen voor ecologisch herstel en versterking van de regionale economie. Van technische aanpassingen aan de sluizen van het Lauwersmeer tot het creëren van paaiplaatsen in de bovenloop van de beken. Benieuwd hoe je de zeeforel moet vangen? Klik dan hier.

Klik hieronder om een filmpje van de uitzetting te bekijken.