AWP wil meer gebruik maken van praktijkervaring van sportvissers

De AWP komt op voor schoon en gezond water. “Daarin hebben we een gedeeld belang met de hengelsport”, zegt Hans Middendorp, woordvoerder van de AWP.  “Waternatuur en sportvissen gaan heel goed samen”.

De AWP staat positief tegenover hengelsporters die op een verantwoorde wijze hun sport bedrijven, de vis op de juiste manier onthaken, en zorgen dat de slijmlaag niet van de huid van de vis wordt weggeveegd. “En uiteraard steunen wij de transitie naar loodvrij vissen.”

Praktijkervaring

Het waterschap zou de sportvisserij veel actiever kunnen betrekken bij het ecologisch beleid en beheer. De ecologische waterkwaliteit is op veel plaatsen in Nederland nog steeds onvoldoende. Hengelsportverenigingen zijn al vaak actief met het jaarlijks opschonen van hun viswater. De AWP streeft naar een netwerk van gezonde sloten, omzoomd door natuur-vriendelijke oevers. Ook wil de AWP dat alle gemalen en stuwen standaard te passeren zijn voor de vis. Voor optrekkende baby-aaltjes zijn zelfs aanvullende maatregelen nodig, om ervoor te zorgen dat de paling ook de kleinste slootjes kan bereiken. Over de rivierkreeft  is de AWP ook duidelijk: die moet intensief worden weg gevist, omdat de kreeftjes alles opvreten en kapot maken. Wij vinden ook dat de kreeftenkorf uit de Visserijwet moet worden gehaald, zodat sportvissers via een aparte kreeftenakte toestemming kunnen krijgen om een of twee kreeftenkorven te plaatsen.

Poster AWP

Klimaatverandering

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Beken en sloten die droogvallen. Forse hoosbuien die leiden tot een zuurstoftekort in het water. Overstromingen door buiten hun oevers tredende rivieren laten vissen achter op geïsoleerde plekken. Vrijwilligers uit de hengelsport hebben de afgelopen jaren al veelvuldig de helpende hand kunnen toesteken bij het redden van vis uit droogvallende beken, sloten en vijvers. De bestaande Visstands Beheer Commissies (VBC), waarin beroepsvissers, sportvissers en het waterschap een paar keer per jaar overleggen, functioneren naar onze ervaring niet voldoende. Terwijl de inbreng en ervaring vanaf de waterkant juist zeer waardevol is. Zo zou het maaibeleid en het baggerbeleid periodiek in de VBC moeten worden geëvalueerd, om vissterfte te voorkomen. Goed voor de natuur en goed voor de hengelsport!

Hans Middendorp was in zijn jeugd fanatiek hengelaar en is afgestudeerd als als visbioloog. Daarna heeft Hans jarenlang tilapia en meerval gekweekt in Thailand, Kameroen en Bangladesh. Hans Middendorp is vicevoorzitter van de AWP.

Hans Middendorp was in zijn jeugd fanatiek hengelaar en is afgestudeerd als als visbioloog. Daarna heeft Hans jarenlang tilapia en meerval gekweekt in Thailand, Kameroen en Bangladesh. Hans Middendorp is vicevoorzitter van de AWP.