In het donker is de plug vaak beter geschikt voor het snoekbaarzen dan de rubber shad.

In het donker is de plug vaak beter geschikt voor het snoekbaarzen dan de rubber shad.

Wanneer je je bij het kunstaasvissen op snoekbaars laat leiden door bepaalde aannames en mythes die hardnekkig rond de snoekbaarsvisserij blijven hangen, maak je het jezelf niet gemakkelijker. In het ergste geval vang je minder vis.

In een artikel op Roofvisnet geeft Veit Wilde zijn mening over een aantal van die theorieën: http://www.roofvisnet.nl/niets-dan-waarheid/.

Aan de extra staartdreg blijven slechts kleine snoekbaarzen hangen en bovendien verspeel je door de dreg veel grote vis!

Aan de extra staartdreg blijven slechts kleine snoekbaarzen hangen en bovendien verspeel je door de dreg veel grote vis!