Wat beïnvloed volgens jou het sterkste de vangsten in de zomer?