Privacyverklaring

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR PUBLISHING HOUSE

Publishing House & Facilities B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Publishing House & Facilities B.V. houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Publishing House & Facilities B.V., Kepelseweg 28, 7001 CG Doetinchem. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze dienstverlening legt Publishing House & Facilities B.V. gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief, een congres bezoekt of een opleiding volgt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of social sites, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Publishing House & Facilities B.V.

 

Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, inloggegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

 

Publishing House & Facilities B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, in het kader van het aanbieden van een bepaalde interactieve dienst of social site, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Publishing House & Facilities B.V., van haar groepsmaatschappijen of van bepaalde zorgvuldig geselecteerde (categorieën van) derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

 

UW E-MAILADRES

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Publishing House & Facilities B.V.. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

 

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Publishing House & Facilities B.V. of andere bepaalde (categorieën van) bedrijven. Deze (categorieën van) bedrijven worden door Publishing House & Facilities B.V. zorgvuldig geselecteerd en u wordt geïnformeerd over de (categorieën van) bedrijven waarover u relevante informatie kunt verwachten.

 

AFMELDEN

Publishing House & Facilities B.V. houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Publishing House & Facilities B.V. geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op uw eigen interessepagina of uw eigen account. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij adresregistratie@reedbusiness.nl of schriftelijk bij Publishing House & Facilities B.V., t.a.v. Adresregistratie, Postbus 119, 7000 AC Doetinchem.

 

INZAGE EN CORRECTIE VAN UW GEGEVENS

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Publishing House & Facilities B.V. over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Publishing House & Facilities B.V., t.a.v. Adresregistratie, Postbus 119, 7000 AC Doetinchem. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Publishing House & Facilities B.V. met uw gegevens omgaat.

 

KLIKGEDRAG EN IP-ADRES

Op de websites www.dekarperwereld.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Publishing House & Facilities B.V. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Publishing House & Facilities B.V. ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.