De verschillende bestanden van zeebaars in Europa worden momenteel te zwaar bevist, maar toch is nog relatief weinig bekend over het bewegingsgedrag van de soort. In 2018 ging het LifeWatch-onderzoek van start om de verspreiding en het habitatgebruik van zeebaars in de Belgische Noordzee in kaart te brengen aan de hand van ingeplante elektronische zenders. Ondertussen zijn er meer dan 70 zeebaarzen van een zender voorzien.

 

Het terugvinden van deze zenders – vol interessante data – steunt sterk op de medewerking van vissers en sportvissers. Vind je een zeebaars met een zender? Bezorg die dan terug en ontvang een beloning.

Twee zeebaarzen

De verschillende bestanden van zeebaars worden momenteel te zwaar en boven het  boven het duurzame niveau. Deze fijne vis met hoge handelswaarde en zeer gegeerd bij sportvissers is sinds 2015 dan ook aan vangstquota en een minimummaat van 42 cm onderworpen. Tijdens de paaitijd (december – februari) is enkel catch & release toegestaan. Van maart tot en met november mogen sportvissers maximaal 2 zeebaarzen per persoon per dag aanlanden voor eigen gebruik. In 2018 ging het onderzoek door de Universiteit Gent, ILVO en VLIZ van start. Ondertussen zijn door LifeWatch Belgium al meer dan 70 zeebaarzen van een zender voorzien in Zeebrugge, Oostende, de Westerschelde en aan enkele wrakken.

 

Zie het litteken onder aan de buik.

 

Handelswaarde

De verschillende bestanden van zeebaars worden momenteel zwaar bevist. Met zijn handelswaarde en populariteit onder zeevissers, is de vis dan ook aan vangstquota en een minimummaat van 42 cm onderworpen. Tijdens de paaitijd (december – februari) is enkel catch & release toegestaan. Van maart tot en met november mogen sportvissers maximaal 2 zeebaarzen per persoon per dag aanlanden voor eigen gebruik.

 

LifeWatch

In 2018 ging het onderzoek door de Universiteit Gent, ILVO en VLIZ van start. Ondertussen zijn door LifeWatch Belgium al meer dan 70 zeebaarzen van een zender voorzien in Zeebrugge, Oostende, de Westerschelde en aan enkele wrakken.

Hoe je deze vissen met een zender kan herkennen en wat je moet doen als je er een vindt, wordt gedetailleerd omschreven op de website van Sportvisserij Vlaanderen.