BNRZ logo

Welkom bij de officiële recordlijst voor zoetwatervissen. Deze BNRZ (Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen) wordt gerund door de redactie van Beet Sportvissersmagazine in samenwerking met Sportvisserij Nederland.

 

De BNRZ-Commissie

Elke recordaanmelding zal in behandeling genomen worden door een speciale BNRZ-commissie, bestaande uit Beet hoofdredacteur Arnout Terlouw en eindredacteur Mark Pijnappels en twee visexperts van Sportvisserij Nederland: projectmedewerker Pieter Beelen en bioloog Gerwin Gerlach. Uiteraard zal gekeken worden of er aan alle voorwaarden is voldaan en zal door de commissie (op basis van foto/videomateriaal) de afmetingen van de betreffende vis worden vastgesteld. Een door deze commissie erkend record krijgt een vermelding in de officiële lijst met recordvissen!

 

Belangrijke criteria BNRZ-record

  • De vis wordt levend in hetzelfde water teruggezet.
  • Met de hengel gevangen.
  • EEN FOTO/VIDEO VAN DE GEHELE VIS MET MEETLINT
  • Hele centimeters, waarbij naar beneden wordt afgerond (bv. 48,8 cm = 48 cm).
  • Weging van de vis niet noodzakelijk.
  • Vis moet in Nederland gevangen zijn (voor BBRZ in België)
  • Vangstfoto van vis met vanger.
  • Correct ingevuld claimformulier.

Let op: de belangrijkste reden dat de BNRZ Commissie recordmeldingen niet goedkeurt is vanwege het ontbreken of niet op de juiste wijze meten van de vis. In het artikel ‘hoe meet je grote vis‘ laten we zien wat de juiste manier is.

Record aanmelden? Stuur een mail met als onderwerp BNRZ en de vissoort naar m.pijnappels@publishinghouse.nl.

 

Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen:

VissoortRecordhouderLengteGewichtDatum
Aal
Anguilla anguilla Aal paling record
Henk van Hasselaar vangt 118 cm paling118 cm29-8-13
Afrikaanse Meerval
Clarias Gariepinus
----
Alver
Alburnus alburnus alver
Gijs van Straten vangt 20 cm alver20 cm14-4-18
Amerikaanse hondvis
Umbra pygmaea
Sjors Waterschoot vangt 8 cm Amerikaanse hondvis8 cm8-5-19
Atlantische steur
Acipenser sturio Atlantische steur record
----
Baars
Perca flufitilis baars record
Nederlands record baars 56 cm gevangen door Thomas Gronenwald56 cm3.05 kg15-12-19
Barbeel
Barbus barbus Barbeel record
Joost van Diepstraten vangt barbeel van 88 cm88 cm17-3-12
Beekforel
Salmo trutta fario Beekforel record
Chris Boxberger vangt 85 cm beekforel85 cm1-4-03
Bermpje
Barbatula barbatulus Bermpje record
Sjors Waterschoot vangt 9 cm bermpje9 cm11-5-18
Bittervoorn
Rhodeus sericeus amarus Bittervoorn record
Frank Habets vangt 8 cm bittervoorn8 cm22-6-18
Blankvoorn
Rutilus rutilus Blankvoorn record
Geert van Schijndel vangt 48 cm blankvoorn48 cm9-11-12
Blauwband
Pseudorasbora parva Blauwband record
Benjamin Habets vangt 10 cm blauwband record10 cm16-4-20
Blauwneus
Vimba vimba Blauwneus record
Kees Uittenbogaard vangt 48 cm blauwneus record48 cm11-7-20
Bot
Platichthys flesus Bot record
Michel van Spankeren vangt 44 cm bot44 cm1 kg24-2-17
Brasem
Abramis brama Brasem record
Edwin Welhuis vangt brasem van 77 cm77 cm7.28 kg13-8-17
Bronforel
Salvelinus fontinalis
----
Bruine amerikaanse dwergmeerval
Ameiurus nebulosus Bruine amerikaanse dwergmeerval record
Bart de Vries vangt 22 cm bruine amerikaanse dwergmeerval22 cm28-4-18
Diklipharder
Chelon labrosus Diklipharder record
Onno Terlouw vang diklipharder van 78 cm78 cm7-9-16
Donaubrasem
Abramis sapa Donaubrasem record
Ronnie van Beem vangt 40 cm donaubrasem40 cm26-5-17
Driedoornige stekelbaars
Gasterosteus aculeatus aculeatus Stekelbaars record
Niels Eriks vangt 7 cm driedoornige stekelbaars record7 cm10-6-20
Dunlipharder
Liza ramada Dunlipharder record
Sjors Waterschoot vangt 70 cm dunlipharder70 cm8-5-18
Elft
Alosa alosa Elft record
----
Elrits
Phoxinus phoxinus Elrits record
Rob Krijns vangt 8 cm elrits8 cm18-5-18
Fint
Alosa fallax Fint record
Jamie Steer vangt fint van 45 cm45 cm27-7-17
Giebel
Carassius auratus gibelio Giebel record
Jessica Vis vangt Nederlands record giebel van 55 cm55 cm8-5-20
Goudharder
Liza aurata Goudharder record
----
Goudvis
Carassius auratus auratus Goudvis record
Robert Spigt vangt 52 cm goudvisrecord52 cm2-6-18
Graskarper
Ctenopharyngodon idella graskarper record
Daan Selbach vangt 112 cm graskarper112 cm21 kg18-8-17
Grootkopkarper
Aristichthys nobilis Grootkopkarper
----
Grote marene
Coregonus lavaretus Grote marene record
----
Grote modderkruiper
Misgurnus fossilis Grote modderkruiper
----
Gup
Poecilia reticulata Gup record
----
Houting
Coregonus oxyrinchus Houting record
Sjors Waterschoot vangt 38 cm houting38 cm24-3-18
Karper
Cyprinus capio Karper record
Joop Butselaar vangt 108 cm karper108 cm31.4 kg23-10-00
Kesslers grondel
Neogobius albula Kesslers grondel
Paul van der Ende vangt 18 cm Kesslers grondel record18 cm23-5-20
Kleine marene
Coregonus albula Kleine marene record
----
Kleine modderkruiper
Cobitis taenia Kleine modderkruiper
Tico Wezenberg vangt Nederlands record kleine modderkruiper10 cm21-5-20
Kolblei
Abramis bjoerkna Kolblei record
Ilja Runia vangt 46 cm kolblei46 cm29-4-19
Kopvoorn
Leuciscus cephalus Kopvoorn record
Sjors Waterschoot vangt 59 cm kopvoorn59 cm19-4-18
Kroeskarper
Carassius carassius Kroeskarper record
Lesley Altman vangt 45 cm kroeskarper record45 cm28-6-20
Kruiskarper
Karper-giebel hybride Kruiskarper
Harry Oosterhof vangt 54 cm kruiskarper54 cm21-3-19
Kwabaal
Lota lota Kwabaal record
Peter Moolevliet vangt 60 cm kwabaal60 cm4-11-15
Marmergrondel
Proterorhinus marmoratus Marmergrondel record
Sjors Waterschoot vangt 6 cm marmergrondel6 cm18-4-18
Meerval
Silurus glanis Meerval record
Bart Castricum vangt 222 cm meerval222 cm82.500 kg24-8-18
Pontische stroomgrondel
Neogobius fluviatilis Pontische stroomgrondel
Frank Habets vangt 15 cm pontische stroomgrondel15 cm29-8-18
Pos
Gymnocepalus cernua Pos record
Record pos: Arno Wolf vangt 16 cm pos16 cm25-7-19
Regenboogforel
Oncorhynchus mykiss Regenboogforel
----
Rivierdonderpad
Cottus gobio Rivierdonderpad record
----
Riviergrondel
Gobio gobio Riviergrondel
Stef Meijeringh vangt 14 cm riviergrondel record14 cm20-6-20
Roofblei
Aspius aspius Roofblei record
Oscar Wissink vangt 87 cm roofblei87 cm16-9-18
Ruisvoorn
Scardinius erythrophthalmus Ruisvoorn
Tobias Stuurman vangt 48 cm ruisvoorn48 cm20-3-17
Russische steur
Acipenser gueldensaedtii Siberische steur
----
Serpeling
Leuciscus leuciscus Serpeling record
Record serpeling - 21 cm gevangen door Eric Neuhaus21 cm12-6-20
Siberische steur
Acipenser baeii baeii Siberische steur
----
Sneep
Chondrostoma nasus Sneep record
Jos Raaymakers vangt 57 cm sneep57 cm29-11-11
Snoek
Esox lucius Snoek record
Nederlands record snoek: Siegfried Schön vangt 138 cm snoek138 cm13-10-19
Snoekbaars
Stizostedion lucioperca Snoekbaars
Nederlands record snoekbaars 105 cm gevangen door Igor Vucenic105 cm19-3-20
Spiering
Osmerus eperlanus Spiering record
----
Sterlet
Acipenser ruthenus Sterlet record
----
Tiendoornige stekelbaars
Pungitius pungitius Tiendoornige stekelbaars record
Mitchel Slavenburg vangt 6 cm tiendoornige stekelbaars6 cm23-4-18
Vetje
Leucaspius delineatus Vetje record
Frank Habets vangt vetje van 8 cm8 cm11-8-17
Vlagzalm
Thymallus thymallus Vlagzalm record
----
Winde
Leuciscus idus Winde record
Jamie Steer vangt 57 cm record winde57 cm23-4-17
Witvingrondel
Romanogobio albipinnatus
Pieter Beelen vangt 13 cm witvingrondel13 cm21-8-08
Zalm
Salmo salar Zalm record
Rob Krijns vangt zalm van 77 cm77 cm20-11-17
Zeeforel
Salmo trutta trutta Zeeforel record
Arie van de Camp vangt zeeforel van 85 cm85 cm8 kg27-7-04
Zeelt
Tinca tinca Zeelt record
Ruud Berkhuizen vangt zeelt van 65 cm65 cm5.1 kg4-6-10
Zilverkarper
Hypophtlalmehthys molitrix Zilverkarper record
----
Zonnebaars
Lepomis gibbosus Zonnebaars record
Arno Neelen vangt 16 cm zonnebaars16 cm20-5-19
Zwartbekgrondel
Neogobius melanostomus Zwartbekgrondel record
Arno Wolf vangt 19 cm zwartbekgrondel19 cm11-4-19
Zwarte amerikaanse dwergmeerval
Ameirus melas Record
Sjors Waterschoot vangt 20 cm amerikaanse dwergmeerval20 cm7-3-19

 

NOOIT GEEN NIEUWS OF WINACTIE MEER MISSEN?

SCHRIJF JE NU IN VOOR DE GRATIS NIEUWSBRIEF
INSCHRIJVEN
close-link