BBRZ records belgie

Welkom bij de officiële recordlijst voor zoetwatervissen. Deze BBRZ (Beet Belgische Recordlijst Zoetwatervissen) wordt gerund door de redactie van Beet Sportvissersmagazine.

 

BBRZ-COMMISSIE

Elke recordaanmelding zal in behandeling genomen worden door een speciale BBRZ-commissie, bestaande uit hoofdredacteur Sjoerd Beljaars, eindredacteur Mark Pijnappels, redacteur Stef Jansens, binnendienst medewerker Alex Boom en specimen hunter Arnout Terlouw. Uiteraard zal gekeken worden of er aan alle voorwaarden is voldaan en zal door de commissie (op basis van foto/videomateriaal) de afmetingen van de betreffende vis worden vastgesteld. Een door deze commissie erkend record krijgt een officieel certificaat en uiteraard vermelding in de officiële lijst met recordvissen!

 

Belangrijke criteria BNRZ-record

  • De vis wordt levend in hetzelfde water teruggezet.
  • Met de hengel gevangen.
  • EEN FOTO/VIDEO VAN DE VIS MET MEETLINT
  • Hele centimeters, waarbij naar beneden wordt afgerond (bv. 48,8 cm = 48 cm).
  • Weging van de vis niet noodzakelijk.
  • Vis moet in België gevangen zijn (voor BNRZ in Nederland)
  • Vangstfoto van vis met vanger.
  • Correct ingevuld claimformulier.

 

Record aanmelden? Klik hier om het recordformulier in te vullen.

 

Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen:

Vissoort Recordhouder Lengte Gewicht Datum
Aal
Anguilla anguilla Aal paling record
G Moons vangt aal van 124 cm 124 cm 4.1 kg 6-2-18
Afrikaanse Meerval
Clarias Gariepinus
- - - -
Alver
Alburnus alburnus alver
- - - -
Amerikaanse hondvis
Umbra pygmaea
- - - -
Atlantische steur
Acipenser sturio Atlantische steur record
- - - -
Baars
Perca flufitilis baars record
O. Jacobs vangt 53 cm baars 53 cm 6-2-18
Barbeel
Barbus barbus Barbeel record
Jos Raaijmakers vangt barbeel van 81 cm 81 cm 6-2-18
Beekforel
Salmo trutta fario Beekforel record
S. Dierickx vangt 73 cm beekforel 73 cm 0 6-2-18
Bermpje
Barbatula barbatulus Bermpje record
- - - -
Bittervoorn
Rhodeus sericeus amarus Bittervoorn record
- - - -
Blankvoorn
Rutilus rutilus Blankvoorn record
K. Huybrechts vangt 44 cm blankvoorn 44 cm 6-2-18
Blauwband
Pseudorasbora parva Blauwband record
- - - -
Blauwneus
Vimba vimba Blauwneus record
- - - -
Bot
Platichthys flesus Bot record
R. van der Cruyssen vangt bot van 52 cm 52 cm 6-2-18
Brasem
Abramis brama Brasem record
Luc Vanhoutte vangt 73 cm brasem 73 cm 6 kg 6-2-18
Bronforel
Salvelinus fontinalis
- - - -
Bruine amerikaanse dwergmeerval
Ameiurus nebulosus Bruine amerikaanse dwergmeerval record
- - - -
Diklipharder
Chelon labrosus Diklipharder record
N. Smits vangt 67 cm diklipharder 67 cm 6-2-18
Donaubrasem
Abramis sapa Donaubrasem record
- - - -
Driedoornige stekelbaars
Gasterosteus aculeatus aculeatus Stekelbaars record
- - - -
Dunlipharder
Liza ramada Dunlipharder record
- - - -
Elft
Alosa alosa Elft record
- - - -
Elrits
Phoxinus phoxinus Elrits record
- - - -
Fint
Alosa fallax Fint record
- - - -
Giebel
Carassius auratus gibelio Giebel record
J. Provost vangt 62 cm giebel 62 cm 4 kg 6-2-18
Goudharder
Liza aurata Goudharder record
- - - -
Goudvis
Carassius auratus auratus Goudvis record
- - - -
Graskarper
Ctenopharyngodon idella graskarper record
- - - -
Grootkopkarper
Aristichthys nobilis Grootkopkarper
F. Daems vangt 112 cm grootkopkarper 112 cm 23.4 kg 6-2-18
Grote marene
Coregonus lavaretus Grote marene record
- - - -
Grote modderkruiper
Misgurnus fossilis Grote modderkruiper
- - - -
Gup
Poecilia reticulata Gup record
- - - -
Houting
Coregonus oxyrinchus Houting record
- - - -
Karper
Cyprinus capio Karper record
Phil Cottenier vangt 109 cm karper 109 cm 34.6 kg 6-2-18
Kesslers grondel
Neogobius albula Kesslers grondel
- - - -
Kleine marene
Coregonus albula Kleine marene record
- - - -
Kleine modderkruiper
Cobitis taenia Kleine modderkruiper
- - - -
Kolblei
Abramis bjoerkna Kolblei record
Bjorn De Proft vangt 32 cm kolblei 32 cm 6-2-18
Kopvoorn
Leuciscus cephalus Kopvoorn record
Leon Heanen vangt 58 cm kopvoorn 58 cm 28-6-17
Kroeskarper
Carassius carassius Kroeskarper record
- - - -
Kruiskarper
Karper-giebel hybride Kruiskarper
- - - -
Kwabaal
Lota lota Kwabaal record
- - - -
Marmergrondel
Proterorhinus marmoratus Marmergrondel record
- - - -
Meerval
Silurus glanis Meerval record
G. Deweirdt vangt 210 cm meeval 210 cm 73 kg 6-2-18
Pontische stroomgrondel
Neogobius fluviatilis Pontische stroomgrondel
- - - -
Pos
Gymnocepalus cernua Pos record
Wouter de Pauw vangt 12 cm pos 12 cm 5-11-17
Regenboogforel
Oncorhynchus mykiss Regenboogforel
- - - -
Rivierdonderpad
Cottus gobio Rivierdonderpad record
Frank Habets vangt 7 cm rivierdonderpad 7 cm 17-10-17
Riviergrondel
Gobio gobio Riviergrondel
Frank Habets vangt 15 cm riviergrondel 15 cm 17-10-17
Roofblei
Aspius aspius Roofblei record
F. Mertens vang roofblei van 87 cm 87 cm 6.8 kg 6-2-18
Ruisvoorn
Scardinius erythrophthalmus Ruisvoorn
F. Crombeeke vangt 43 cm ruisvoorn 43 cm 6-2-18
Russische steur
Acipenser gueldensaedtii Siberische steur
- - - -
Serpeling
Leuciscus leuciscus Serpeling record
Frank Habets vangt 24 cm serpeling 24 cm 28-3-18
Siberische steur
Acipenser baeii baeii Siberische steur
- - - -
Sneep
Chondrostoma nasus Sneep record
A. Praet vangt sneep van 54 cm 54 cm 6-2-18
Snoek
Esox lucius Snoek record
L. De Geyseleer vangt 136 cm snoek 136 cm 6-2-18
Snoekbaars
Stizostedion lucioperca Snoekbaars
J. Daes vangt 104 cm snoekbaars 104 cm 6-2-18
Spiering
Osmerus eperlanus Spiering record
- - - -
Sterlet
Acipenser ruthenus Sterlet record
- - - -
Tiendoornige stekelbaars
Pungitius pungitius Tiendoornige stekelbaars record
- - - -
Vetje
Leucaspius delineatus Vetje record
- - - -
Vlagzalm
Thymallus thymallus Vlagzalm record
S. Dierickx vangt 43 cm vlagzalm 43 cm 6-2-18
Winde
Leuciscus idus Winde record
A. Ruymen vangt 59 cm winde 59 cm 3.8 kg 6-2-18
Witvingrondel
Romanogobio albipinnatus
- - - -
Zalm
Salmo salar Zalm record
Els van Baelen vangt zalm van 72 cm 72 cm 2-1-18
Zeeforel
Salmo trutta trutta Zeeforel record
- - - -
Zeelt
Tinca tinca Zeelt record
S. Wouters vangt 63 cm zeelt 63 cm 4.5 kg 6-2-18
Zilverkarper
Hypophtlalmehthys molitrix Zilverkarper record
J. Vanuytrecht vangt 132 cm zilverkarper 132 cm 33.75 kg 6-2-18
Zonnebaars
Lepomis gibbosus Zonnebaars record
- - - -
Zwartbekgrondel
Neogobius melanostomus Zwartbekgrondel record
Wouter de Pauw vangt zwartbekgrondel van 15 cm 15 cm 24-10-17
Zwarte amerikaanse dwergmeerval
Ameirus melas Record
- - - -