Op vrijdag 2 juni werden 29 steuren van een jaar oud uitgezet in de Biesbosch in aanwezigheid van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Hiermee zwemt er na zeventig jaar afwezigheid weer jonge steur in de Nederlandse wateren.

Met de uitzet van deze babysteuren werken Sportvisserij Nederland, ARK Rewilding Nederland en het Wereld Natuur Fonds aan de terugkeer van de Europese Atlantische steur (Acipenser sturio), de grootste vissoort in Nederland. De organisaties werken sinds 2004 samen aan de herintroductie van deze iconische soort.

“De uitzet van deze jonge steuren is een vooronderzoek voor de echte herintroductie. We hopen te laten zien dat ze het goed doen in de Biesbosch en van daar de weg naar zee vinden. Hopelijk keren ze dan terug naar de Rijn om daar te gaan paaien. Dat duurt wel even want steur doet er bijna net zo lang over om geslachtsrijp te worden als mensen”, zegt Bram Houben van ARK Rewilding Nederland. “Het zijn fantastische vissen. Onze eigen dino’s. Ze kunnen wel vijf meter lang worden, vierhonderd kilo wegen en honderd jaar oud worden.”

De Europese steur

De Europese steur is een imposante vis die in de Rijn zijn belangrijkste leefgebied had. Negentig miljoen jaar overleefde de soort alle grote veranderingen op aarde – een levend fossiel uit de dinotijd – totdat overbevissing, vervuiling, kanalisatie en ander menselijk ingrijpen aan de rivieren het dier te veel werd. Op 23 juni 1952 werd het laatste exemplaar gevangen in Nederland en in 1953 werd deze reuzenvis uitgestorven verklaard.

Alleen in Frankrijk is nu nog restpopulatie aanwezig. Geschat wordt dat er nog zevenhonderd volwassen exemplaren leven, die allemaal afkomstig zijn uit de rivieren Gironde en Dordogne. Daarmee is de Europese steur zeldzamer dan de zwarte neushoorn.

De Europese steur. Foto: Arthur de Bruin

De Europese steur. Foto: Arthur de Bruin

Haringvliet verder open

“De uitzet van deze babysteuren is een hele belangrijke stap in het voorbereiden van de herintroductie. De steur is een trekvis. Als deze vis kan overleven in onze delta, dan zijn we goed op weg naar herstel van de natuurlijke dynamiek van de Rijn, waarbij zee en zoet met elkaar verbonden zijn en vissen zonder problemen hun weg kunnen vinden naar de paaiplekken”, aldus Maarten Bruns, expert Nederlands Landschap van WWF NL. “Maar dan moeten de Haringvlietsluizen echt wel wat verder open. Die staan nu al jaren op een te klein kiertje en dat is niet genoeg om een goede dynamiek tussen zoet en zout te krijgen.“

Lees verder op: https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/26343/steur-keert-na-70-jaar-terug-in-nederland-video.html.

De uitzet van deze babysteuren is een hele belangrijke stap in het voorbereiden van de herintroductie.

Kijk ook op: Nature Today | Succesvolle vrijlating van steuren in de Rijndelta.