De opmars van de blauwvintonijn beperkt zich niet alleen tot de Europese landen, maar de reusachtige wereldreizigers breiden zich ook elders in de wereld uit. Zo ondervonden vissers die bij New York Harbour visten…

 Sportvisser Ethan Levine met zijn tonijn die niet ver van het Vrijheidsbeeld werd gevangen. De vis werd legaal gevangen en is reeds schoongemaakt voor consumptie. 

BFT’s

Voor NBC New York was het aanleiding om onderstaande reportage te maken over de gevangen bluefins. De meningen over deze vangsten zijn uiteenlopend, met name waar het de afmeting(en) betreft van gevangen exemplaren die door sportvissers en commerciele vissers zijn meegenomen. Maar er heerst toch vooral vreugde over de meldingen van tonijnen zo dicht bij de stad. Zelfs 3 mijl vanuit het strand en dichtbij het beroemde Vrijheidsbeeld werden de tonijnen gezien. Het lijkt dus goed nieuws als de BFT’s (bluefin tuna) zich ook in dit deel van de wereld vaker in grotere aantallen laten zien, wellicht geholpen door vangstbeperkingen en quota, en wie weet ook door de terugloop van het aantal haaien (mako’s jagen op BFT) en de uitbreiding van tonijnprooien als pijlinktvissen.

Klik hieronder om het NBC filmpje te bekijken.