Vliegvis Vereniging Heelweg heeft Jeroen Beuseker uitgenodigd. Hij bespreekt het waterbeheer van de beken in de Achterhoek tijdens en na de droge zomer van 2018.

Jeroen neemt je mee in zijn verhaal aan de hand van de navolgende punten:

Hoe extreem was de droogte?… gaat dit vaker optreden?
Wat zijn de gevolgen geweest?… en waar staan we nu?
Wat kan het waterschap hier tegen doen? Wat is er gedaan?… en wat is hier mee bereikt?
Waar kan het beter?… geeft de droogte aanleiding om watersystemen anders in te richten?

Lezing over waterbeheer

De lezing wordt gehouden op woensdagavond 24 april om 20.00 uur op de deel van Visdorado de Kool, Molenweg 4, 7055 AX Heelweg. Iedereen die dit interesseert is van harte welkom bij de vliegvissers uit de Achterhoek, toegang gratis.

De afgelopen zomer is droog en warm geweest waarbij diverse klimatologische records zijn gebroken. Dit heeft geleid tot problemen in het waterbeheer, waaronder droogval van beken in de Achterhoek.

De afgelopen zomer is droog en warm geweest waarbij diverse klimatologische records zijn gebroken. Dit heeft geleid tot problemen in het waterbeheer, waaronder droogval van beken in de Achterhoek.

Met man en macht (samenwerking HSF, Waterschap Rijn en IJssel en burgers) is geprobeerd zoveel mogelijk vissen te redden, maar dit is maar gedeeltelijk gelukt.

De visstand in de Achterhoek heeft een enorme klap gehad.

De visstand in de Achterhoek heeft een enorme klap gehad.

Namens ingenieursbureau Arcadis heeft Jeroen Beuseker de droogte geëvalueerd voor diverse oostelijke waterschappen, waaronder Rijn en IJssel. Beoordeeld is hoe extreem de situatie was, wat er gedaan is om knelpunten te verhelpen, hoe dit is bevallen en wat er richting toekomst anders kan.

Projectleider beekherstelprojecten

Jeroen heeft daarnaast als projectleider meer dan vijftien jaar ervaring met beekherstelprojecten, waaronder in de Achterhoek voor de Baakse Beek, Berkel, Veengoot, Groenlose Slinge en Boven Slinge. Vismigratievoorzieningen zijn daarbij een vast onderdeel. Hierdoor heeft hij een uitstekend beeld van de wijze waarop de watersystemen in de Achterhoek worden ontworpen en hoe zich dit tot de visstand verhoudt (overlevingskansen en hermigratie), maar ook waar hiaten aan het licht zijn gekomen.

Kijk ook op:
https://beet.nl/voor-waterschappen-staat-urgentie-klimaatakkoord-voorop/
https://beet.nl/meer-investeren-door-klimaatverandering/
https://beet.nl/algemene-waterschapspartij-luidt-noodklok-visstand/