Komende woensdag 15 maart staan de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen op de agenda. Ook hier veel partijen, veel te kiezen dus. Grote vraag is welke partijen de hengelsport een warm hart toedragen, en welke juist niet. Alle verkiezingsprogramma’s uitspitten, daar heeft lang niet iedereen zin in of (nog) de tijd voor en daarom is het fijn dat Sportvisserij Nederland je daarbij kan helpen.

‘Door te gaan stemmen bij de komende Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen kun je invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur en de werkwijze van jouw waterschap. Dat raakt zoals gezegd aan hele tastbare zaken als het beheer van viswateren, de visstand en de beschik- en bereikbaarheid van visstekken. Als sportvisser is het dus van belang om je goed te informeren over wat partijen en hun kandidaten voor plannen hebben – zijn die in lijn met de belangen van de hengelsport?’ Aldus Sportvisserij Nederland

Mogelijkheden voor de sportvisserij

Zo probeert de Partij voor de Dieren in gemeenten waar zij in de raad is vertegenwoordigd de sportvisserij te verbieden of in ieder geval ernstig te beperken. Iets wat actueel speelt Arnhem, Utrecht, Almere, Haarlem en ook weer in Amsterdam. Maar ook andere partijen hebben punten in hun verkiezingsprogramma die op zijn minst voor opgetrokken wenkbrauwen en wantrouwen zorgen als het gaat om de (toekomstige) mogelijkheden voor de sportvisserij.

Het gaat ook bij deze verkiezingen niet alleen om de partijen, maar ook om de voorkeurstemmen voor de kandidaten. Zeker voor de waterschapsverkiezingen is het natuurlijk mooi als die kandidaat oog heeft voor de hengelsport, zelf een visser is en/of bijvoorbeeld bestuurlijke ervaring heeft in een Hengelsportvereniging, zodat diegene weet wat er zoal speelt.

Vijf vragen

In aanloop naar de waterschapsverkiezingen hebben de diverse hengelsport federaties de verkiesbare partijen bij de waterschappen benaderd en gevraagd of zij antwoord wilden geven op de volgende vijf vragen.

–              Wilt u de dialoog en samenwerking met de sportvisserij binnen uw waterschap? (Na voetbal de tweede NOC/NSF sportbond van Nederland met meer dan 750.000 leden en ruim 1,7 miljoen recreatievissers)

–              Staat u positief tegenover de hengelsport als algemene recreatievorm?

–              Vindt u dat het waterschap een voorname rol speelt bij de bereikbaarheid en het bevisbaar houden van uw wateren?

–              Bent u bereidt om de sportvisserij te faciliteren zodat mensen, jong én oud, veilig en verantwoord kunnen vissen?

–              Vindt u dat het waterschap extra zou moeten investeren in de kwaliteit van de onderwaterwereld; het huis van de vis (waterkwaliteit, biotoop, migratie)?

Wil je weten wat de uitkomsten zijn, welke partijen de sportvisserij een goed hart toedragen… of juist niet? Ga dan naar de website van Sportvisserij Nederland: https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/verkiezingen-15-maart/