Exotische rivierkreeften hebben sinds de jaren ‘80 een enorme opmars gemaakt in Nederland. Zij zorgen voor schade aan dijken, oevers en waternatuur. Ondanks veel onderzoek is er nog geen goede manier om de populatie van deze exoten terug te dringen. Hoogheemraadschap van Delfland gaat in samenwerking met het Ministerie van LNV een proef doen met het intensief wegvangen. Ook komt er een wedstrijd waarbij iedereen een goed idee kan aandragen.

De kreeftjes hebben te weinig natuurlijke vijanden die ze in toom houden.

 

Schade beperken

De aanwezigheid van de exotische rivierkreeft staat een natuurlijk evenwicht van waterplanten en waterdieren in de weg. Bovendien graven de rivierkreeften gangen en holletjes in oevers en dijken. Dit kan leiden tot verzakking en lekkages. Met hun scharen vernielen ze waterplanten die belangrijk zijn voor het leven in en om het water. Ook zorgen ze voor een afname in biodiversiteit doordat ze andere soorten opvreten. Het Hoogheemraadschap zoekt een manier om haar watergangen minder aantrekkelijk te maken voor de kreeften en om de schade te beperken. Om de overlast echt terug te dringen moet ook de populatie worden teruggedrongen.

De kreeftjes komen inmiddels in veel wateren voor.

 

Het Hoogheemraadschap wil daarom een proef doen met het intensief wegvangen van exotische rivierkreeften op een aantal plekken in haar werkgebied. Het ontbreekt echter nog aan een vangtuig om dit effectief én selectief te doen. Bestaande vangtuigen hebben vaak ongewenste bijvangst, waardoor andere kwetsbare soorten ook afnemen. Of ze vangen alleen de grotere kreeften. Doordat de grote exemplaren dan niet meer in de weg zitten, kunnen veel kleintjes opgroeien.

 

Ideeën inzenden

Ook het publiek kan meedenken aan het probleem. Hoogheemraad Marcel Belt: “Wij zoeken een manier om de rivierkreeftenpopulatie terug te dringen. Kun jij een goed vangtuig bedenken waarmee wij de rivierkreeften kunnen vangen zonder dat wij het probleem vergroten en zonder dat wij bijvangst hebben van andere soorten? Deel dan je idee voor 12 januari 2021 via het platform Winnovatie.nl.” De te winnen geldprijzen zijn €1000,- (hoofdprijs), €450,- (tweede prijs) en €250,- (derde prijs). Marcel Belt: “Dit is een serieuze challenge. Wij willen dat mensen – ook professionals- er serieus mee aan de slag gaan.” Het Hoogheemraadschap heeft daarom gekozen voor deze aanpak en hoopt dat er veel goede ideeën worden ingediend.

Via het platform Winnovatie.nl kan iedereen tot 12 januari eenvoudig een idee of ontwerp indienen. Voeg een beschrijving toe en zet er foto’s, tekeningen en/of berekeningen bij. Daarna buigt een jury van experts zich over alle ingediende ideeën en kiest aan de hand van criteria die je op de site kunt vinden de drie beste ideeën uit. De ideeën worden gebruikt bij de ontwikkeling van het nieuwe vangtuig. Uiterlijk 29 januari worden de winnende ideeën bekend gemaakt.

Meer informatie over deze wedstrijd vind je hier

 

Eindelijk!

Het idee over de aanpak van de rivierkreeften is volgens velen een stap in de goed richting. Ook de Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland laat weten blij te zijn dat de aanpak vorm krijgt. “Eindelijk!” zegt Hans Middendorp, de fractievoorzitter van de partij die al eerder pleitte voor het intensief wegvangen van de kreeftjes. “Sloten zijn een soort kunstmatige wateren, waarin dieren als reigers, meerkoeten en meeuwen het aantal kreeftjes gewoon niet kunnen bijhouden”. De AWP Delfland diende drie jaar geleden reeds een motie in om de rivierkreeft aan te pakken. Middendorp: “Ambtelijke molens malen langzaam. Waterschapspolitiek is nou eenmaal van de lange adem”.