TIM JANSSEN EN NICO BREEVAART – In Nederland zijn wij gezegend met meerdere grote rivieren waar barbeelvissers hun hart kunnen ophalen. Al 15 jaar vissen Tim Janssen en Nico Breevaart gericht op deze prachtige, unieke en soms ook onnavolgbare vissoort. Na de vele praktijklessen, onder andere aan de Waal en met name Gelderse IJssel, kunnen zij putten uit een bron van informatie. Inmiddels is hun aanpak aardig uitgekristalliseerd en in dit artikel willen ze jou meenemen hoe ze het jaar rond op barbeel vissen.

In de wintermaanden is het rondom moeizaam om barbeel te vangen, niet onmogelijk, maar wel een kwestie van de juiste dagen en tijdstippen kiezen. Wij zoeken in deze periode ons heil bij buitenlandse rivieren en andere visserijen. Zodra het vroege voorjaar zich aandient gaat ons barbeelhart weer kloppen en kijken we weer erg uit naar de visserij op de grote rivieren. In deze vroege maanden van het jaar vissen wij vanaf de strandjes van de kribvakken en vissen vanuit daar zoveel mogelijk richting de hoofdstroom.

De visserij kenmerkt zich door te vissen met maden op de haak of geplakte maden op de hair. We vissen ook vrij actief met in de korf geplakte maden, hennep en casters om zo te voorkomen dat de korf binnen afzienbare tijd leeg is. Door de maden te plakken zullen deze mondjesmaat de korf verlaten en een aantrekkelijk spoor vormen voor de barbeel.

Weliswaar geen barbeel, maar over specimen formaat voorns hoor je ons ook niet klagen!

CASTERS LIJMEN

Voor een dagsessie gebruiken wij zo’n 2 liter maden, 2 liter hennep en halve liter casters. Casters worden vaak met 1 seconde gel aan de hair gelijmd, door de zware visserij en de vele witvis bereiken aan een hair geprikte casters zelden de bodem vandaar het lijmen! Echt de moeite waard om eens te proberen. Gebruik ik de zelfde haken voor als de maden visserij.

Casters lijmen is zeker eens het proberen waard!

STRANDJES: VISSEN MET EEN LUS

Wij werpen de zware korven, tot soms 200 gram, ruim over de nering richting de hoofdstroom. We kiezen een vaste werppunt, bijvoorbeeld een struik of een boom stroomopwaarts. Bij de worp wordt er vooraf een afstand gekozen van bijvoorbeeld 45 meter, deze wordt dan op de lijnclip gezet.

Bij de worp wordt direct de hengel naar achter gestoken en zoek je contact met je korf. Op moment dat de korf de bodem heeft bereikt, dit voel je middels een ferme tik, gaat de hengel direct op de steun. Belangrijk is dat je de slappe lijn niet strak draait maar juist door de stroming laat meenemen. Zo creëer je dus een lus in de lijn. Wat zijn de voordelen van het vissen met deze zogenoemde lus?

  • Gecontroleerde aanbeten. De barbeel moet eerst de lus eruit zwemmen dus je hebt zeker 5 tot 6 seconde de tijd om lijn op de molen te draaien.
  • Door het gebruik van de lijnclip vis en voer je dus constant dezelfde strook van de rivier.
  • Je kunt lichter vissen omdat de druk van de stroming in de bocht van de lijn komt en niet op de korf.
  • Geen strakke hoofdlijn waardoor je geen ‘zingende’ lijn hebt.
  • Het rollen van de korf gebeurd in dezelfde lijn (creëren voerspoor dus) in plaats van dat de korf naar binnenkomt.

De visserij met de lus heeft ons in het voorjaar al mooie barbelen opgeleverd en opvallend genoeg ook vaak de grotere en zwaardere exemplaren. Het leuke van deze visserij is dat er naast barbeel ook dikke windes en vooral kapitale blankvoorns in het net belanden. Optioneel is het om nog een tweede hengel in te zetten en deze in dezelfde lijn stroomafwaarts te leggen.

Met deze stroom afwaartse hengel vissen wij in de zelfde lijn en gebruiken wij de zogenaamde baitgripper leads. In dit lood drukken wij een paste van pellets om zodoende een extra geur en smaakstoffen explosie rond je haakaas te veroorzaken. Deze tweede hengel levert vaak leuke verassingen op en profiteert optimaal van het voorbereidende werk van de stroom opwaartse hengel.

 

Het leuke van deze visserij is dat er naast barbeel ook dikke windes en vooral kapitale blankvoorns in het net belanden

Een kapitale blankvoorn als bijvangst voor Tim.

 

Maden – Casters – Hennep

Als montage gebruiken wij een Runrig montage, het is belangrijk dat een barbeel zijn lood kan verliezen bij lijnbreuk. De 120 grams Korum Mesh Combi feeders bouwen wij om tot korven van tussen de 150 en 180 gram. Als haak gebruik ik de nieuwe Korum Grappler in haakmaat 14: super sterk en groot oog waarbij we de knotless knot ook met dikke diameter lijnen kunnen toepassen. We vissen standaard met 30/00 omdat we de grote barbelen absoluut niet wil verspelen. Af en toe gaan we wel eens lichter, nooit dunner dan 26/00. Lengte van de onderlijn is tussen de meter en 1,5 meter.

 

NAAR DE KRIBKOP

Naar mate het voorjaar vordert stijgt de watertemperatuur en ontkomen we niet aan de paaiperiode. Deze paaiperiode is voor ons een overgangsfase, die overigens ook nog goede vangsten op kunnen leveren. Na de paaiperiode schakelen we over op een andere manier van vissen. De comfortabele strandjes van de kribvakken worden verruild voor de robuuste basaltblokken op de kop van de krib. Vanaf de kop van de krib deponeren we de voerkorven in de volle stroom en ook nu geven we gecontroleerd extra lijn.

Comfortabel vissen vanaf een strandje

We houden hierbij contact met de korf, zodat we ook daadwerkelijk voelen dat deze de bodem raakt. De korf zal door de stroming nog even verder rollen om uiteindelijk tot stilstand te komen. De extra lijn die we geven wordt door de stroming meteen opgepakt en meegevoerd. Er ontstaat daardoor een lus in de montage vanaf de korf in stroom afwaartse richting. Als je dit probeert te visualiseren, dan ligt de korf op de bodem en vanuit daar loopt de lijn eerste in een bocht naar achteren en daarna pas weer terug richting de hengeltop.

 

De comfortabele strandjes van de kribvakken worden verruild voor de robuuste basaltblokken op de kop van de krib

De hengels steunen we ook zodanig af dat deze bijna parallel met de stroming staan. Het grote voordeel van deze lus-montage is dat de stroomdruk niet op de korf komt, maar op de bocht in de lijn achter de korf. Dus ook op deze manier van vissen kunnen we de montage beter op zijn plaats houden en dus effectiever vissen.

Ook zijn de aanbeten veel minder hard en daardoor sneller onder controle. Zeker de middelmaat barbelen van rond de 65 cm willen vaak nogal wild en explosief door de vrijloop van de molen schieten. Doordat de aanbeet minder hard doorkomt heb je veel minder kans op materiaalschade, zoals lijnbreuk.

Hengels in de steunen

PELLETS

In tegenstelling tot de actieve voorjaarsvisserij hanteren we de rest van het jaar een meer passievere manier van vissen. De maden en casters ruilen wij in voor pellets als haakaas. Niet omdat je hiermee in die periode geen barbeel kunt vangen, maar vanwege de witvisgevoeligheid die zich na de paai aandient. Waar we in het voorjaar nog te maken hebben met voorns van specimen formaat, is dit in en na de zomer wel anders.

Door het gebruik van pellets elimineer je grotendeels de kleine witvis. Bijkomend voordeel is dat dit haakaas veel langer goed aan de hair blijft zitten, waardoor we de barbeel langer de kans geven om het aas te vinden.

Cruciaal hierbij is ook hoe wij de voerkorf vullen. We vissen in de volle stroming, dus grondvoer zal binnen mum van tijd een kribvak verder rond dwarrelen. Wij vissen met in water geweekte pellets welke wij ook voorzien van een Sonubaits flavour. De pellets zijn nu bijna kneedbaar en kunnen heel gemakkelijk stevig in de voerkorf aangeduwd worden.

Dit moet dusdanig stevig gebeuren dat dit langdurig in de korf blijft zitten. Zelfs zo lang dat dit er nog (deels) in zit op het moment dat je weer ophaalt. Het idee er achter is dat dit een continue aantrekkelijke geurspoor afgeeft en zo nu en dan ook een pellet. Deze combinatie is voor de barbeel bijna onweerstaanbaar.

Om de stek bij aanvang van het vissen op te starten en bij te voeren afhankelijk van het aantal aanbeten, voeren we middels de Korum Cage feeders. De Korum cage feeder is aan een kant afgesloten waardoor je deze mooi kunt vullen met pellets en vervolgens afvoegen met grondvoer. Aan de hand van de aanbeten voer je bij of juist niet. Vergeet niet dat barbelen hele vraatzuchtige beesten zijn en soms het brengen van veel voer noodzakelijk is.

Schitterende voorjaarsvis voor Nico

DE PELLETVISSERIJ

 

MET ZORG BEHANDELEN

Voor beide visserijen gebruiken wij de speciaal voor deze visserij ontworpen Korum barbeelhengels van 13 ft en 2.5 lb. Deze kunnen met gemak zware korven tot 200 gram aan en dat kan wel een vereiste zijn op de grote rivieren. Wij vissen het liefst zo licht mogelijk, maar waterstand en stroming nopen ons soms tot het zwaardere werk. Onze montage prepareren wij altijd met een run of bolt rig, afhankelijk of we met een volledige vrijloop montage of juist iets met meer weerstand bij de aanbeet willen vissen.

Wees ook niet te zuinig met de lengte van de onderlijnen. Lengtes van 1 tot 1,5 meter zorgen voor een rustigere aaspresentatie; de barbelen voelen niet meteen weerstand en worden dus minder argwanend. Als laatste mag geen barbeelvisser op stap gaan zonder een gecoat, ruim schepnet en een degelijke onthaakmat.

 

In het belang van de barbeel (en de visser): neem een onthaakmat en gecoat schepnet mee!

Barbeel is een kwetsbare vis en deze dient dan ook met zorg behandeld te worden. Het royale schepnet geeft ons de mogelijkheid om de vis in het net te laten herstellen van de dril en een gecoat net draagt er aan bij dat de barbeel niet met de harde stekel van de rugvin in het net blijft hangen en deze inscheurt. Zo dragen wij als vissers ook bij aan het welzijn van de barbeel en kunnen we nog jaren op deze prachtige en magische krachtpatser blijven vissen!

 

Ze kunnen voorzichtig zijn; onderlijnen van 1,5 meter zijn daarom geen uitzondering!

 

 

|> DIT ARTIKEL VERSCHEEN EERDER IN BEET AUGUSTUS 2020

Beet is als los exemplaar te koop in de boekwinkel of neem NU een voordelig jaarabonnement en ontvang Beet Magazine iedere 6 weken thuis op de mat.