BBRZ records belgie

Welkom bij de officiële recordlijst voor zoetwatervissen. Deze BBRZ (Beet Belgische Recordlijst Zoetwatervissen) wordt gerund door de redactie van Beet Sportvissersmagazine.

 

BBRZ-COMMISSIE

Elke recordaanmelding zal in behandeling genomen worden door een speciale BBRZ-commissie, bestaande uit hoofdredacteur Sjoerd Beljaars, eindredacteur Mark Pijnappels, redacteur Stef Jansens, binnendienst medewerker Alex Boom en specimen hunter Arnout Terlouw. Uiteraard zal gekeken worden of er aan alle voorwaarden is voldaan en zal door de commissie (op basis van foto/videomateriaal) de afmetingen van de betreffende vis worden vastgesteld. Een door deze commissie erkend record krijgt een officieel certificaat en uiteraard vermelding in de officiële lijst met recordvissen!

 

Belangrijke criteria BNRZ-record

  • De vis wordt levend in hetzelfde water teruggezet.
  • Met de hengel gevangen.
  • EEN FOTO/VIDEO VAN DE VIS MET MEETLINT
  • Hele centimeters, waarbij naar beneden wordt afgerond (bv. 48,8 cm = 48 cm).
  • Weging van de vis niet noodzakelijk.
  • Vis moet in België gevangen zijn (voor BNRZ in Nederland)
  • Vangstfoto van vis met vanger.
  • Correct ingevuld claimformulier.

 

Record aanmelden? Klik hier om het recordformulier in te vullen.

 

Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen:

VissoortRecordhouderLengteGewichtDatum
Aal
Anguilla anguillaAal paling record
G Moons vangt aal van 124 cm124 cm4.1 kg6-2-18
Afrikaanse Meerval
Clarias Gariepinus
----
Alver
Alburnus alburnusalver
----
Amerikaanse hondvis
Umbra pygmaea
----
Atlantische steur
Acipenser sturioAtlantische steur record
----
Baars
Perca flufitilisbaars record
O. Jacobs vangt 53 cm baars53 cm6-2-18
Barbeel
Barbus barbusBarbeel record
Jos Raaijmakers vangt barbeel van 81 cm81 cm6-2-18
Beekforel
Salmo trutta farioBeekforel record
S. Dierickx vangt 73 cm beekforel73 cm06-2-18
Bermpje
Barbatula barbatulusBermpje record
----
Bittervoorn
Rhodeus sericeus amarusBittervoorn record
----
Blankvoorn
Rutilus rutilusBlankvoorn record
K. Huybrechts vangt 44 cm blankvoorn44 cm6-2-18
Blauwband
Pseudorasbora parvaBlauwband record
----
Blauwneus
Vimba vimbaBlauwneus record
----
Bot
Platichthys flesusBot record
R. van der Cruyssen vangt bot van 52 cm52 cm6-2-18
Brasem
Abramis bramaBrasem record
Luc Vanhoutte vangt 73 cm brasem73 cm6 kg6-2-18
Bronforel
Salvelinus fontinalis
----
Bruine amerikaanse dwergmeerval
Ameiurus nebulosusBruine amerikaanse dwergmeerval record
----
Diklipharder
Chelon labrosusDiklipharder record
N. Smits vangt 67 cm diklipharder67 cm6-2-18
Donaubrasem
Abramis sapaDonaubrasem record
----
Driedoornige stekelbaars
Gasterosteus aculeatus aculeatusStekelbaars record
----
Dunlipharder
Liza ramadaDunlipharder record
----
Elft
Alosa alosaElft record
----
Elrits
Phoxinus phoxinusElrits record
----
Fint
Alosa fallaxFint record
----
Giebel
Carassius auratus gibelioGiebel record
J. Provost vangt 62 cm giebel62 cm4 kg6-2-18
Goudharder
Liza aurataGoudharder record
----
Goudvis
Carassius auratus auratusGoudvis record
----
Graskarper
Ctenopharyngodon idellagraskarper record
----
Grootkopkarper
Aristichthys nobilisGrootkopkarper
F. Daems vangt 112 cm grootkopkarper112 cm23.4 kg6-2-18
Grote marene
Coregonus lavaretusGrote marene record
----
Grote modderkruiper
Misgurnus fossilisGrote modderkruiper
----
Gup
Poecilia reticulataGup record
----
Houting
Coregonus oxyrinchusHouting record
----
Karper
Cyprinus capioKarper record
Phil Cottenier vangt 109 cm karper109 cm34.6 kg6-2-18
Kesslers grondel
Neogobius albulaKesslers grondel
----
Kleine marene
Coregonus albulaKleine marene record
----
Kleine modderkruiper
Cobitis taeniaKleine modderkruiper
----
Kolblei
Abramis bjoerknaKolblei record
Bjorn De Proft vangt 32 cm kolblei32 cm6-2-18
Kopvoorn
Leuciscus cephalusKopvoorn record
Leon Heanen vangt 58 cm kopvoorn58 cm28-6-17
Kroeskarper
Carassius carassiusKroeskarper record
----
Kruiskarper
Karper-giebel hybrideKruiskarper
----
Kwabaal
Lota lotaKwabaal record
----
Marmergrondel
Proterorhinus marmoratusMarmergrondel record
----
Meerval
Silurus glanisMeerval record
G. Deweirdt vangt 210 cm meeval210 cm73 kg6-2-18
Pontische stroomgrondel
Neogobius fluviatilisPontische stroomgrondel
----
Pos
Gymnocepalus cernuaPos record
Wouter de Pauw vangt 12 cm pos12 cm5-11-17
Regenboogforel
Oncorhynchus mykissRegenboogforel
----
Rivierdonderpad
Cottus gobioRivierdonderpad record
Frank Habets vangt 7 cm rivierdonderpad7 cm17-10-17
Riviergrondel
Gobio gobioRiviergrondel
Frank Habets vangt 15 cm riviergrondel15 cm17-10-17
Roofblei
Aspius aspiusRoofblei record
F. Mertens vang roofblei van 87 cm87 cm6.8 kg6-2-18
Ruisvoorn
Scardinius erythrophthalmusRuisvoorn
F. Crombeeke vangt 43 cm ruisvoorn43 cm6-2-18
Russische steur
Acipenser gueldensaedtiiSiberische steur
----
Serpeling
Leuciscus leuciscusSerpeling record
Frank Habets vangt 24 cm serpeling24 cm28-3-18
Siberische steur
Acipenser baeii baeiiSiberische steur
----
Sneep
Chondrostoma nasusSneep record
A. Praet vangt sneep van 54 cm54 cm6-2-18
Snoek
Esox luciusSnoek record
L. De Geyseleer vangt 136 cm snoek136 cm6-2-18
Snoekbaars
Stizostedion luciopercaSnoekbaars
J. Daes vangt 104 cm snoekbaars104 cm6-2-18
Spiering
Osmerus eperlanusSpiering record
----
Sterlet
Acipenser ruthenusSterlet record
----
Tiendoornige stekelbaars
Pungitius pungitiusTiendoornige stekelbaars record
----
Vetje
Leucaspius delineatusVetje record
----
Vlagzalm
Thymallus thymallusVlagzalm record
S. Dierickx vangt 43 cm vlagzalm43 cm6-2-18
Winde
Leuciscus idusWinde record
A. Ruymen vangt 59 cm winde59 cm3.8 kg6-2-18
Witvingrondel
Romanogobio albipinnatus
----
Zalm
Salmo salarZalm record
Els van Baelen vangt zalm van 72 cm72 cm2-1-18
Zeeforel
Salmo trutta truttaZeeforel record
----
Zeelt
Tinca tincaZeelt record
S. Wouters vangt 63 cm zeelt63 cm4.5 kg6-2-18
Zilverkarper
Hypophtlalmehthys molitrixZilverkarper record
J. Vanuytrecht vangt 132 cm zilverkarper132 cm33.75 kg6-2-18
Zonnebaars
Lepomis gibbosusZonnebaars record
----
Zwartbekgrondel
Neogobius melanostomusZwartbekgrondel record
Wouter de Pauw vangt zwartbekgrondel van 15 cm15 cm24-10-17
Zwarte amerikaanse dwergmeerval
Ameirus melasRecord
----