De Amerikaanse staat Californië kampt al jaren met de gevolgen van droogte. Dit heeft zijn weerslag op de landbouw, het waterpeil in de rivieren en verhoogt het gevaar op bosbranden. Ook de visstand heeft er last van. Door het lage waterpeil en de hoge watertemperatuur in de rivieren worden ook dit jaar miljoenen jonge koningszalmen met vrachtwagens naar zee gereden om daar uitgezet te worden, in plaats van op de bovenstroomse gebieden.

 Gekweekte forelsoorten, Chinooks en Steelheads in Californië worden steeds vaker per vrachtwagen naar geschikte rivierdelen vervoerd voor uitzettingen (foto’s Facebookpagina California Department of Fish and Wildlife)

 

Opkweken

Om de stand van de Chinook zalmen (koningszalm) op peil te houden in de rivieren, worden deze zalmen via herstelprogramma’s in vijf kwekerijen opgekweekt en uitgezet in staatsrivieren als de Feather, American, Mokelumne en Merced.  Maar wanneer het waterpeil in die rivieren te laag is, kunnen de 7,5 cm lange ‘smolts’ (jonge zalmpjes) de Pacific niet meer bereiken en slinkt hun overlevingskans, en daarmee komt de stand aan de commercieel belangrijke Chinook zalm in gevaar.

Droogte in beeld: in de regio San Diego is de Buena Vista Lagoon 60 hectare kleiner geworden door de droogte, waardoor zout water niet meer de rivier inkomt.

 

Per vrachtwagens

Dit ritueel vindt al een aantal jaar plaats, en naar gelang de jaarlijkse droogte, herhaald. De intentie om ook dit jaar ongeveer 17 miljoen zalmpjes per vrachtwagens naar de zee te brengen om aan de kust uitgezet te worden bij San Francisco Bay en andere plekken, is een keuze die de hoogste overlevingskans van de visjes oplevert, aldus een woordvoerder van de California Department of Fish and Wildlife.

Een deel van de uitzettingen in Californië vindt ‘normaal’ bovenstrooms plaats, tot het moment dat het niet meer verantwoord is, en voor vervoer per vrachtwagens wordt gekozen. Met deze actie loopt men vooruit op een nieuwe aangekondigde droge periode, aldus een artikel in de San Francisco Chronicle.

 

Chinook

De Chinook is de grootste inheemse zalmsoort in de USA. De stand van de soort gaat door meerdere oorzaken achteruit en wordt al jarenlang via kweekprogramma’s ondersteund. De actie is een maatregel die de oorzaken van de droogte niet weghaalt, aldus zalmdeskundigen. Er wordt volgens hen te veel water onttrokken voor de landbouw en industrie. Daarnaast is men bang dat de per vrachtwagen vervoerde zalmpjes over enkele jaren de weg terug naar de rivier niet meer vinden omdat ze niet via de ‘natuurlijke weg’ de gang naar de zee maken en zodoende niet de kenmerken van die rivier in zich kunnen ‘inprinten’.

Veel kwekerijen liggen langs belangrijke rivieren als de Merced, Feather en de Mokelumne.