Op zaterdag 7 januari j.l. kwam de Nederlandse Commissie Record Zeevissen (NCRZ) voor de 53e keer tijdens haar bestaan bij elkaar op het hoofdkantoor van Sportvisserij Nederland in Bilthoven. Het doel was de recordclaims van 2022 te beoordelen. De commissie bestaat uit voorzitter Pieter Beelen, Peter Ouwendijk, Ronald Meijer, Cas Al en Ton Nientied.

Er kwamen in de corona periode van 2020 en 2021 veel claims betreffende vangsten uit het Nederlands kust- en zeewater, in 2022 waren dat er slechts twee. Daarentegen kwamen er in 2022 veel meer claims uit de Europese Wateren (4) en uit de wereldzeeën (7). Van de in totaal dertien claims betroffen zeven claims Catch & Release vangsten.

NEDERLANDS ZEEGEBIED

In de jaren 2020 en 2021 kwamen er veel claims binnen van de kongeraal (Conger conger). Het record werd diverse malen verbeterd en in het jaarverslag van 2021 sprak de commissie de verwachting uit dat in 2022 zowel het lengte als het gewichtsrecord wederom verbroken zou worden. De lezers werden uitgedaagd om een metervis en een kilovis te vangen van deze soort.

Meerdere vissers zijn die uitdaging aangegaan door vooral ’s nachts op de kop van de Noordpier hun geluk te beproeven. En met succes! Sven Veenstra uit Franeker ving op 28-11- 2022 een kongeraal van 105 cm. Hij verbeterde daarmee het lengterecord van 90,5 cm, dat Glenn Soekhoe uit Beverwijk sinds 24-11-2021 op zijn naam had staan.

Sven was goed voorbereid op pad gegaan, d.w.z. hij had een weegschaaltje bij zich om de vis ook te kunnen wegen. Sven woog de vis en claimde een gewicht van 3,9 kg. De weegschaal was niet digitaal, dus het gewicht moest worden afgelezen op de schaal. Dat was door de vanger iets te optimistisch gedaan en na bestudering van de aangeleverde foto’s en film besloot de commissie unaniem om het gewicht vast te stellen op 3,6 kg. Dat was een aanzienlijke verbetering van het gewichtsrecord, dat Slako Minderhoud uit Middelburg sinds 11-6-2021 op zijn naam had staan met 970 gram.

Het zal een hele opgave worden om in 2023 dit record weer te verbeteren, maar het maakt de uitdaging des te groter. Dat de Noordpier een aanzienlijke populatie kongeralen huisvest, is inmiddels wel overduidelijk.

Sven Veenstra met het nieuwe record voor de kongeraal.

Sven Veenstra met het nieuwe record voor de kongeraal.

Op de valreep van 2022 kwam er op 27 december een claim binnen van Addie Ottho uit Zandvoort betreffende de vangst van een harnasmannetje van 17 cm. Het record staat al sinds 1994 op 16,5 cm, dus dat zou een nieuw lengterecord kunnen zijn. De commissie was unaniem in zijn oordeel dat deze vangst niet een harnasmannetje was, maar een pitvis. Het lengte record pitvis staat al sinds 1984 op 25 cm, dus deze claim werd afgewezen.

Pitvis

Pitvis

EUROPESE ZEEËN

In 2021 vestigde Ton Nientied een nieuw record Europese wateren met de vangst van een Europese murene van 85 cm en 1180 gram. In september kwam zijn in Toronto, Canada wonende zoon Toni voor een korte vakantie op bezoek bij zijn ouders in L’Estartit, Spanje. Uiteraard deed Toni een poging om deze murenesoort aan zijn soortenlijst toe te voegen. Binnen het uur was het raak op precies dezelfde plaats waar zijn vader het record in 2021 ving. De Europese murene (Muarena helena) van Toni was echter aanzienlijk groter en zwaarder. Met 99,8 cm en 2,15 kg was de recordverbetering een feit.

Toni Nientied met zijn murene.

Toni Nientied met zijn murene.

Peter Ouwendijk uit Krimpen aan de Lek, die al een aanzienlijk aantal records op zijn naam heeft staan, kreeg een tip dat als hij een European spearfish wilde vangen hij op pad zou moeten gaan met de Italiaanse expert Davide Ancone. Deze schipper vaart met zijn schip ‘The White Monkey’ vanuit Acciaroli net onder Napels. Peter ging in juli een week vissen met deze schipper. Het resultaat mocht er zijn.

Allereerst ving Peter een nieuw Europees record mediterranean spearfish (Tetraturus belone) van 136 cm en 5,91 kg. Deze vis was bij de vangst lichtelijk beschadigd, zodoende werd besloten om de vis mee te nemen om op de kant te wegen en later te consumeren.

Peter Ouwendijk met zijn speervis.

Peter Ouwendijk met zijn speervis.

Een tweede aanzienlijk zwaardere mediterranean spearfish werd door Peter geclaimd als Catch & Release record. De vis werd door de schipper geschat op 170 cm en een gewicht van ruim 14,5 kg. De vis werd langszij de boot gebracht, de leader werd ter hand genomen, zodat de vis volgens de C&R regels als gevangen kan worden beschouwd. Daarna ging het mis. De vis wist van de haak los te komen, voordat er foto’s gemaakt konden worden.

Het reglement van de Catch & Release vangsten zegt, dat er een duidelijke foto beschikbaar moet zijn van de vis poserend met de vanger of in het water liggend. Omdat die er niet is, werd deze claim door de commissie afgewezen. Dat was geen gemakkelijke beslissing, aangezien niemand twijfelde dat deze vis daadwerkelijk gevangen is, maar om op de recordlijst te komen dient – ook voor leden van de commissie! – aan alle voorwaarden te zijn voldaan.

Dat deze trip zeer succesvol was, bleek uit de derde claim van Peter van de vangst van een langvintonijn (Thunnus alalunga). Dit record stond sinds 2006 op naam van J. de Graaff uit Hoeven met 6 kg. Peter ving een exemplaar van 94 cm en 11,88 kg, derhalve een grote verbetering van het staande record.

De langvintonijn van Peter Ouwendijk.

De langvintonijn van Peter Ouwendijk.

WERELDZEEËN

De meeste claims kwamen uit de categorie wereldzeeën en de meeste daarvan waren weer C&R claims.

Allereerst ving Maikel Hop uit Breda op het eiland Maio (Kaapverdische Eilanden) een rainbow runner (Elagatis bipinnulata) van 103 cm en 7,73 kg. Het geclaimde gewicht was 7,75 kg, maar op de digitale weegschaal stond duidelijk 7,725 kg, vandaar dat de commissie besloot het gewicht afgerond vast te stellen op 7,73 kg. Deze fantastische sportvis was een grote verbetering van het oude record, dat sinds 2013 met 5,09 kg op naam stond van Mart van Est uit Bergen op Zoom.

Maikel Hop met zijn prachtige rainbow runner.

Maikel Hop met zijn prachtige rainbow runner.

De heer A.D. Kroon uit Puttershoek claimde het C&R record hamerhaai (Sphyrna zygaena) met de vangst op Lanzarote (Canarische Eilanden) van een hamerhaai met een geschat gewicht van 250 kg. Om in aanmerking te komen voor een C&R record en vermelding op de recordlijst dient de vangst minimaal 20% zwaarder te zijn dan het staande record. Het record hamerhaai staat op 219 kg. De haai zou dus 219 kg + 20% = 263 kg moeten zijn. Dat is hij niet, vandaar dat de commissie deze claim heeft afgewezen. Omdat de vangst wél meer woog dan 80% van het staande record, komt de vanger wel een C&R vangstcertificaat en een C&R speld. Helaas heeft ons het bericht bereikt dat de heer Kroon onlangs is overleden.

Eenzelfde verhaal gaat op voor de claim van Valentijn van den Bos uit Hardinxveld-Giessendam, die op 19-10-2022 op Maio (Kaapverdische Eilanden) een verpleegstershaai ving met een geschat gewicht van 80 kg. Dat is net onder het gewicht van het huidige record plus 20%, vandaar dat deze claim ook werd afgewezen. Ook Valentijn krijgt een C&R vangstcertificaat en een C&R speld.

Valentijn van den Bos en visgids Michael van Stein tonen de verpleegstershaai.

Valentijn van den Bos en visgids Michael van Stein tonen de verpleegstershaai.

Tenslotte kwamen er vier C&R claims binnen n.a.v. een trip naar Goodland in Florida, die de vismaten sinds lange tijd Peter Ouwendijk (Krimpen aan de Lek), Frans van Oss (Winssen) en Paulus van den Berk (St. Oedenrode) in oktober 2022 ondernamen. Aan boord bij de specialist ter plekke Michel Kerklaan wisten alle drie bovenvermelde vissers ettelijke Atlantic goliath groupers (Epinephelus itajara) naast de boot te krijgen en met de leader in de hand te fotograferen. De ervaren schipper schatte bij alle drie de vissers het gewicht van hun zwaarste exemplaar op 130 Lbs bij een lengte van 130 cm. Dat is dus rond de 58,5 kg. Aangezien er geen staand record is van de goliath grouper en de 20% regeling dus niet geldt, heeft de commissie besloten alle drie de groupers te accepteren als nieuw C&R record.

Paulus van den Berk toont zijn reusachtige grouper.

Paulus van den Berk toont zijn reusachtige grouper.

Tenslotte was er de claim van Peter Ouwendijk betreffende de vangst van een tarpon (Megalops atlanticus) van 90 Lbs (geschat door de schipper) bij een lengte van 145 cm. Dat komt overeen met 40,5 kg. Diverse online grafieken met lengte-gewichtsrelaties voor tarpon gaven ver uiteenlopende gewichten, waardoor het vermoeden van Peter – die dacht dat het gewicht een onderschatting was – niet bevestigd kon worden.

Aangezien het staande record sinds 1980 op naam staat van J. Remme uit Driehuis en 44 kg zwaar is, dient een C&R record van een tarpon minimaal 52,8 kg te zijn. De tarpon van Peter komt daar niet bij in de buurt en deze claim voor een C&R record werd daarom door de commissie afgewezen. Omdat de vangst wél weer meer woog dan 80% van het staande record, krijgt Peter wel een C&R vangstcertificaat en een C&R speld.

Peter met zijn tarpon.

Peter met zijn tarpon.

Tijdens de eerste helft van januari ontvingen we net na de vergadering van de NCRZ al weer een claim betreffende een spectaculaire vangst van een tijgerhaai. De behandeling daarvan zal moeten wachten tot de volgende vergadering in januari 2024. We hopen dit jaar nog veel claims tegemoet te zien.