BNRZ logo

Welkom bij de officiële recordlijst voor zoetwatervissen. Deze BNRZ (Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen) wordt gerund door de redactie van Beet Sportvissersmagazine in samenwerking met Sportvisserij Nederland.

 

De BNRZ-Commissie

Elke recordaanmelding zal in behandeling genomen worden door een speciale BNRZ-commissie, bestaande uit Beet hoofdredacteur Arnout Terlouw en twee visexperts van Sportvisserij Nederland: projectmedewerker Pieter Beelen en bioloog Gerwin Gerlach. Uiteraard zal gekeken worden of er aan alle voorwaarden is voldaan en zal door de commissie (op basis van foto/videomateriaal) de afmetingen van de betreffende vis worden vastgesteld. Een door deze commissie erkend record krijgt een vermelding in de officiële lijst met recordvissen!

Hier moet een record aan voldoen:

  • De vis moet met de hengel zijn gevangen op de juiste manier gehaakt.
  • De vis moet levend in hetzelfde water zijn teruggezet.
  • De vis moet in Nederland gevangen zijn (voor BBRZ in België).
  • Vermeld de geclaimde lengte in hele centimeters, waarbij naar beneden wordt afgerond (bv. 48,8 cm = 48 cm). Meld eventueel het gewicht, dit is echter niet noodzakelijk.
  • BELANGRIJKSTE: een foto/video van de gehele vis met meetlint
  • Geef naast je volledige naam ook de vangstdatum door.

Let op: de belangrijkste reden dat de BNRZ Commissie recordmeldingen niet goedkeurt is vanwege het ontbreken of niet op de juiste wijze meten van de vis. In het artikel ‘hoe meet je grote vis‘ laten we zien wat de juiste manier is.

Record aanmelden? Stuur een mail met als onderwerp BNRZ en de vissoort naar a.terlouw@publishinghouse.nl.

 

Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen:

Vissoort Recordhouder Lengte Gewicht Datum
Aal
Anguilla anguilla Aal paling record
Henk van Hasselaar vangt 118 cm paling 118 cm 29-8-13
Afrikaanse Meerval
Clarias Gariepinus
- - - -
Alver
Alburnus alburnus alver
Joris Kok vangt 21 cm alver 21 cm 15-9-21
Amerikaanse hondvis
Umbra pygmaea
Sjors Waterschoot vangt 8 cm Amerikaanse hondvis 8 cm 8-5-19
Atlantische steur
Acipenser sturio Atlantische steur record
- - - -
Baars
Perca flufitilis baars record
Nederlands record baars 56 cm gevangen door Thomas Gronenwald 56 cm 3.05 kg 15-12-19
Barbeel
Barbus barbus Barbeel record
Djon Okkerse vangt record barbeel van 89 cm 89 cm 23-9-23
Beekforel
Salmo trutta fario Beekforel record
Chris Boxberger vangt 85 cm beekforel 85 cm 1-4-03
Bermpje
Barbatula barbatulus Bermpje record
Jamie Steer vangt 10 cm bermpje 10 cm 20-7-22
Bittervoorn
Rhodeus sericeus amarus Bittervoorn record
Barry van Dongen vangt Bittervoorn van 9 cm 9 cm 15-7-23
Blankvoorn
Rutilus rutilus Blankvoorn record
Geert van Schijndel vangt 48 cm blankvoorn 48 cm 9-11-12
Blauwband
Pseudorasbora parva Blauwband record
Benjamin Habets vangt 10 cm blauwband record 10 cm 16-4-20
Blauwneus
Vimba vimba Blauwneus record
Kees Uittenbogaard vangt 48 cm blauwneus record 48 cm 11-7-20
Bot
Platichthys flesus Bot record
Michel van Spankeren vangt 44 cm bot 44 cm 1 kg 24-2-17
Brasem
Abramis brama Brasem record
Edwin Welhuis vangt brasem van 77 cm 77 cm 7.28 kg 13-8-17
Bronforel
Salvelinus fontinalis
- - - -
Bruine amerikaanse dwergmeerval
Ameiurus nebulosus Bruine amerikaanse dwergmeerval record
Dave Koeman vangt record 24 cm 21-7-21
Diamantsteur
Acipenser gueldensaedtii  
Linda Kwant vangt 69 cm Diamantsteur 69 cm 9-8-22
Diklipharder
Chelon labrosus Diklipharder record
Onno Terlouw vang diklipharder van 78 cm 78 cm 7-9-16
Donaubrasem
Abramis sapa Donaubrasem record
Ronnie van Beem vangt 40 cm donaubrasem 40 cm 26-5-17
Driedoornige stekelbaars
Gasterosteus aculeatus aculeatus Stekelbaars record
Leen Barendregt vangt 10 cm record 10 cm 18-7-21
Dunlipharder
Liza ramada Dunlipharder record
Eric Willemse vangt 77 cm dunlipharder record 77 cm 31-8-20
Elft
Alosa alosa Elft record
- - - -
Elrits
Phoxinus phoxinus Elrits record
Rob Krijns vangt 8 cm elrits 8 cm 18-5-18
Fint
Alosa fallax Fint record
Jamie Steer vangt fint van 45 cm 45 cm 27-7-17
Giebel
Carassius auratus gibelio Giebel record
Giebel record 57 cm 57 cm 28-5-21
Goudharder
Liza aurata Goudharder record
- - - -
Goudvis
Carassius auratus auratus Goudvis record
Jamie Steer vangt 53 cm goudvis record 53 cm 1-4-21
Graskarper
Ctenopharyngodon idella graskarper record
Jorrit van der Linden vangt NL record graskarper 114 cm 15-8-21
Grootkopkarper
Aristichthys nobilis Grootkopkarper
- - - -
Grote marene
Coregonus lavaretus Grote marene record
- - - -
Grote modderkruiper
Misgurnus fossilis Grote modderkruiper
- - - -
Gup
Poecilia reticulata Gup record
- - - -
Houting
Coregonus oxyrinchus Houting record
Kevin De Peuter vangt record houting van 57 cm 57 cm 8-10-23
Karper
Cyprinus capio Karper record
Joop Butselaar vangt 108 cm karper 108 cm 31.4 kg 23-10-00
Kesslers grondel
Neogobius albula Kesslers grondel
Viggo Mégard vangt 20 cm Kesslers grondel record 20 cm 24-2-21
Kleine marene
Coregonus albula Kleine marene record
- - - -
Kleine modderkruiper
Cobitis taenia Kleine modderkruiper
Jeroen van Wamel vangt 12 cm kleine modderkruiper 12 cm 17-6-22
Kolblei
Abramis bjoerkna Kolblei record
Ilja Runia vangt 46 cm kolblei 46 cm 29-4-19
Kopvoorn
Leuciscus cephalus Kopvoorn record
Sjors Waterschoot vangt 59 cm kopvoorn 59 cm 19-4-18
Kroeskarper
Carassius carassius Kroeskarper record
Lesley Altman vangt 45 cm kroeskarper record 45 cm 28-6-20
Kruiskarper
Karper-giebel hybride Kruiskarper
Henk Bretveld vangt 58 cm kruiskarper 58 cm 25-6-22
Kwabaal
Lota lota Kwabaal record
Peter Moolevliet vangt 60 cm kwabaal 60 cm 4-11-15
Marmergrondel
Proterorhinus marmoratus Marmergrondel record
Tico Wezenberg vangt 7 cm marmergrondel record 7 cm 22-11-20
Meerval
Silurus glanis Meerval record
Jeroen Breur vangt 243 cm meerval record 243 cm 2-11-21
Noord-Aziatische modderkruiper
Misgurnus bipartitus
Jamie Steer vangt 13 cm Noord-Aziatische modderkruiper 13 cm 7-5-22
Pontische stroomgrondel
Neogobius fluviatilis Pontische stroomgrondel
Frank Habets vangt 15 cm pontische stroomgrondel 15 cm 29-8-18
Pos
Gymnocepalus cernua Pos record
Arend Profijt vangt 20 cm record pos 20 cm 3-2-22
Regenboogforel
Oncorhynchus mykiss Regenboogforel
- - - -
Rivierdonderpad
Cottus gobio Rivierdonderpad record
- - - -
Riviergrondel
Gobio gobio Riviergrondel
Jasper Berkers vangt Riviergrondel van 16 centimeter 16 cm 29-5-23
Roofblei
Aspius aspius Roofblei record
Oscar Wissink vangt 87 cm roofblei 87 cm 16-9-18
Ruisvoorn
Scardinius erythrophthalmus Ruisvoorn
Tobias Stuurman vangt 48 cm ruisvoorn 48 cm 20-3-17
Serpeling
Leuciscus leuciscus Serpeling record
Record serpeling - 21 cm gevangen door Eric Neuhaus 21 cm 12-6-20
Siberische steur
Acipenser baerii  Siberische steur
Fabian de Gunst vangt 142 cm steur record 142 cm 12-8-20
Sneep
Chondrostoma nasus Sneep record
Jos Raaymakers vangt 57 cm sneep 57 cm 29-11-11
Snoek
Esox lucius Snoek record
Nederlands record snoek: Siegfried Schön vangt 138 cm snoek 138 cm 13-10-19
Snoekbaars
Stizostedion lucioperca Snoekbaars
Andre Gießing vangt Nederlands record snoekbaars 106 cm 106 cm 30-3-22
Spiering
Osmerus eperlanus Spiering record
- - - -
Sterlet
Acipenser ruthenus Sterlet record
- - - -
Tiendoornige stekelbaars
Pungitius pungitius Tiendoornige stekelbaars record
Mitchel Slavenburg vangt 6 cm tiendoornige stekelbaars 6 cm 23-4-18
Vetje
Leucaspius delineatus Vetje record
Roan Waebeke vangt 9 cm vetje 9 cm 18-8-21
Vlagzalm
Thymallus thymallus Vlagzalm record
- - - -
Winde
Leuciscus idus Winde record
Tico Wezenberg vangt 61 cm winde record 61 cm 9-7-21
Witvingrondel
Romanogobio albipinnatus
Bob Seelen vangt 14 cm witvingrondel 14 cm 15-8-21
Zalm
Salmo salar Zalm record
JP Nieuwenhuizen vangt record zalm van 83 cm! 83 cm 15-8-23
Zeeforel
Salmo trutta trutta Zeeforel record
Arie van de Camp vangt zeeforel van 85 cm 85 cm 8 kg 27-7-04
Zeelt
Tinca tinca Zeelt record
Ruud Berkhuizen vangt zeelt van 65 cm 65 cm 5.1 kg 4-6-10
Zilverkarper
Hypophtlalmehthys molitrix Zilverkarper record
Mike Slingerland vangt 107 cm zilverkarper 107 cm 16-9-21
Zonnebaars
Lepomis gibbosus Zonnebaars record
Remco van Dijk vangt 22 cm zonnebaars record 22 cm 27-7-09
Zwartbekgrondel
Neogobius melanostomus Zwartbekgrondel record
Paul Ehrler vangt 21 cm zwartbekgrondel 21 cm 13-3-22
Zwarte amerikaanse dwergmeerval
Ameirus melas Record
Sjors Waterschoot vangt 20 cm amerikaanse dwergmeerval 20 cm 7-3-19