Meerdere leden van Visclub ‘De Oude Waal’ waren op 10 mei ‘s morgens aanwezig aan hun viswater in de Ooijpolder, dit om Staatsbosbeheer te helpen met het plaatsen van drijvende nestgelegenheden voor de zwarte stern.

Tekst en foto’s Rudy van Duijnhoven

De nestplaatsen worden in drie rijen uitgelegd, eventueel gevuld met een omgekeerde graszode en met elkaar verbonden door stukken touw.

De nestplaatsen worden in drie rijen uitgelegd, eventueel gevuld met een omgekeerde graszode en met elkaar verbonden door stukken touw.

Het plaatsen van de nestplaatsen betekent dat een gedeelte van het viswater van de vijftien leden tellende club gedurende twee maanden niet bevist kan worden. Maar dit wordt niet als een bezwaar gezien door de leden van de club, het zijn stuk voor stuk natuurliefhebbers voor wie de natuur en de biodiversiteit net zo belangrijk zijn als een mooie vangst.

Er waren ook een verslaggever en videoman/fotograaf van de Gelderlander aanwezig.

Er waren ook een verslaggever en videoman/fotograaf van de Gelderlander aanwezig. Club-secretaris Willem Thijsen wordt hier geïnterviewd.

De club kent een lange historie en was vrijwel zeker de eerste visclub waarbij het loodvrij en weerhaakloos vissen ingevoerd werd. Een goede waterstand en beheer van het viswater, zijn net als de zorg voor de vissen, amfibieën en vogels van belang voor iedereen. Vandaar dat er ook geheel belangeloos meegewerkt werd aan het plaatsen van de nestplaatsen.

De omgekeerde graszode is een prima nestplaats voor de zwarte stern.

De omgekeerde graszode is een prima nestplaats voor de zwarte stern.

Er wordt nog geëxperimenteerd met verschillende typen drijvende nestgelegenheden, deze Duitse uitvoering volgt meer de bewegingen van het golvende water.

Er wordt nog geëxperimenteerd met verschillende typen drijvende nestgelegenheden, deze Duitse uitvoering volgt meer de bewegingen van het golvende water.

De eerste reeks is gereed om naar de beoogde plek in de luwte gesleept te worden.

De eerste reeks is gereed om naar de beoogde plek in de luwte gesleept te worden.

Er werden drie reeksen van tien, acht en zeven nestgelegenheden geplaatst.

Er werden drie reeksen van tien, acht en zeven nestgelegenheden geplaatst.

Op deze locatie in de luwte van een rietkraag worden voor het eerst nestplaatsen gelegd.

Op deze locatie in de luwte van een rietkraag worden voor het eerst nestplaatsen gelegd.

Nog tijdens het plaatsen van de eerste reeks kwam er al een zwarte stern even poolshoogte nemen.

Nog tijdens het plaatsen van de eerste reeks kwam er al een zwarte stern even poolshoogte nemen.

Bovenop de nestplaatsen worden nog wat resten van waterplanten gedeponeerd.

Bovenop de nestplaatsen worden nog wat resten van waterplanten gedeponeerd.

De metalen stokken moeten goed vast in de modderige bodem gedrukt worden.

De metalen stokken moeten goed vast in de modderige bodem gedrukt worden.

Zakt het water dan zakken de nestplaatsen, doordat ze schuivend bevestigd zijn aan de palen, zonder problemen mee.

Zakt het water dan zakken de nestplaatsen, doordat ze schuivend bevestigd zijn aan de palen, zonder problemen mee.

De derde en laatste reeks wordt naar de plek gesleept.

De derde en laatste reeks wordt naar de plek gesleept.

De touwen moeten niet te strak gespannen worden.

De touwen moeten niet te strak gespannen worden.

De nestgelegenheden kunnen vanaf de dijk langs de Oude Waal goed geobserveerd worden, er komen zelfs vogelaars uit Scandinavië en Spanje speciaal voor naar dit gebied.

De video van dagblad de Gelderlander is hier te zien: https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/oude-waal-is-veranderd-in-sekshotel-en-kraamkamer-voor-bedreigde-zwarte-stern~a50b1803/.