DOOR MARTIN KORNER – Je hebt de stap gemaakt van een simpele dieptemeter/fish finder naar een nieuw high tech model. Gefeliciteerd! Na de juiste installatie ga je er trots mee het water op. Je zet de dieptemeter aan en dan vliegt de informatie je om de oren. Help! Waar kijk ik nu naar? In dit artikel geef ik uitleg over hoe je zo’n geavanceerde dieptemeter kunt gebruiken om jouw water beter te leren kennen.

In BEET juli/augustus is in het artikel van Volkmar Strikkers te lezen dat een goede installatie essentieel is om een juist beeld te krijgen. In dat artikel wordt het heel helder uitgelegd en ik zal daarom in dit artikel niet verder ingaan op de installatie. Als de dieptemeter geïnstalleerd is kan je eindelijk het water op gaan. Vol verwachting zet je de dieptemeter aan… wat een informatie komt er op je af! Kleuren, getallen, keuzes in views; waar te beginnen en wat zie ik nu eigenlijk? Schrik niet, het is eenvoudiger dan je denkt. Mijn advies is; begin simpel en breid het steeds verder uit naar eigen behoefte.

Het resultaat van het investeren in het loggen van een plantenveld.

VAREN, VAREN, VAREN

Het traditionele sonarbeeld, wat je waarschijnlijk al kent, plus GPSbeeld is waar het best mee gestart kan worden. Op het scherm is het bodemverloop te zien samen met informatie zoals diepte, tijd, watertemperatuur, voltage en snelheid, in combinatie met een overzicht (met dieptelijnen) van waar je vaart. Hiermee kun je al een goede inschatting maken van de onderwaterwereld.
Voor een beginnende bootvisser of beginnende gebruiker van een high tech dieptemeter kan het raadzaam zijn om je water te verkennen door het langzaam rond te varen.

Ga naar de gebieden waar je al bekend mee bent. Dit zal je helpen in het begrijpen hoe de nieuwe dieptemeter jouw al bekende stekken weergeeft. Dat varen doe ik vaak zonder een aasje in het water te hebben, zonder te vissen dus. Rondvaren geeft je heel veel informatie over het bodemverloop met kuilen, bulten, obstakels, waterplanten, aasvissen en hardheid van de bodem. De GPS met Navionics kaart geeft je een perfect beeld van de dieptelijnen van een water.

Zo zie je in een oogopslag de ondieptes en wat diepere stukken

Heb je geen GPS, SonarChart Live of waterkaart van jouw water, probeer dan één diepte aan te houden en volg die de plas rond. Hou bijvoorbeeld de 3 meter diepte aan. Zie je dat het ondieper wordt, stuur dan de tegenovergestelde kant op tot dat het weer dieper wordt. Eenmaal weer over de 3 meter en wordt het dieper, stuur dan weer naar het ondiepe. Je zal zien dat je dan zigzaggend over het water heen gaat. Vaar zo de plas rond om te zien hoe de taluds lopen. Tijdens het varen zal je vast inhammen en uitlopers tegenkomen. Dit zijn de meest interessante gedeeltes en vragen om meer aandacht later.

Probeer voor jezelf altijd een helikopterview in gedachten te houden. Maak een beeld in je hoofd hoe de bodem van de plas eruit zal zien zonder water erin. Probeer de 2D view om te zetten in een 3D beeld. Dit vergt enige oefening, maar je zal merken dat dit snel opgepikt kan worden. Maar ook hierbij kunnen dieptemeters je helpen. Vaar gerust een aantal keren op diverse dieptes het water af om een goed beeld te vormen van de bodem. Het zal niet voor het eerst zijn dat na een ondiepte het opeens weer dieper zal worden! Dit onderzoek zal de basis vormen voor de volgende stappen.

Aasvis met een roofvis boven bodemstructuur.

HOTSPOTS VERKENNEN : FUNCTIES EN SCHERMEN

Om hotspots te verkennen gebruik ik graag verschillende views:

GPS: om snel je positie op het water te kunnen bepalen en te zien aan het plotspoor welk route je hebt gevaren. Aan de hand van de waterkaart kun je globaal al je koers bepalen of interessante plekken herkennen. Sommige modellen dieptemeters beschikken over de Sonar Chart Live functie om zelf een dieptekaart te maken. Uiterst handig om nog gedetailleerder de contouren van de bodem vast te leggen.
Down scan: dit geeft een super gedetailleerd beeld van de bodem en kan je vissen, obstakels en waterplanten zeer goed zien. Dit beeld geeft vaak meer detail dan het traditionele sonar scherm.
Side scan: hiermee kan er links en rechts naast de boot gekeken worden. Daarmee kan je naast het bodemverloop ook zien wat er op de bodem en in de waterkolom allemaal aanwezig is. Dit vergt enige oefening om het te lezen. Op YouTube kan je daar een aantal handige filmpjes van vinden.
3D Vision: dit geeft een 3D beeld van het gedeelte waar je overheen gevaren hebt en kan je helpen in het in het vormen van het beeld onderwater.

 

MEER WETEN OVER DIEPTEMETERS? | LEES HET HELE ARTIKEL VAN MARTIN IN BEET OKT/NOV

KOOP BEET MAGAZINE  NU IN DE WINKEL, OF BESTEL  EEN VOORDELIG JAARABONNEMENT