Het zeevissen in noordoost Nederland in verenigings- en wedstrijdverband ligt al een tijdje stil vanwege de coronacrisis, maar dat betekent natuurlijk niet dat de individuele strand- en bootvissers niet meer buiten komen. Erwin Nijdam van de Eemsvissers praat ons in onderstaande blog bij over de afgelopen winter en kijkt optimistisch vooruit naar de lente.

Door Erwin Nijdam

Alle verenigingen hebben te maken met de coronacrisis, maar er mag gelukkig nog gevist worden. De sociale activiteiten van de verenigingen lagen nagenoeg wel stil en dat is jammer, ook voor onze vereniging de Eemsvissers. We hebben nog drie gezamenlijke visdagen gehouden waarbij er voldoende deelname was – zie www.eemsvissers.nl  

Bij deze visdagen misten we natuurlijk wel de gezelligheid en het gezamenlijke drankje en de vispraat achteraf. Maar laten we positief blijven: met een zomer in verschiet en toenemende vaccinaties, verwacht ik dat we rond de zomer wel weer ‘normaal’ kunnen leven en daardoor ook weer activiteiten kunnen organiseren.

De weidsheid van het Eems-Dollard gebied…

 

Crisis

De coronacrisis veroorzaakte een hoop narigheid in het land maar op gebied van sportvissen kunnen wij een stijging waarnemen in het aantal vissers, zowel in het binnen- en buitenwater. Ook de eigenaar van hengelsportwinkel Henry in Delfzijl – voor ons de dichtstbijzijnde hengelsportzaak – gaf aan dat hij nog nooit zo`n goed jaar had gedraaid. Met name het vissen op zeebaars afgelopen zomer zat in de lift. Dat geeft velen van ons – ook mijzelf – inspiratie om de aankomende  zomermaanden eens wat meer aandacht te geven aan deze vissoort.

Als panvisser kon je soms geluk hebben…

 

Wijting en schar

De afgelopen winter gaf ons het vertrouwde beeld dat bij deze noordoosthoek van het land hoort. Zoals altijd beginnen de kleine wijtingen en spieringen begin oktober de Eems op te trekken en voeden zich dan met garnalen. Naarmate het seizoen vordert groeien de wijtingen en maken we ook kans op schar. Helaas waren de scharren sporadisch maar misschien had dit ook te maken met de overheersing van de kleine wijtingen waardoor de scharren geen kans kregen. Dan zo half december kwamen de eerste meldingen van gul binnen. Nog geen grote aantallen maar zo nu en dan kon je op één tij 4 a 5 gullen vangen. De grootste vis voor het lopend jaar voor de vereniging gevangen op de Eems was een  gul van 67 cm, en dat is in deze tijd niet slecht.

IJs in de haven!

 

IJs in de haven

Toen werd het koud en onze boten lagen ineens vast in het ijs in de haven.  De ervaring leert dat de gul richting de Noordzee vertrekt als er een koude periode is geweest, en ook dit jaar was dit het geval. Afgelopen weken zijn er nog wel vissers op pad geweest maar er is nagenoeg niks gevangen.

Als de watertemperatuur dan weer stijgt, komen de gullen vaak voor een kleine periode weer terug op de Eems en aansluitend komen ook de scharren de Eems opzwemmen.

Flinke gullen soms!

 

Eems-Dollard 2050

Dan nog enige info van onze vereniging de Eemsvissers. Op dit moment is er een commissie binnen de vereniging actief die zich bezighoudt met het vervangen van de bootsteigers van de vereniging. Door het vervangen van deze steigers kunnen de ligplaatsen van de vereniging weer voor minimaal 30 jaar mee. Hier kijken we natuurlijk erg naar uit.

Wat nog verder speelt is het volgende. Het Eems-Dollard gebied is een brakke zeearm die behoorlijk veel slib bevat waardoor zuurstof ontnomen wordt. Hierdoor komt er minder leven (flora en fauna) voor in het water. Om dit te verbeteren is project Eems-Dollard 2050 ontwikkeld. Op de site  https://eemsdollard2050.nl/  kun je lezen hoe men de waterkwaliteit wil verbeteren waardoor er in de toekomst ook weer andere vissoorten gebruik gaan maken van dit mooie stuk water in het noorden.

Voor de nabije toekomst zijn we voornemens om eind maart en eind april gezamenlijke visdagen te organiseren, waarbij we de corona regels dienen te respecteren.

Erwin Nijdam – de Eemsvissers