De grootste levensruimte op aarde ligt niet op het land maar in de zeeën en oceanen tussen hun oppervlakte en bodems. Die bodems kunnen wel een paar kilometer diep liggen. In die onderste regionen levens dieren en vissen die voor het grootste deel nog onontdekt zijn en waarvan we de namen en levenswijze vaak niet eens kennen. Maar beetje bij beetje komt er toch steeds meer aan het licht.

De oranje Whale fish… (foto’s MBARI)

Monterey

In de diepzeeën leven bizarre vissen die geheel zijn aangepast op het leven in de koude diepte, zonder veel licht en onder schaarse voedselomstandigheden. Bij de MBARI, het Monterey Bay Aquarium Research Institute in de USA, bereidt men zich voor op een grote expositie over de diepzee.

 Op 3500 meter diepte werd dit tweetal gefotografeerd: een deep-sea lizardfish (Bathysaurus), en rechts een rattail oftewel grenadier.⁠

Bruce Robison, onderzoeker aan het instituut, vertelt boeiend over zijn onderzoeken en ontdekkingen in de middelste zones van de oceanen en toont beelden van bizarre vissoorten en hun aanpassingen aan de diepzee. Kijk ook eens op de website van het MBARI, waar je meer kunt te weten komen over hun baanbrekende onderzoeken en de ontdekte vissoorten: klik hier.

Klik hieronder om een filmpje te bekijken van de meest bizarre vissen en dieren in de diepzee.