De maaginhoud van een snoek kan soms aparte prooien bevatten. Kleinere zwemvogels als eenden of koeten, maar ook ratten en mollen. Wanneer er soms een muis wordt gevonden, is dat in de meeste gevallen een waterspitsmuis (Neomys fodiens). Deze muis kan zwemmen en duiken als de beste en lijkt in dat opzicht meer op een ottertje dan op een muis. Geen wonder dat roofvissen deze mini-otter in de smiezen houden, zoals je ook op het filmpje kunt zien.

De waterspitsmuis is vrij zeldzaam. Klik op de afbeelding om naar de NDFF Verspreidingskaart te gaan.

Hoofdfoto: Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep 

 

Actief diertje

Nog een geluk dat de waterspitsmuis liever vegetatierijke slootjes bewoont dan grotere wateren. Zo blijft hij nog enigszins uit de buurt van de roofvissen. Het actieve diertje leidt een druk leven, want hij moet dagelijks zijn eigen gewicht (maximaal 25 gram) aan voedsel binnenkrijgen. Op de leuke Twitter account Naturia Notitia klinkt het als volgt: ‘Langer dan een paar uurtjes slapen zit er niet in, want dan begint de maag alweer te knorren.’ De mini-otter heeft haartjes die lucht (bellen) vasthouden, waardoor hij onder water wendbaar blijft en snel weer bovenkomt. De soort staat (bijna) aan de top van een voedselpiramide. Waar de vrij schaarse waterspitsmuis voorkomt vindt hij in ieder geval een watermilieu met voldoende voedsel en beschutting.

Klik hieronder om het filmpje te bekijken van Natura Notitia.