Marjan van Kampen-Nouwen, de voorzitter van Sportvisserij Nederland, opende de dag.

Marjan van Kampen-Nouwen, de voorzitter van Sportvisserij Nederland, opende de dag.

Sportvisserij Nederland organiseerde op zaterdag 23 juni de themadag ‘Toekomst van de sportvisserij’ op sportcentrum Papendal in Arnhem. Tijdens de druk bezochte dag werden ook twee gouden erespelden uitgereikt.

Tekst en foto’s Rudy van Duijnhoven

Marjan en Olfers en Berend Rubingh gingen in op de wijze waarop de hengelsport nu georganiseerd is, met een overkoepelende organisatie, federaties en hengelsportverenigingen. Veel mensen zijn uitsluitend lid van een vereniging vanwege de VISpas, vergaderingen van verenigingen worden nauwelijks bezocht.

Marjan en Olfers en Berend Rubingh gingen in op de wijze waarop de hengelsport nu georganiseerd is, met een overkoepelende organisatie, federaties en hengelsportverenigingen. Veel mensen zijn uitsluitend lid van een vereniging vanwege de VISpas, vergaderingen van verenigingen worden nauwelijks bezocht.

Rond de tweehonderd mensen uit geheel Nederland bezochten deze themadag.

Rond de tweehonderd mensen uit geheel Nederland bezochten deze themadag. Middels Buzzmaster en hun mobiele telefoon konden ze hun mening geven over stellingen en vragen beantwoorden.

Er waren twee rondes met workshops en discussies in kleinere groepen, zoals over lobbywerk binnen een gemeente.

Er waren twee rondes met workshops en discussies in kleinere groepen, zoals over lobbywerk binnen een gemeente.

De meeste specialistengroepen waren net als een aantal belangengroepen en bedrijven aanwezig met een stand.

De meeste specialistengroepen waren net als een aantal belangengroepen en bedrijven aanwezig met een stand.

Discussie over de beroepsvisserij in Nederland.

Discussie over de beroepsvisserij in Nederland.

In de grote zaal werd gediscussieerd over de uitwisseling van viswater voor opname in de VISpas.

In de grote zaal werd gediscussieerd over de uitwisseling van viswater voor opname in de VISpas.

Na de lunch werden de resultaten van de verschillende discussies bekend gemaakt en van commentaar voorzien.

Na de lunch werden de resultaten van de verschillende discussies bekend gemaakt en van commentaar voorzien.

Ook de ‘Visvrouwen’ van RTL4 werden nog even naar voren geroepen.

Ook de ‘Visvrouwen’ van RTL4 werden nog even naar voren geroepen.

Pierre Bronsgeest en Peter Dohmen werden door Marjan van Kampen-Nouwen naar voren geroepen en gaven uitleg over hun werkzaamheden en inzet voor de sportvisserij.

Pierre Bronsgeest en Peter Dohmen werden door Marjan van Kampen-Nouwen naar voren geroepen en gaven uitleg over hun werkzaamheden en inzet voor de sportvisserij. Zowel Pierre als Peter waren gedurende vele jaren als hoofdredacteur verbonden aan Beet.

Pierre kreeg als eerste de gouden erespeld van Sportvisserij Nederland opgespeld door de voorzitter.

Pierre kreeg als eerste de gouden erespeld van Sportvisserij Nederland opgespeld door de voorzitter.

Peter Dohmen was als tweede aan de beurt.

Peter Dohmen was als tweede aan de beurt.

De dag werd afgesloten met een tombola voor de mensen die niet deelnamen aan de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland. De opbrengst hiervan kwam ten goede aan het PeuterFonds. Het PeuterFonds kreeg ook nog, als ondersteuning voor haar activiteiten voor kinderen met een beperking, een cheque overhandigd ter waarde van 1000 euro van Sportvisserij Nederland.

De dag werd afgesloten met een tombola voor de mensen die niet deelnamen aan de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland. De opbrengst hiervan kwam ten goede aan het PeuterFonds. Het PeuterFonds kreeg ook nog, als ondersteuning voor haar activiteiten voor kinderen met een beperking, een cheque overhandigd ter waarde van 1000 euro van Sportvisserij Nederland.

Website: www.sportvisserijnederland.nl.

 

Bekijk ook:
https://beet.nl/kom-naar-de-themadag-de-toekomst-van-de-sportvisserij/
https://beet.nl/komende-zaterdag-topsportgala-sportvisserij-nederland/
https://beet.nl/green-deal-sportvisserij-loodvrij/