Na een periode van grondige voorbereidingen door een speciaal daarvoor ingestelde werkgroep is het dan eindelijk zo ver: een groep Nederlandse ondernemers op hengelsportgebied heeft het initiatief genomen om te komen tot een eigen branchevereniging: de Belangenvereniging Nederlandse Hengelsportondernemers. De formele oprichtingsvergadering van deze BNHO vindt plaats op donderdag 24 mei as. te Bilthoven.

De belangen van de sportvisserij in ons land komen de laatste tijd in belangrijke mate in het geding. Denk aan de pogingen van o.a. de Partij voor de Dieren om in diverse gemeenten de sportvisserij in zijn geheel te verbieden, de problematiek rond de ongebreidelde nettenvisserij op o.a. de Randmeren en in het Benedenrivierengebied en de in Europees verband opgelegde beperkingen voor wat betreft de hengelvisserij op de zeebaars.

De belangen van individuele sportvissers en hengelsportverenigingen worden behartigd door de nationale belangenbehartiger Sportvisserij Nederland. Deze organisatie wijst in haar contacten met overheid en politiek voortdurend ook op de grote economische waarde die de sportvisserij in ons waterrijke land vertegenwoordigt, maar de eigen stem van de ondernemers die geheel of gedeeltelijk hun brood verdienen in onze recreatietak wordt node gemist.

Dat kwam o.a. voortdurend tot uiting in de discussies over de ernstige problematiek in het Benedenrivierengebied, waar een vrijwel ongereguleerde en ongecontroleerde beroepsvisserij de belangen van de sportvisserij in gevaarlijke mate schaadt. Vanuit de Rijksoverheid en de politiek wordt in deze discussie voortdurend gewezen op de economische belangen van de betrokken visserijbedrijven en wordt de aanmerkelijk grotere economische waarde van de sportvisserij in dit gebied nauwelijks of niet gewogen.

Ook voor de formele oprichtingsvergadering van de BNHO levert Sportvisserij Nederland een wezenlijke bijdrage, door de vergaderruimte beschikbaar te stellen.

Met name dat laatste aspect was voor een groep ondernemers aanleiding om de belangen te bundelen en te komen tot een eigen branchevereniging. In dat proces werd van meet af aan nauw samengewerkt met Sportvisserij Nederland en die organisatie heeft een groot aandeel gehad in de verwezenlijking van dit particuliere initiatief door actief te adviseren en ook te faciliteren. Ook voor de formele oprichtingsvergadering van de BNHO levert Sportvisserij Nederland een wezenlijke bijdrage, door de vergaderruimte beschikbaar te stellen.

Het doel van de Belangenvereniging Nederlandse Hengelsportondernemers is om te komen tot een breed brancheorganisatie, die naar politiek en overheid toe kan dienen als gesprekspartner vanuit het bedrijfsleven. De invalshoek zal daarbij voortdurend het bedrijfseconomische aspect zijn en het onderstrepen van de wezenlijke bijdrage die de sportvisserij levert aan onze nationale economie.

Door middel van contributies en te werven sponsorbijdragen dient een ‘strijdkas’ vorm te krijgen, waarmee op den duur waar nodig ook juridische procedures kunnen worden gefinancierd om de belangen van de hengelsportbranche te waarborgen.

Bent u ondernemer – geregistreerd bij de KvK – heeft u belang bij een goede vertegenwoordiging bij de Sportvisserij in de breedste zin van het woord Bezoek dan onze site www.bnho.nl, en download het inschrijfformulier en schrijf u in vóór de oprichtingsvergadering op 24 mei, zodat uw stem wordt gehoord! Tijd voor actie – niet alleen vanuit de sportvissers, maar ook vanuit U om uw economisch belang te vertegenwoordigen.

Voor meer informatie kijk op de website www.bnho.nl of voor vragen of toelichting kunt u contact opnemen met Frank Helming, 06-51275935, info@bnho.nl of Hans te Kloeze, hanstekloeze1953@gmail.com of één van onderstaande leden van de werkgroep.

Namens de werkgroep oprichting BNHO:
Hans te Kloeze, Bart van Vugt, Frank Helming, Erik Naberman, Johan Caneel, Wilfred van Nunen, Willem Bontrup, Thom Prüst.