BNRZ logo

Welkom bij de officiële recordlijst voor zoetwatervissen. Deze BNRZ (Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen) wordt gerund door de redactie van Beet Sportvissersmagazine in samenwerking met Sportvisserij Nederland.

 

De BNRZ-Commissie

Elke recordaanmelding zal in behandeling genomen worden door een speciale BNRZ-commissie, bestaande uit Beet hoofdredacteur Arnout Terlouw en eindredacteur Mark Pijnappels en twee visexperts van Sportvisserij Nederland: projectmedewerker Pieter Beelen en bioloog Gerwin Gerlach. Uiteraard zal gekeken worden of er aan alle voorwaarden is voldaan en zal door de commissie (op basis van foto/videomateriaal) de afmetingen van de betreffende vis worden vastgesteld. Een door deze commissie erkend record krijgt een vermelding in de officiële lijst met recordvissen!

 

Belangrijke criteria BNRZ-record

  • De vis wordt levend in hetzelfde water teruggezet.
  • Met de hengel gevangen.
  • EEN FOTO/VIDEO VAN DE GEHELE VIS MET MEETLINT
  • Hele centimeters, waarbij naar beneden wordt afgerond (bv. 48,8 cm = 48 cm).
  • Weging van de vis niet noodzakelijk.
  • Vis moet in Nederland gevangen zijn (voor BBRZ in België)
  • Vangstfoto van vis met vanger.
  • Correct ingevuld claimformulier.

Let op: de belangrijkste reden dat de BNRZ Commissie recordmeldingen niet goedkeurt is vanwege het ontbreken of niet op de juiste wijze meten van de vis. In het artikel ‘hoe meet je grote vis‘ laten we zien wat de juiste manier is.

Record aanmelden? Klik hier om het recordformulier in te vullen.

 

Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen:

VissoortRecordhouderLengteGewichtDatum
Aal
Anguilla anguillaAal paling record
Henk van Hasselaar vangt 118 cm paling118 cm29-8-13
Afrikaanse Meerval
Clarias Gariepinus
----
Alver
Alburnus alburnusalver
Gijs van Straten vangt 20 cm alver20 cm14-4-18
Amerikaanse hondvis
Umbra pygmaea
Sjors Waterschoot vangt 8 cm Amerikaanse hondvis8 cm8-5-19
Atlantische steur
Acipenser sturioAtlantische steur record
----
Baars
Perca flufitilisbaars record
Pieter-Bas Broeckx vangt baars van 54 cm54 cm3.01 kg22-12-16
Barbeel
Barbus barbusBarbeel record
Joost van Diepstraten vangt barbeel van 88 cm88 cm17-3-12
Beekforel
Salmo trutta farioBeekforel record
Chris Boxberger vangt 85 cm beekforel85 cm1-4-03
Bermpje
Barbatula barbatulusBermpje record
Sjors Waterschoot vangt 9 cm bermpje9 cm11-5-18
Bittervoorn
Rhodeus sericeus amarusBittervoorn record
Frank Habets vangt 8 cm bittervoorn8 cm22-6-18
Blankvoorn
Rutilus rutilusBlankvoorn record
Geert van Schijndel vangt 48 cm blankvoorn48 cm9-11-12
Blauwband
Pseudorasbora parvaBlauwband record
Martijn Jansen vangt 9 cm blauwband9 cm8-8-18
Blauwneus
Vimba vimbaBlauwneus record
Barry Groenen vangt 37 cm blauwneus37 cm22-5-19
Bot
Platichthys flesusBot record
Michel van Spankeren vangt 44 cm bot44 cm1 kg24-2-17
Brasem
Abramis bramaBrasem record
Edwin Welhuis vangt brasem van 77 cm77 cm7.28 kg13-8-17
Bronforel
Salvelinus fontinalis
----
Bruine amerikaanse dwergmeerval
Ameiurus nebulosusBruine amerikaanse dwergmeerval record
Bart de Vries vangt 22 cm bruine amerikaanse dwergmeerval22 cm28-4-18
Diklipharder
Chelon labrosusDiklipharder record
Onno Terlouw vang diklipharder van 78 cm78 cm7-9-16
Donaubrasem
Abramis sapaDonaubrasem record
Ronnie van Beem vangt 40 cm donaubrasem40 cm26-5-17
Driedoornige stekelbaars
Gasterosteus aculeatus aculeatusStekelbaars record
Mitchel Slavenburg vangt 6 cm driedoornige stekelbaars6 cm22-4-18
Dunlipharder
Liza ramadaDunlipharder record
Sjors Waterschoot vangt 70 cm dunlipharder70 cm8-5-18
Elft
Alosa alosaElft record
----
Elrits
Phoxinus phoxinusElrits record
Rob Krijns vangt 8 cm elrits8 cm18-5-18
Fint
Alosa fallaxFint record
Jamie Steer vangt fint van 45 cm45 cm27-7-17
Giebel
Carassius auratus gibelioGiebel record
Maarten Spaans vangt 51 cm giebel51 cm24-4-18
Goudharder
Liza aurataGoudharder record
----
Goudvis
Carassius auratus auratusGoudvis record
Robert Spigt vangt 52 cm goudvisrecord52 cm2-6-18
Graskarper
Ctenopharyngodon idellagraskarper record
Daan Selbach vangt 112 cm graskarper112 cm21 kg18-8-17
Grootkopkarper
Aristichthys nobilisGrootkopkarper
----
Grote marene
Coregonus lavaretusGrote marene record
----
Grote modderkruiper
Misgurnus fossilisGrote modderkruiper
----
Gup
Poecilia reticulataGup record
----
Houting
Coregonus oxyrinchusHouting record
Sjors Waterschoot vangt 38 cm houting38 cm24-3-18
Karper
Cyprinus capioKarper record
Joop Butselaar vangt 108 cm karper108 cm31.4 kg23-10-00
Kesslers grondel
Neogobius albulaKesslers grondel
Arno Wolf vangt 17 cm Kesslers grondel17 cm19-4-19
Kleine marene
Coregonus albulaKleine marene record
----
Kleine modderkruiper
Cobitis taeniaKleine modderkruiper
Sjors Waterschoot vangt 9 cm kleine modderkruiper9 cm18-5-18
Kolblei
Abramis bjoerknaKolblei record
Ilja Runia vangt 46 cm kolblei46 cm29-4-19
Kopvoorn
Leuciscus cephalusKopvoorn record
Sjors Waterschoot vangt 59 cm kopvoorn59 cm19-4-18
Kroeskarper
Carassius carassiusKroeskarper record
Piet de Graaf vangt 39 cm kroeskarper39 cm11-7-19
Kruiskarper
Karper-giebel hybrideKruiskarper
Harry Oosterhof vangt 54 cm kruiskarper54 cm21-3-19
Kwabaal
Lota lotaKwabaal record
Peter Moolevliet vangt 60 cm kwabaal60 cm4-11-15
Marmergrondel
Proterorhinus marmoratusMarmergrondel record
Sjors Waterschoot vangt 6 cm marmergrondel6 cm18-4-18
Meerval
Silurus glanisMeerval record
Bart Castricum vangt 222 cm meerval222 cm82.500 kg24-8-18
Pontische stroomgrondel
Neogobius fluviatilisPontische stroomgrondel
Frank Habets vangt 15 cm pontische stroomgrondel15 cm29-8-18
Pos
Gymnocepalus cernuaPos record
Jordy Zuidam vangt 15 cm posrecord15 cm25-2-19
Regenboogforel
Oncorhynchus mykissRegenboogforel
----
Rivierdonderpad
Cottus gobioRivierdonderpad record
----
Riviergrondel
Gobio gobioRiviergrondel
Sjors Waterschoot vangt 12 cm riviergrondel12 cm16-9-17
Roofblei
Aspius aspiusRoofblei record
Oscar Wissink vangt 87 cm roofblei87 cm16-9-18
Ruisvoorn
Scardinius erythrophthalmusRuisvoorn
Tobias Stuurman vangt 48 cm ruisvoorn48 cm20-3-17
Russische steur
Acipenser gueldensaedtiiSiberische steur
----
Serpeling
Leuciscus leuciscusSerpeling record
----
Siberische steur
Acipenser baeii baeiiSiberische steur
----
Sneep
Chondrostoma nasusSneep record
Jos Raaymakers vangt 57 cm sneep57 cm29-11-11
Snoek
Esox luciusSnoek record
Nico Molkens vangt snoek van 134 cm134 cm15-3-17
Snoekbaars
Stizostedion luciopercaSnoekbaars
Jan Reinier vangt 106 cm snoekbaars106 cm15-1-18
Spiering
Osmerus eperlanusSpiering record
----
Sterlet
Acipenser ruthenusSterlet record
----
Tiendoornige stekelbaars
Pungitius pungitiusTiendoornige stekelbaars record
Mitchel Slavenburg vangt 6 cm tiendoornige stekelbaars6 cm23-4-18
Vetje
Leucaspius delineatusVetje record
Frank Habets vangt vetje van 8 cm8 cm11-8-17
Vlagzalm
Thymallus thymallusVlagzalm record
----
Winde
Leuciscus idusWinde record
Dion de Vries vangt 62 cm winde62 cm7-8-17
Witvingrondel
Romanogobio albipinnatus
Pieter Beelen vangt 13 cm witvingrondel13 cm21-8-08
Zalm
Salmo salarZalm record
Rob Krijns vangt zalm van 77 cm77 cm20-11-17
Zeeforel
Salmo trutta truttaZeeforel record
Arie van de Camp vangt zeeforel van 85 cm85 cm8 kg27-7-04
Zeelt
Tinca tincaZeelt record
Ruud Berkhuizen vangt zeelt van 65 cm65 cm5.1 kg4-6-10
Zilverkarper
Hypophtlalmehthys molitrixZilverkarper record
----
Zonnebaars
Lepomis gibbosusZonnebaars record
Arno Neelen vangt 16 cm zonnebaars16 cm20-5-19
Zwartbekgrondel
Neogobius melanostomusZwartbekgrondel record
Arno Wolf vangt 19 cm zwartbekgrondel19 cm11-4-19
Zwarte amerikaanse dwergmeerval
Ameirus melasRecord
Sjors Waterschoot vangt 20 cm amerikaanse dwergmeerval20 cm7-3-19