De beroepsvissers en de sportvisserij op de Zuidelijke Randmeren gaan de komende vier jaar een uniek experiment uitvoeren. Vertegenwoordigers van beide partijen hebben daarvoor op 25 oktober een overeenkomst ondertekend in Putten. Kern van de afspraken is dat vier jaar lang in de betreffende meren niet met sleepnetten (de zogenaamde zegen) op brasem en blankvoorn gevist gaat worden en er een periodieke monitoring van de visstand gaat plaatsvinden.

Over één ding zijn sport en beroep het roerend eens. De visstand op het Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw (samen de Zuidelijke Randmeren genoemd) is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Het water is helder en plantenrijk geworden en het watersysteem is nog volop in ontwikkeling. Het resulteert in een afgenomen visstand en daar past een nieuw duurzaam visserijgebruik bij. Beide partijen hebben een groot belang bij een robuuste en gezonde visstand. Nu en in de toekomst.

Van links naar rechts ondertekenen de volgende personen: Fred Bloot, adjunct-directeur Sportvisserij Nederland, Bram van Wijk, bestuurslid water- en visstandbeheer Sportvisserij MidWest Nederland, Frits Jager, voorzitter Sportvisserij MidWest Nederland, Gerard Heimensen, beroepsvisser, Jan Wormsbecher, beroepsvisser.

Van links naar rechts ondertekenen de volgende personen: Fred Bloot, adjunct-directeur Sportvisserij Nederland, Bram van Wijk, bestuurslid water- en visstandbeheer Sportvisserij MidWest Nederland, Frits Jager, voorzitter Sportvisserij MidWest Nederland, Gerard Heimensen, beroepsvisser, Jan Wormsbecher, beroepsvisser.

Periodieke monitoring
Vanuit dit belang en met de veranderende visstand in het achterhoofd zijn sport en beroep op het experiment uitgekomen. Vier jaar lang onderzoeken hoe de visstand zich ontwikkelt zonder benutting van blankvoorn, brasem en kolblei. De inkomstenderving voor beroepsvissers als gevolg van de visserijstop wordt door de sportvisserij betaald én de beroepsvissers zelf gaan ieder elk tien dagen in het seizoen de visstand bemonsteren. De visserij met fuiken op aal gaat gewoon door. Over vier jaar wordt het experiment geëvalueerd.

Paradijs voor de waterrecreant

De verwachting is dat de visstand zich te zijner tijd zodanig heeft hersteld dat de vangsten van sportvissers weer zijn toegenomen en een deel van de brasem en blankvoorn weer duurzaam door beroepsvissers te vangen is.

De verwachting is dat de visstand zich te zijner tijd zodanig heeft hersteld dat de vangsten van sportvissers weer zijn toegenomen en een deel van de brasem en blankvoorn weer duurzaam door beroepsvissers te vangen is.

Ook de overlast van waterplanten is dan hopelijk afgenomen. Einddoel is dat de Zuidelijke Randmeren weer een paradijs voor alle waterrecreanten worden.

Sportvisserij MidWest Nederland behartigt als federatie de belangen van 104 hengelsportverenigingen en daarmee 133.000 sportvissers. Het werkgebied bestaat uit het midden en noordwesten van Nederland. Sportvisserij MidWest Nederland biedt hengelsportverenigingen ondersteuning op het gebied van visstandbeheer, visrechten, bereikbaarheid van het viswater, promotie, jeugdactiviteiten, vergunningen en controle.

Sportvisserij MidWest Nederland
Populierenlaan 78
1911 BM Uitgeest
Email: info@sportvisserijmidwestnederland.nl
Website: www.sportvisserijmidwestnederland.nl