BNRZ logo

Welkom bij de officiële recordlijst voor zoetwatervissen. Deze BNRZ (Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen) wordt gerund door de redactie van Beet Sportvissersmagazine in samenwerking met Sportvisserij Nederland.

 

De BNRZ-Commissie

Elke recordaanmelding zal in behandeling genomen worden door een speciale BNRZ-commissie, bestaande uit Beet-Rovers redacteuren Mark Pijnappels en Stef Jansens en twee visexperts van Sportvisserij Nederland: projectmedewerker Pieter Beelen en bioloog Gerwin Gerlach. Uiteraard zal gekeken worden of er aan alle voorwaarden is voldaan en zal door de commissie (op basis van foto/videomateriaal) de afmetingen van de betreffende vis worden vastgesteld. Een door deze commissie erkend record krijgt een officieel certificaat en uiteraard vermelding in de officiële lijst met recordvissen!

 

Belangrijke criteria BNRZ-record

  • De vis wordt levend in hetzelfde water teruggezet.
  • Met de hengel gevangen.
  • EEN FOTO/VIDEO VAN DE GEHELE VIS MET MEETLINT
  • Hele centimeters, waarbij naar beneden wordt afgerond (bv. 48,8 cm = 48 cm).
  • Weging van de vis niet noodzakelijk.
  • Vis moet in Nederland gevangen zijn (voor BBRZ in België)
  • Vangstfoto van vis met vanger.
  • Correct ingevuld claimformulier.

Let op: de belangrijkste reden dat de BNRZ Commissie recordmeldingen niet goedkeurt is vanwege het ontbreken of niet op de juiste wijze meten van de vis. In het artikel ‘hoe meet je grote vis‘ laten we zien wat de juiste manier is.

Record aanmelden? Klik hier om het recordformulier in te vullen.

 

Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen:

Vissoort Recordhouder Lengte Gewicht Datum
Aal
Anguilla anguilla Aal paling record
Henk van Hasselaar vangt 118 cm paling 118 cm 29-8-13
Afrikaanse Meerval
Clarias Gariepinus
- - - -
Alver
Alburnus alburnus alver
Gijs van Straten vangt 20 cm alver 20 cm 14-4-18
Amerikaanse hondvis
Umbra pygmaea
- - - -
Atlantische steur
Acipenser sturio Atlantische steur record
- - - -
Baars
Perca flufitilis baars record
Pieter-Bas Broeckx vangt baars van 54 cm 54 cm 3.01 kg 22-12-16
Barbeel
Barbus barbus Barbeel record
Joost van Diepstraten vangt barbeel van 88 cm 88 cm 17-3-12
Beekforel
Salmo trutta fario Beekforel record
Chris Boxberger vangt 85 cm beekforel 85 cm 1-4-03
Bermpje
Barbatula barbatulus Bermpje record
Sjors Waterschoot vangt 9 cm bermpje 9 cm 11-5-18
Bittervoorn
Rhodeus sericeus amarus Bittervoorn record
Frank Habets vangt 8 cm bittervoorn 8 cm 22-6-18
Blankvoorn
Rutilus rutilus Blankvoorn record
Geert van Schijndel vangt 48 cm blankvoorn 48 cm 9-11-12
Blauwband
Pseudorasbora parva Blauwband record
Martijn Jansen vangt 9 cm blauwband 9 cm 8-8-18
Blauwneus
Vimba vimba Blauwneus record
Djon Okkerse vangt 35 cm blauwneusrecord 35 cm 4-12-18
Bot
Platichthys flesus Bot record
Michel van Spankeren vangt 44 cm bot 44 cm 1 kg 24-2-17
Brasem
Abramis brama Brasem record
Edwin Welhuis vangt brasem van 77 cm 77 cm 7.28 kg 13-8-17
Bronforel
Salvelinus fontinalis
- - - -
Bruine amerikaanse dwergmeerval
Ameiurus nebulosus Bruine amerikaanse dwergmeerval record
Bart de Vries vangt 22 cm bruine amerikaanse dwergmeerval 22 cm 28-4-18
Diklipharder
Chelon labrosus Diklipharder record
Onno Terlouw vang diklipharder van 78 cm 78 cm 7-9-16
Donaubrasem
Abramis sapa Donaubrasem record
Ronnie van Beem vangt 40 cm donaubrasem 40 cm 26-5-17
Driedoornige stekelbaars
Gasterosteus aculeatus aculeatus Stekelbaars record
Mitchel Slavenburg vangt 6 cm driedoornige stekelbaars 6 cm 22-4-18
Dunlipharder
Liza ramada Dunlipharder record
Sjors Waterschoot vangt 70 cm dunlipharder 70 cm 8-5-18
Elft
Alosa alosa Elft record
- - - -
Elrits
Phoxinus phoxinus Elrits record
Rob Krijns vangt 8 cm elrits 8 cm 18-5-18
Fint
Alosa fallax Fint record
Jamie Steer vangt fint van 45 cm 45 cm 27-7-17
Giebel
Carassius auratus gibelio Giebel record
Maarten Spaans vangt 51 cm giebel 51 cm 24-4-18
Goudharder
Liza aurata Goudharder record
- - - -
Goudvis
Carassius auratus auratus Goudvis record
Robert Spigt vangt 52 cm goudvisrecord 52 cm 2-6-18
Graskarper
Ctenopharyngodon idella graskarper record
Daan Selbach vangt 112 cm graskarper 112 cm 21 kg 18-8-17
Grootkopkarper
Aristichthys nobilis Grootkopkarper
- - - -
Grote marene
Coregonus lavaretus Grote marene record
- - - -
Grote modderkruiper
Misgurnus fossilis Grote modderkruiper
- - - -
Gup
Poecilia reticulata Gup record
- - - -
Houting
Coregonus oxyrinchus Houting record
Sjors Waterschoot vangt 38 cm houting 38 cm 24-3-18
Karper
Cyprinus capio Karper record
Joop Butselaar vangt 108 cm karper 108 cm 31.4 kg 23-10-00
Kesslers grondel
Neogobius albula Kesslers grondel
Arno Wolf vangt 17 cm Kesslers grondel 17 cm 19-4-19
Kleine marene
Coregonus albula Kleine marene record
- - - -
Kleine modderkruiper
Cobitis taenia Kleine modderkruiper
Sjors Waterschoot vangt 9 cm kleine modderkruiper 9 cm 18-5-18
Kolblei
Abramis bjoerkna Kolblei record
Ilja Runia vangt 46 cm kolblei 46 cm 29-4-19
Kopvoorn
Leuciscus cephalus Kopvoorn record
Sjors Waterschoot vangt 59 cm kopvoorn 59 cm 19-4-18
Kroeskarper
Carassius carassius Kroeskarper record
- - - -
Kruiskarper
Karper-giebel hybride Kruiskarper
Harry Oosterhof vangt 54 cm kruiskarper 54 cm 21-3-19
Kwabaal
Lota lota Kwabaal record
Peter Moolevliet vangt 60 cm kwabaal 60 cm 4-11-15
Marmergrondel
Proterorhinus marmoratus Marmergrondel record
Sjors Waterschoot vangt 6 cm marmergrondel 6 cm 18-4-18
Meerval
Silurus glanis Meerval record
Bart Castricum vangt 222 cm meerval 222 cm 82.500 kg 24-8-18
Pontische stroomgrondel
Neogobius fluviatilis Pontische stroomgrondel
Frank Habets vangt 15 cm pontische stroomgrondel 15 cm 29-8-18
Pos
Gymnocepalus cernua Pos record
Jordy Zuidam vangt 15 cm posrecord 15 cm 25-2-19
Regenboogforel
Oncorhynchus mykiss Regenboogforel
- - - -
Rivierdonderpad
Cottus gobio Rivierdonderpad record
- - - -
Riviergrondel
Gobio gobio Riviergrondel
Sjors Waterschoot vangt 12 cm riviergrondel 12 cm 16-9-17
Roofblei
Aspius aspius Roofblei record
Oscar Wissink vangt 87 cm roofblei 87 cm 16-9-18
Ruisvoorn
Scardinius erythrophthalmus Ruisvoorn
Tobias Stuurman vangt 48 cm ruisvoorn 48 cm 20-3-17
Russische steur
Acipenser gueldensaedtii Siberische steur
- - - -
Serpeling
Leuciscus leuciscus Serpeling record
- - - -
Siberische steur
Acipenser baeii baeii Siberische steur
- - - -
Sneep
Chondrostoma nasus Sneep record
Jos Raaymakers vangt 57 cm sneep 57 cm 29-11-11
Snoek
Esox lucius Snoek record
Nico Molkens vangt snoek van 134 cm 134 cm 15-3-17
Snoekbaars
Stizostedion lucioperca Snoekbaars
Jan Reinier vangt 106 cm snoekbaars 106 cm 15-1-18
Spiering
Osmerus eperlanus Spiering record
- - - -
Sterlet
Acipenser ruthenus Sterlet record
- - - -
Tiendoornige stekelbaars
Pungitius pungitius Tiendoornige stekelbaars record
Mitchel Slavenburg vangt 6 cm tiendoornige stekelbaars 6 cm 23-4-18
Vetje
Leucaspius delineatus Vetje record
Frank Habets vangt vetje van 8 cm 8 cm 11-8-17
Vlagzalm
Thymallus thymallus Vlagzalm record
- - - -
Winde
Leuciscus idus Winde record
Dion de Vries vangt 62 cm winde 62 cm 7-8-17
Witvingrondel
Romanogobio albipinnatus
Pieter Beelen vangt 13 cm witvingrondel 13 cm 21-8-08
Zalm
Salmo salar Zalm record
Rob Krijns vangt zalm van 77 cm 77 cm 20-11-17
Zeeforel
Salmo trutta trutta Zeeforel record
Arie van de Camp vangt zeeforel van 85 cm 85 cm 8 kg 27-7-04
Zeelt
Tinca tinca Zeelt record
Ruud Berkhuizen vangt zeelt van 65 cm 65 cm 5.1 kg 4-6-10
Zilverkarper
Hypophtlalmehthys molitrix Zilverkarper record
- - - -
Zonnebaars
Lepomis gibbosus Zonnebaars record
Dennis Schotmeijer vangt 13 cm zonnebaars 13 cm 24-10-18
Zwartbekgrondel
Neogobius melanostomus Zwartbekgrondel record
Arno Wolf vangt 19 cm zwartbekgrondel 19 cm 11-4-19
Zwarte amerikaanse dwergmeerval
Ameirus melas Record
Sjors Waterschoot vangt 20 cm amerikaanse dwergmeerval 20 cm 7-3-19