Tien charterboten met in totaal driehonderd sportvissers gaan op 11, 12 en 13 juli vanaf Neeltje Jans de zee op om te vissen op gevlekte gladde haaien en ruwe haaien. Alle gevangen vis wordt bij dit onderzoek teruggezet en haaien vanaf tachtig centimeter krijgen een hypermoderne zender mee. Sportvisserij Nederland wil zo de verspreiding en het gedrag van deze dieren onderzoeken om ze beter te kunnen beschermen.

Na een lange tijd van afwezigheid keert de gevlekte gladde haai (Mustelus asterias) de laatste jaren weer langzaam terug langs de Nederlandse kust. Sportvisserij Nederland juicht dat toe en is in 2011 ‘Sharkatag’ gestart, waarbij sportvissers de haaien vangen en daarna terugzetten met een merkje. Dit levert veel kennis op over de verspreiding en zwemroutes van deze haaiensoort. Ook sportvissers hebben plezier van het onderzoek.

Onderzoek met hypermoderne zenders

Net als elk jaar is het doel met Sharkatag onderzoek om zoveel mogelijk haaien met de hengel te vangen en daarna te merken. Dit jaar gebeurt dat met zogenaamde ‘satellite tags’.

Net als elk jaar is het doel met Sharkatag om zoveel mogelijk haaien met de hengel te vangen en daarna te merken. Dit jaar gebeurt dat met zogenaamde ‘satellite tags’.

Dankzij deze hypermoderne zenders zijn de haaien nauwkeuriger en verder dan ooit te volgen. Sommige haaien leggen wel duizenden kilometers af. Het merken van de haaien gebeurt aan boord van een speciale ‘merkboot’ door onderzoekers van Wageningen Marine Research (WMR) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Gevangen haaien die al een merkje van voorgaande jaren hebben, leveren de vanger 200 euro op.

Een gevlekte gladde haai, gevangen tijdens Sharkatag 2018 onderzoek.

Een gevlekte gladde haai, gevangen tijdens Sharkatag 2018.

Terugzetplicht

Als ‘bijvangst’ zorgt Sharkatag voor acceptatie en maatschappelijke bewustwording van het belang van een gezonde haaienpopulatie. Sportvisserij Nederland vindt dat belangrijk, want met haaien en ook roggen gaat het niet goed. Van de zeventien haaien- en roggensoorten die van oorsprong in de zuidelijke Noordzee leven, zijn negen soorten zeldzaam geworden en de overige sterk in aantal teruggelopen – met name als gevolg van intensieve beroepsvisserij. Nog steeds belanden haaien vaak voor een paar dubbeltjes per kilo op de markt. Sportvisserij Nederland pleit voor een terugzetplicht voor alle haaien en roggen in de Noordzee en liefst ook elders, zodat de populaties zich duurzaam kunnen herstellen.

Resultaten tot dusverre van het onderzoek

Sinds de start van het Sharkatag onderzoek in 2011 zijn ruim 4.500 haaien voorzien van een merkje.

Sinds de start van Sharkatag in 2011 zijn ruim 4.500 haaien voorzien van een merkje.

Hiervan zijn er 230 (5,1%) teruggemeld, een regulier percentage bij dit type onderzoek. Gebleken is onder meer dat volwassen vrouwtjeshaaien in de winter naar Zuid-Frankrijk zwemmen en in de warme maanden (mei-oktober) terugkeren naar de Zeeuwse kustwateren. In de Oosterschelde worden jonge haaien geboren.

 

Bekijk ook:
https://beet.nl/haai-op-de-jeugdboot/
https://beet.nl/sharkatag-2018-haaien-vangen-voor-de-zeeuwse-kust/
https://beet.nl/sharkatag-haaien-vangen-voor-de-zeeuwse-kust/