Logo's

Proef verder dan de bekende vis

Van 26 september tot en met 2 oktober is de tiende editie van de jaarlijkse Bewuste Visweek: een initiatief van keurmerken Marine Stewardship Council (MSC) en het Aquaculture Stewardship Council (ASC) die alle Nederlanders en Belgen oproept om stil te staan bij duurzame visvangst en verantwoorde viskweek. Daarbij viert MSC dit jaar haar 25-jarig bestaan. Dit jaar staat de Bewuste Visweek in het teken van de onbekende helden uit het water. Variatie is één van de oplossingen om het leven in de oceanen en de onderwaternatuur te beschermen, en overbevissing te voorkomen. Er zijn genoeg alternatieven voor de bekende vissen zoals kabeljauw en wilde zalm. Hoe meer verschillende vissoorten we eten, hoe minder druk op enkele soorten en hoe meer tijd en ruimte de vispopulaties krijgen om weer aan te groeien.

 

Beeld – Links: een school makreel, een vissoort die onder druk staat. Rechts: een Nederlandse vissersboot.

Stille held als vervanging van kabeljauw
De keurmerken verspreiden deze week in samenwerking met tientallen partners, zoals supermarkten, tussenhandel en visdetaillisten, verschillende verhalen om mensen te inspireren. De boodschap is: proef eens wat anders dan de bekende vis. Een mooi voorbeeld is de Noordzee Kabeljauw. Mede door overbevissing en de opwarming van de aarde zwemt er nauwelijks nog kabeljauw bij ons in de buurt. Een goede vervanger is bijvoorbeeld koolvis (of pollak). Veel mensen weten niet dat ze deze stille held al vaak op hun bord hebben: het is inmiddels één van de meest gegeten vissoorten vanwege de verwerking in kibbeling en vissnacks. Daarnaast zijn ook heek, leng, zeewolf of gekweekte zeebrasem duurzame soorten waarmee gevarieerd kan worden.

25 jaar MSC: de markt inzetten voor duurzame verandering
MSC werd 1996 in door het Wereld Natuur Fonds en Unilever opgericht en in 1997 een zelfstandige organisatie. In 2010 kwam daar ook ASC bij om zich specifiek te richten op kweekvis. Zo’n 20% van de wereldwijde visvangst zit inmiddels in het MSC-programma, en in de Nederlandse visserij is dat 58%. Echter wordt nog steeds een derde van alle visbestanden wereldwijd overbevist, terwijl er tegelijkertijd steeds meer voeding nodig is uit de zee voor de groeiende wereldbevolking. Hiervoor biedt kweekvis met het ASC-keurmerk dan ook een aanvulling voor de wereldwijde visconsumptie.

 

Beeld – Links en rechts: leng. 

Erin Priddle, North Europe Regional Director MSC: “In de afgelopen 25 jaar zagen we dat het stimuleren en belonen van duurzame visserij en samenwerking tussen vissers, wetenschappers en retailers een beweging op gang brengt naar meer duurzame vis in de winkels en op ons bord. Wij zetten de markt in om duurzame verandering teweeg te brengen. Nederland is ook echt een land dat bij de koplopers van de duurzame visvangst hoort. Toch is er nog veel werk te verzetten. Om die reden vragen wij ieder jaar met de Bewuste Visweek aandacht voor het verhaal achter duurzame vis.”

—-

Meer over MSC
De Marine Stewardship Council (MSC) is een internationale non-profit organisatie die in 1997 is opgericht om een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de oceanen door duurzame visserij te erkennen en te belonen. MSC is het enige wereldwijd erkende keurmerk en certificeringsprogramma voor duurzaam wildgevangen vis. Door de UN-FAO wordt MSC gebruikt als indicator voor SDG14, het ontwikkelingsdoel voor gezonde zeeën en duurzaam beheer van visbestanden. In Nederland is MSC door Milieu Centraal erkend als top-keurmerk.

Het MSC-programma zou niet kunnen bestaan zonder de vele vissers over de hele wereld die zich inzetten voor de bescherming van visbestanden en mariene ecosystemen. Inmiddels zijn zo’n 400 visserijen in meer dan 36 landen gecertificeerd volgens de MSC-standaard. Deze visserijen vertegenwoordigen 19 % van de internationale zeevangst. Wereldwijd dragen meer dan 20.000 visproducten het MSC-keurmerk. Het werk van MSC wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Ga voor meer informatie naar https://www.msc.org/nl.

 

Meer over ASC
Het ASC (Aquaculture Stewardship Council), opgericht in 2010, is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die wereldwijd het belangrijkste certificerings- en labelingsprogramma voor verantwoord gekweekte vis beheert.

Kweekvis met het ASC-keurmerk is afkomstig van kwekerijen die de negatieve gevolgen voor het milieu en de natuur tot een minimum beperken. Ook letten deze kwekerijen streng op behoud van de waterkwaliteit, beschermen zij de sociale rechten en de veiligheid van hun medewerkers en zorgen zij voor de lokale gemeenschappen.

Het ASC is als enige organisatie in de sector volwaardig lid van de ISEAL Alliance. Met dit lidmaatschap laten certificeringsprogramma’s zien dat ze een verenigde beweging van duurzaamheidsstandaarden ondersteunen. In Nederland is het ASC door Milieu Centraal erkend als top-keurmerk.

Om bij te dragen aan verduurzaming van de vissector, werkt het ASC samen met producenten in de viskweek, visverwerkende bedrijven, detailhandel- en cateringbedrijven, wetenschappers, natuurbeschermingsorganisaties en consumenten.

Ga voor meer informatie over ASC naar www.nl.asc-aqua.org.