BBRZ records belgie

Welkom bij de officiële recordlijst voor zoetwatervissen. Deze BBRZ (Beet Belgische Recordlijst Zoetwatervissen) wordt gerund door de redactie van Beet Sportvissersmagazine.

 

BBRZ-COMMISSIE

Elke recordaanmelding zal in behandeling genomen worden door een speciale BBRZ-commissie, bestaande uit hoofdredacteur Arnout Terlouw en eindredacteur Mark Pijnappels. Uiteraard zal gekeken worden of er aan alle voorwaarden is voldaan en zal door de commissie (op basis van foto/videomateriaal) de afmetingen van de betreffende vis worden vastgesteld. Een door deze commissie erkend record krijgt een vermelding in de officiële lijst met recordvissen!

 

Hier moet een record aan voldoen:

  • De vis moet met de hengel zijn gevangen op de juiste manier gehaakt.
  • De vis moet levend in hetzelfde water zijn teruggezet.
  • De vis moet in België gevangen zijn (voor BNRZ in Nederland).
  • Vermeld de geclaimde lengte in hele centimeters, waarbij naar beneden wordt afgerond (bv. 48,8 cm = 48 cm). Meld eventueel het gewicht, dit is echter niet noodzakelijk.
  • BELANGRIJKSTE: een foto/video van de gehele vis met meetlint
  • Geef naast je volledige naam ook de vangstdatum door.

Let op: de belangrijkste reden dat de BNRZ Commissie recordmeldingen niet goedkeurt is vanwege het ontbreken of niet op de juiste wijze meten van de vis. In het artikel ‘hoe meet je grote vis‘ laten we zien wat de juiste manier is.

Record aanmelden? Stuur een mail met als onderwerp BNRZ en de vissoort naar m.pijnappels@publishinghouse.nl.

Beet Nederlandse Recordlijst Zoetwatervissen:

VissoortRecordhouderLengteGewichtDatum
Aal
Anguilla anguilla Aal paling record
G Moons vangt aal van 124 cm124 cm4.1 kg6-2-18
Afrikaanse Meerval
Clarias Gariepinus
----
Alver
Alburnus alburnus alver
----
Amerikaanse hondvis
Umbra pygmaea
----
Atlantische steur
Acipenser sturio Atlantische steur record
----
Baars
Perca flufitilis baars record
O. Jacobs vangt 53 cm baars53 cm6-2-18
Barbeel
Barbus barbus Barbeel record
Jos Raaijmakers vangt barbeel van 81 cm81 cm6-2-18
Beekforel
Salmo trutta fario Beekforel record
S. Dierickx vangt 73 cm beekforel73 cm06-2-18
Bermpje
Barbatula barbatulus Bermpje record
Henry Deraedt vangt 8 cm bermpje record8 cm17-12-20
Bittervoorn
Rhodeus sericeus amarus Bittervoorn record
----
Blankvoorn
Rutilus rutilus Blankvoorn record
Steven Van Doninck vangt 45 cm blankvoorn record45 cm30-11-20
Blauwband
Pseudorasbora parva Blauwband record
----
Blauwneus
Vimba vimba Blauwneus record
----
Bot
Platichthys flesus Bot record
R. van der Cruyssen vangt bot van 52 cm52 cm6-2-18
Brasem
Abramis brama Brasem record
Luc Vanhoutte vangt 73 cm brasem73 cm6 kg6-2-18
Bronforel
Salvelinus fontinalis
----
Bruine amerikaanse dwergmeerval
Ameiurus nebulosus Bruine amerikaanse dwergmeerval record
----
Diklipharder
Chelon labrosus Diklipharder record
N. Smits vangt 67 cm diklipharder67 cm6-2-18
Donaubrasem
Abramis sapa Donaubrasem record
----
Driedoornige stekelbaars
Gasterosteus aculeatus aculeatus Stekelbaars record
Milan van Coppernolle vangt 7 cm driedoornige stekelbaars7 cm7-6-20
Dunlipharder
Liza ramada Dunlipharder record
----
Elft
Alosa alosa Elft record
----
Elrits
Phoxinus phoxinus Elrits record
Dirk Temmink vangt 8 cm elrits record8 cm28-4-18
Fint
Alosa fallax Fint record
----
Giebel
Carassius auratus gibelio Giebel record
J. Provost vangt 62 cm giebel62 cm4 kg6-2-18
Goudharder
Liza aurata Goudharder record
----
Goudvis
Carassius auratus auratus Goudvis record
----
Graskarper
Ctenopharyngodon idella graskarper record
----
Grootkopkarper
Aristichthys nobilis Grootkopkarper
F. Daems vangt 112 cm grootkopkarper112 cm23.4 kg6-2-18
Grote marene
Coregonus lavaretus Grote marene record
----
Grote modderkruiper
Misgurnus fossilis Grote modderkruiper
----
Gup
Poecilia reticulata Gup record
----
Houting
Coregonus oxyrinchus Houting record
----
Karper
Cyprinus capio Karper record
Phil Cottenier vangt 109 cm karper109 cm34.6 kg6-2-18
Kesslers grondel
Neogobius albula Kesslers grondel
----
Kleine marene
Coregonus albula Kleine marene record
----
Kleine modderkruiper
Cobitis taenia Kleine modderkruiper
----
Kolblei
Abramis bjoerkna Kolblei record
Bjorn De Proft vangt 32 cm kolblei32 cm6-2-18
Kopvoorn
Leuciscus cephalus Kopvoorn record
Leon Heanen vangt 58 cm kopvoorn58 cm28-6-17
Kroeskarper
Carassius carassius Kroeskarper record
----
Kruiskarper
Karper-giebel hybride Kruiskarper
Dirk Pover vangt kruiskarper record België65 cm26-10-20
Kwabaal
Lota lota Kwabaal record
----
Marmergrondel
Proterorhinus marmoratus Marmergrondel record
----
Meerval
Silurus glanis Meerval record
Ivo Van den Berghe vangt 232 cm record meerval232 cm76.5 kg9-11-19
Pontische stroomgrondel
Neogobius fluviatilis Pontische stroomgrondel
----
Pos
Gymnocepalus cernua Pos record
Wouter de Pauw vangt 12 cm pos12 cm5-11-17
Regenboogforel
Oncorhynchus mykiss Regenboogforel
----
Rivierdonderpad
Cottus gobio Rivierdonderpad record
Dirk Temmink vangt 9 cm rivierdonderpad9 cm28-4-18
Riviergrondel
Gobio gobio Riviergrondel
Frank Habets vangt 15 cm riviergrondel15 cm17-10-17
Roofblei
Aspius aspius Roofblei record
F. Mertens vang roofblei van 87 cm87 cm6.8 kg6-2-18
Ruisvoorn
Scardinius erythrophthalmus Ruisvoorn
Jan Mast vangt 47 cm ruisvoorn record47 cm14-6-20
Russische steur
Acipenser gueldensaedtii Siberische steur
----
Serpeling
Leuciscus leuciscus Serpeling record
Frank Habets vangt 24 cm serpeling24 cm28-3-18
Siberische steur
Acipenser baeii baeii Siberische steur
----
Sneep
Chondrostoma nasus Sneep record
A. Praet vangt sneep van 54 cm54 cm6-2-18
Snoek
Esox lucius Snoek record
L. De Geyseleer vangt 136 cm snoek136 cm6-2-18
Snoekbaars
Stizostedion lucioperca Snoekbaars
J. Daes vangt 104 cm snoekbaars104 cm6-2-18
Spiering
Osmerus eperlanus Spiering record
----
Sterlet
Acipenser ruthenus Sterlet record
----
Tiendoornige stekelbaars
Pungitius pungitius Tiendoornige stekelbaars record
----
Vetje
Leucaspius delineatus Vetje record
----
Vlagzalm
Thymallus thymallus Vlagzalm record
S. Dierickx vangt 43 cm vlagzalm43 cm6-2-18
Winde
Leuciscus idus Winde record
A. Ruymen vangt 59 cm winde59 cm3.8 kg6-2-18
Witvingrondel
Romanogobio albipinnatus
----
Zalm
Salmo salar Zalm record
Koen Volckaerts vangt 86 cm zalm86 cm18-10-20
Zeeforel
Salmo trutta trutta Zeeforel record
----
Zeelt
Tinca tinca Zeelt record
Wim Schepers vangt 64 cm Belgisch zeelt record64 cm30-5-21
Zilverkarper
Hypophtlalmehthys molitrix Zilverkarper record
J. Vanuytrecht vangt 132 cm zilverkarper132 cm33.75 kg6-2-18
Zonnebaars
Lepomis gibbosus Zonnebaars record
----
Zwartbekgrondel
Neogobius melanostomus Zwartbekgrondel record
Steven Delellio vangt 20 cm zwartbekgrondel record20 cm27-8-20
Zwarte amerikaanse dwergmeerval
Ameirus melas Record
----

NOOIT GEEN NIEUWS OF WINACTIE MEER MISSEN?

SCHRIJF JE NU IN VOOR DE GRATIS NIEUWSBRIEF
INSCHRIJVEN
close-link