BNRZ logo

Welkom bij de officiële recordlijst voor zoetwatervissen. Deze BNRZ (Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen) wordt gerund door de redactie van Beet Sportvissersmagazine in samenwerking met Sportvisserij Nederland.

 

De BNRZ-Commissie

Elke recordaanmelding zal in behandeling genomen worden door een speciale BNRZ-commissie, bestaande uit hoofdredacteur Beet-Rovers Sjoerd Beljaars, eindredacteur Beet-Rovers Mark Pijnappels en twee visexperts van Sportvisserij Nederland: projectmedewerker Pieter Beelen en bioloog Gerwin Gerlach. Uiteraard zal gekeken worden of er aan alle voorwaarden is voldaan en zal door de commissie (op basis van foto/videomateriaal) de afmetingen van de betreffende vis worden vastgesteld. Een door deze commissie erkend record krijgt een officieel certificaat en uiteraard vermelding in de officiële lijst met recordvissen!

 

Belangrijke criteria BNRZ-record

  • De vis wordt levend in hetzelfde water teruggezet.
  • Met de hengel gevangen.
  • EEN FOTO/VIDEO VAN DE VIS MET MEETLINT
  • Hele centimeters, waarbij naar beneden wordt afgerond (bv. 48,8 cm = 48 cm).
  • Weging van de vis niet noodzakelijk.
  • Vis moet in Nederland gevangen zijn (voor BBRZ in België)
  • Vangstfoto van vis met vanger.
  • Correct ingevuld claimformulier.

 

Record aanmelden? Klik hier om het recordformulier in te vullen.

 

Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen:

Vissoort Recordhouder Lengte Gewicht Datum
Aal
Anguilla anguilla Aal paling record
Huseyin Jansen vangt aal van 115 cm 115 cm 8-8-09
Afrikaanse Meerval
Clarias Gariepinus
- - - -
Alver
Alburnus alburnus alver
Gijs van Straten vangt 20 cm alver 20 cm 14-4-18
Amerikaanse hondvis
Umbra pygmaea
- - - -
Atlantische steur
Acipenser sturio Atlantische steur record
- - - -
Baars
Perca flufitilis baars record
Pieter-Bas Broeckx vangt baars van 54 cm 54 cm 3.01 kg 22-12-16
Barbeel
Barbus barbus Barbeel record
Joost van Diepstraten vangt barbeel van 88 cm 88 cm 17-3-12
Beekforel
Salmo trutta fario Beekforel record
Chris Boxberger vangt 85 cm beekforel 85 cm 1-4-03
Bermpje
Barbatula barbatulus Bermpje record
Sjors Waterschoot vangt 9 cm bermpje 9 cm 11-5-18
Bittervoorn
Rhodeus sericeus amarus Bittervoorn record
Frank Habets vangt bittervoorn van 7 cm 7 cm 2-8-17
Blankvoorn
Rutilus rutilus Blankvoorn record
Geert van Schijndel vangt 48 cm blankvoorn 48 cm 9-11-12
Blauwband
Pseudorasbora parva Blauwband record
Dirk Temmink vangt 6 cm blauwband 6 cm 4-5-18
Blauwneus
Vimba vimba Blauwneus record
- - - -
Bot
Platichthys flesus Bot record
Michel van Spankeren vangt 44 cm bot 44 cm 1 kg 24-2-17
Brasem
Abramis brama Brasem record
Edwin Veldhuis vangt brasem van 77 cm 77 cm 7 kg 13-8-17
Bronforel
Salvelinus fontinalis
- - - -
Bruine amerikaanse dwergmeerval
Ameiurus nebulosus Bruine amerikaanse dwergmeerval record
Bart de Vries vangt 22 cm bruine amerikaanse dwergmeerval 22 cm 28-4-18
Diklipharder
Chelon labrosus Diklipharder record
Onno Terlouw vang diklipharder van 78 cm 78 cm 7-9-16
Donaubrasem
Abramis sapa Donaubrasem record
Ronnie van Beem vangt 40 cm donaubrasem 40 cm 26-5-17
Driedoornige stekelbaars
Gasterosteus aculeatus aculeatus Stekelbaars record
Mitchel Slavenburg vangt 6 cm driedoornige stekelbaars 6 cm 22-4-18
Dunlipharder
Liza ramada Dunlipharder record
Sjors Waterschoot vangt 70 cm dunlipharder 70 cm 8-5-18
Elft
Alosa alosa Elft record
- - - -
Elrits
Phoxinus phoxinus Elrits record
- - - -
Fint
Alosa fallax Fint record
Jamie Steer vangt fint van 45 cm 45 cm 27-7-17
Giebel
Carassius auratus gibelio Giebel record
Maarten Spaans vangt 51 cm giebel 51 cm 24-4-18
Goudharder
Liza aurata Goudharder record
- - - -
Goudvis
Carassius auratus auratus Goudvis record
Jamie Steer vangt 51 cm goudvis 51 cm 9-5-18
Graskarper
Ctenopharyngodon idella graskarper record
Daan Selbach vangt 112 cm graskarper 112 cm 21 kg 18-8-17
Grootkopkarper
Aristichthys nobilis Grootkopkarper
- - - -
Grote marene
Coregonus lavaretus Grote marene record
- - - -
Grote modderkruiper
Misgurnus fossilis Grote modderkruiper
- - - -
Gup
Poecilia reticulata Gup record
- - - -
Houting
Coregonus oxyrinchus Houting record
Sjors Waterschoot vangt 38 cm houting 38 cm 24-3-18
Karper
Cyprinus capio Karper record
Joop Butselaar vangt 108 cm karper 108 cm 31 kg 23-10-00
Kesslers grondel
Neogobius albula Kesslers grondel
Sjors Waterschoot vangt 11 cm kesslers grondel 11 cm 7-4-18
Kleine marene
Coregonus albula Kleine marene record
- - - -
Kleine modderkruiper
Cobitis taenia Kleine modderkruiper
- - - -
Kolblei
Abramis bjoerkna Kolblei record
Jan Westra vangt 43 cm kolblei cm 18-9-06
Kopvoorn
Leuciscus cephalus Kopvoorn record
Sjors Waterschoot vangt 59 cm kopvoorn 59 cm 19-4-18
Kroeskarper
Carassius carassius Kroeskarper record
- - - -
Kruiskarper
Karper-giebel hybride Kruiskarper
- - - -
Kwabaal
Lota lota Kwabaal record
Peter Moolevliet vangt 60 cm kwabaal 60 cm 4-11-15
Marmergrondel
Proterorhinus marmoratus Marmergrondel record
Sjors Waterschoot vangt 6 cm marmergrondel 6 cm 18-4-18
Meerval
Silurus glanis Meerval record
Catrinus Hakze vangt 215 cm meerval 215 cm 30-4-18
Pontische stroomgrondel
Neogobius fluviatilis Pontische stroomgrondel
- - - -
Pos
Gymnocepalus cernua Pos record
Mitchel Slavenburg vangt 14 cm pos 14 cm 2-5-18
Regenboogforel
Oncorhynchus mykiss Regenboogforel
- - - -
Rivierdonderpad
Cottus gobio Rivierdonderpad record
- - - -
Riviergrondel
Gobio gobio Riviergrondel
Sjors Waterschoot vangt 12 cm riviergrondel 12 cm 16-9-17
Roofblei
Aspius aspius Roofblei record
Roofbleirecord voor Han van den Eertwegh 85 cm 30-3-18
Ruisvoorn
Scardinius erythrophthalmus Ruisvoorn
Tobias Stuurman vangt 48 cm ruisvoorn 48 cm 20-3-17
Russische steur
Acipenser gueldensaedtii Siberische steur
- - - -
Serpeling
Leuciscus leuciscus Serpeling record
- - - -
Siberische steur
Acipenser baeii baeii Siberische steur
- - - -
Sneep
Chondrostoma nasus Sneep record
Jos Raaymakers vangt 57 cm sneep 57 cm 29-11-11
Snoek
Esox lucius Snoek record
Nico Molkens vangt snoek van 134 cm 134 cm 15-3-17
Snoekbaars
Stizostedion lucioperca Snoekbaars
Jan Reinier vangt 106 cm snoekbaars 106 cm 15-1-18
Spiering
Osmerus eperlanus Spiering record
- - - -
Sterlet
Acipenser ruthenus Sterlet record
- - - -
Tiendoornige stekelbaars
Pungitius pungitius Tiendoornige stekelbaars record
Mitchel Slavenburg vangt 6 cm tiendoornige stekelbaars 6 cm 23-4-18
Vetje
Leucaspius delineatus Vetje record
Frank Habets vangt vetje van 8 cm 8 cm 11-8-17
Vlagzalm
Thymallus thymallus Vlagzalm record
- - - -
Winde
Leuciscus idus Winde record
Dion de Vries vangt 62 cm winde 62 cm 7-8-17
Witvingrondel
Romanogobio albipinnatus
Pieter Beelen vangt 13 cm witvingrondel 13 cm 21-8-08
Zalm
Salmo salar Zalm record
Rob Krijns vangt zalm van 77 cm 77 cm 20-11-17
Zeeforel
Salmo trutta trutta Zeeforel record
Arie van de Camp vangt zeeforel van 85 cm 85 cm 8 kg 27-7-04
Zeelt
Tinca tinca Zeelt record
Ruud Berkhuizen vangt zeelt van 65 cm 65 cm 5 kg 4-6-10
Zilverkarper
Hypophtlalmehthys molitrix Zilverkarper record
- - - -
Zonnebaars
Lepomis gibbosus Zonnebaars record
Sjors Waterschoot vangt 8 cm zonnebaars 8 cm 6-5-18
Zwartbekgrondel
Neogobius melanostomus Zwartbekgrondel record
Johan Welten vangt zwartbekgrondel van 17 cm 17 cm 27-8-11
Zwarte amerikaanse dwergmeerval
Ameirus melas Record
Sjors Waterschoot vangt 17 cm zwarte amerikaanse dwergmeerval 17 cm 13-5-18