BNRZ logo

Welkom bij de officiële recordlijst voor zoetwatervissen. Deze BNRZ (Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen) wordt gerund door de redactie van Beet Sportvissersmagazine in samenwerking met Sportvisserij Nederland.

 

De BNRZ-Commissie

Elke recordaanmelding zal in behandeling genomen worden door een speciale BNRZ-commissie, bestaande uit hoofdredacteur Beet-Rovers Sjoerd Beljaars, eindredacteur Beet-Rovers Mark Pijnappels en twee visexperts van Sportvisserij Nederland: projectmedewerker Pieter Beelen en bioloog Gerwin Gerlach. Uiteraard zal gekeken worden of er aan alle voorwaarden is voldaan en zal door de commissie (op basis van foto/videomateriaal) de afmetingen van de betreffende vis worden vastgesteld. Een door deze commissie erkend record krijgt een officieel certificaat en uiteraard vermelding in de officiële lijst met recordvissen!

 

Belangrijke criteria BNRZ-record

  • De vis wordt levend in hetzelfde water teruggezet.
  • Met de hengel gevangen.
  • EEN FOTO/VIDEO VAN DE VIS MET MEETLINT
  • Hele centimeters, waarbij naar beneden wordt afgerond (bv. 48,8 cm = 48 cm).
  • Weging van de vis niet noodzakelijk.
  • Vis moet in Nederland gevangen zijn (voor BBRZ in België)
  • Vangstfoto van vis met vanger.
  • Correct ingevuld claimformulier.

 

Record aanmelden? Klik hier om het recordformulier in te vullen.

 

Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen:

VissoortRecordhouderLengteGewichtDatum
Aal
Anguilla anguillaAal paling record
Huseyin Jansen vangt aal van 115 cm115 cm8-8-09
Afrikaanse Meerval
Clarias Gariepinus
----
Alver
Alburnus alburnusalver
Gijs van Straten vangt 20 cm alver20 cm14-4-18
Amerikaanse hondvis
Umbra pygmaea
----
Atlantische steur
Acipenser sturioAtlantische steur record
----
Baars
Perca flufitilisbaars record
Pieter-Bas Broeckx vangt baars van 54 cm54 cm3.01 kg22-12-16
Barbeel
Barbus barbusBarbeel record
Joost van Diepstraten vangt barbeel van 88 cm88 cm17-3-12
Beekforel
Salmo trutta farioBeekforel record
Chris Boxberger vangt 85 cm beekforel85 cm1-4-03
Bermpje
Barbatula barbatulusBermpje record
Sjors Waterschoot vangt 9 cm bermpje9 cm11-5-18
Bittervoorn
Rhodeus sericeus amarusBittervoorn record
Frank Habets vangt bittervoorn van 7 cm7 cm2-8-17
Blankvoorn
Rutilus rutilusBlankvoorn record
Geert van Schijndel vangt 48 cm blankvoorn48 cm9-11-12
Blauwband
Pseudorasbora parvaBlauwband record
Dirk Temmink vangt 6 cm blauwband6 cm4-5-18
Blauwneus
Vimba vimbaBlauwneus record
----
Bot
Platichthys flesusBot record
Michel van Spankeren vangt 44 cm bot44 cm1 kg24-2-17
Brasem
Abramis bramaBrasem record
Edwin Veldhuis vangt brasem van 77 cm77 cm7 kg13-8-17
Bronforel
Salvelinus fontinalis
----
Bruine amerikaanse dwergmeerval
Ameiurus nebulosusBruine amerikaanse dwergmeerval record
Bart de Vries vangt 22 cm bruine amerikaanse dwergmeerval22 cm28-4-18
Diklipharder
Chelon labrosusDiklipharder record
Onno Terlouw vang diklipharder van 78 cm78 cm7-9-16
Donaubrasem
Abramis sapaDonaubrasem record
Ronnie van Beem vangt 40 cm donaubrasem40 cm26-5-17
Driedoornige stekelbaars
Gasterosteus aculeatus aculeatusStekelbaars record
Mitchel Slavenburg vangt 6 cm driedoornige stekelbaars6 cm22-4-18
Dunlipharder
Liza ramadaDunlipharder record
Sjors Waterschoot vangt 70 cm dunlipharder70 cm8-5-18
Elft
Alosa alosaElft record
----
Elrits
Phoxinus phoxinusElrits record
----
Fint
Alosa fallaxFint record
Jamie Steer vangt fint van 45 cm45 cm27-7-17
Giebel
Carassius auratus gibelioGiebel record
Maarten Spaans vangt 51 cm giebel51 cm24-4-18
Goudharder
Liza aurataGoudharder record
----
Goudvis
Carassius auratus auratusGoudvis record
Jamie Steer vangt 51 cm goudvis51 cm9-5-18
Graskarper
Ctenopharyngodon idellagraskarper record
Daan Selbach vangt 112 cm graskarper112 cm21 kg18-8-17
Grootkopkarper
Aristichthys nobilisGrootkopkarper
----
Grote marene
Coregonus lavaretusGrote marene record
----
Grote modderkruiper
Misgurnus fossilisGrote modderkruiper
----
Gup
Poecilia reticulataGup record
----
Houting
Coregonus oxyrinchusHouting record
Sjors Waterschoot vangt 38 cm houting38 cm24-3-18
Karper
Cyprinus capioKarper record
Joop Butselaar vangt 108 cm karper108 cm31 kg23-10-00
Kesslers grondel
Neogobius albulaKesslers grondel
Sjors Waterschoot vangt 11 cm kesslers grondel11 cm7-4-18
Kleine marene
Coregonus albulaKleine marene record
----
Kleine modderkruiper
Cobitis taeniaKleine modderkruiper
----
Kolblei
Abramis bjoerknaKolblei record
Jan Westra vangt 43 cm kolblei cm18-9-06
Kopvoorn
Leuciscus cephalusKopvoorn record
Sjors Waterschoot vangt 59 cm kopvoorn59 cm19-4-18
Kroeskarper
Carassius carassiusKroeskarper record
----
Kruiskarper
Karper-giebel hybrideKruiskarper
----
Kwabaal
Lota lotaKwabaal record
Peter Moolevliet vangt 60 cm kwabaal60 cm4-11-15
Marmergrondel
Proterorhinus marmoratusMarmergrondel record
Sjors Waterschoot vangt 6 cm marmergrondel6 cm18-4-18
Meerval
Silurus glanisMeerval record
Catrinus Hakze vangt 215 cm meerval215 cm30-4-18
Pontische stroomgrondel
Neogobius fluviatilisPontische stroomgrondel
----
Pos
Gymnocepalus cernuaPos record
Mitchel Slavenburg vangt 14 cm pos14 cm2-5-18
Regenboogforel
Oncorhynchus mykissRegenboogforel
----
Rivierdonderpad
Cottus gobioRivierdonderpad record
----
Riviergrondel
Gobio gobioRiviergrondel
Sjors Waterschoot vangt 12 cm riviergrondel12 cm16-9-17
Roofblei
Aspius aspiusRoofblei record
Roofbleirecord voor Han van den Eertwegh85 cm30-3-18
Ruisvoorn
Scardinius erythrophthalmusRuisvoorn
Tobias Stuurman vangt 48 cm ruisvoorn48 cm20-3-17
Russische steur
Acipenser gueldensaedtiiSiberische steur
----
Serpeling
Leuciscus leuciscusSerpeling record
----
Siberische steur
Acipenser baeii baeiiSiberische steur
----
Sneep
Chondrostoma nasusSneep record
Jos Raaymakers vangt 57 cm sneep57 cm29-11-11
Snoek
Esox luciusSnoek record
Nico Molkens vangt snoek van 134 cm134 cm15-3-17
Snoekbaars
Stizostedion luciopercaSnoekbaars
Jan Reinier vangt 106 cm snoekbaars106 cm15-1-18
Spiering
Osmerus eperlanusSpiering record
----
Sterlet
Acipenser ruthenusSterlet record
----
Tiendoornige stekelbaars
Pungitius pungitiusTiendoornige stekelbaars record
Mitchel Slavenburg vangt 6 cm tiendoornige stekelbaars6 cm23-4-18
Vetje
Leucaspius delineatusVetje record
Frank Habets vangt vetje van 8 cm8 cm11-8-17
Vlagzalm
Thymallus thymallusVlagzalm record
----
Winde
Leuciscus idusWinde record
Dion de Vries vangt 62 cm winde62 cm7-8-17
Witvingrondel
Romanogobio albipinnatus
Pieter Beelen vangt 13 cm witvingrondel13 cm21-8-08
Zalm
Salmo salarZalm record
Rob Krijns vangt zalm van 77 cm77 cm20-11-17
Zeeforel
Salmo trutta truttaZeeforel record
Arie van de Camp vangt zeeforel van 85 cm85 cm8 kg27-7-04
Zeelt
Tinca tincaZeelt record
Ruud Berkhuizen vangt zeelt van 65 cm65 cm5 kg4-6-10
Zilverkarper
Hypophtlalmehthys molitrixZilverkarper record
----
Zonnebaars
Lepomis gibbosusZonnebaars record
Sjors Waterschoot vangt 8 cm zonnebaars8 cm6-5-18
Zwartbekgrondel
Neogobius melanostomusZwartbekgrondel record
Johan Welten vangt zwartbekgrondel van 17 cm17 cm27-8-11
Zwarte amerikaanse dwergmeerval
Ameirus melasRecord
Sjors Waterschoot vangt 17 cm zwarte amerikaanse dwergmeerval17 cm13-5-18