RONNY DE GROOTTE – Hoe maak je de snowman rig?  De ‘snowman rig’ of sneeuwman rig is waarschijnlijk de meest gebruikte rig sedert jaren. Deze rig heeft reeds een ontelbaar aantal karpers verschalkt en behoort tot het basis arsenaal van vele karpervissers. Ronny De Groote neemt in het derde deel van zijn onderlijnleer deze rig nader onder de loep.

Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen, de sneeuwman rig is verre van mijn favoriete rig. Een groot gedeelte van het karpervisserslegioen zweert echter bij deze rig, er wordt veel karper mee gevangen. Volgens mij worden er enkel zoveel karpers aan deze rig gevangen, omdat er simpelweg heel veel vissers zijn die deze rig als hun standaard rig beschouwen en hem daarom te pas en te onpas gebruiken. Qua finesse blinkt deze rig zeker en vast niet uit. Ik durf te stellen dat deze rig lomp is ten opzichte van andere rigs. Ik zal uitleggen waarom ik zo tegen deze rig aankijk en waarom ik deze rig soms zelf ook gebruik.

Een rivierschub die de aantrekkingskracht van een sneeuwman montage niet kon weerstaan.

WAAROM SNOWMAN RIG?

De term ‘sneeuwman’ komt van het feit dat als haakaas twee boilies van verschillende diameters op de hair worden gebruikt. Een zinkende grote boilie zorgt voor het visuele aspect en een kleinere zwevende boilie balanceert het geheel uit. De combinatie kan met een beetje verbeelding dan ook gezien worden als een sneeuwpop. Het feit dat het haakaas relatief groot is creëert een natuurlijke aversie bij mij. Ik ben er namelijk van overtuigd dat kleiner aas sowieso veel sneller wordt genomen dan groot aas. Dit heb ik tijdens het vissen op karper, maar eveneens bij het vissen op roofvissen zoals steur en meerval mogen constateren.

Daarom gaat mijn persoonlijk voorkeur uit naar klein haakaas. Bovendien kun je kleiner aas met meer finesse vissen; je begrijpt misschien waarom ik in eerste instantie niet wild ben van de sneeuwman rig. Echter, na vele jaren karpervissen, maar ook het vissen op andere vissoorten over de gehele wereld, heb ik geleerd dat je soms je overtuigingen aan de kant moet schuiven. Dat je voor de gegeven omstandigheden de beste rig moet gaan gebruiken. In sommige situaties is dat de sneeuwman rig. De visser die dit niet wil inzien, is hoogstwaarschijnlijk ook de persoon die op langere termijn minder succes zal hebben.

snowman rig

Om dit soort bijvangsten te vermijden moet je soms naar groter aas grijpen. Ervaring heeft me geleerd dat dit pas echt lukt vanaf een combinatie van een 20 mm pop-up en een 24 mm zinkende boilie.

WANNEER GEBRUIK JE DE SNOWMAN RIG?

De sneeuwman rig gebruik ik op het ogenblik dat een fijne aaspresentatie van minder belang is. Een fijne, uitgebalanceerde aaspresentatie heb je nodig als die ene, solitaire karper je stek aandoet en als die karper alle tijd heeft om ieder aasdeeltje te onderzoeken. Indien de aaspresentatie dan te wensen overlaat, dan zul je deze karper moeilijk, of misschien zelfs helemaal niet vangen. Ontstaat er echter voedselnijd op de stek, dan mag de rig ietsjes ‘lomper’ zijn. Echter, dit wil niet zeggen dat niet alle details van deze rig tot in de puntjes verzorgd moeten zijn. Dit hoor je me ook weer niet zeggen.

Ik gebruik deze rig op plaatsen waar het visuele aspect van de aaspresentatie van primair belang is. Met andere woorden, daar waar je haakaas het onderwerp van voedselnijd kan zijn. Onder welke condities kun je aan deze eis voldoen? Heel simpel, op het ogenblik dat de karpers zich in een (grote) groep voort bewegen. Deze omstandigheden krijg je bijvoorbeeld wanneer je op groot en weinig bevist water aan de slag gaat. Grote meren zijn hiervan een voorbeeld. De karperpopulatie komt daar niet elke dag in contact met karpervissers en zeker in het begin, als er gevist wordt, bestaat de karperpopulatie uit een paar (grote) scholen karper. Krijg je dan een school op de stek, dan zal haakaas dat goed opvalt ook eerder genomen worden in vergelijking met een haakaas dat moeilijk waarneembaar is. Rivieren zijn een ander voorbeeld waar de waarneembaarheid van je haakaas een dominantere rol krijgt bij het boeken van succes.

snowman rig

Voorafgaande aan deze vangst hadden diverse karpers zich meermaals aan de oppervlakte laten zien. Een teken dat er zich meerdere karpers op de stek bevinden en er dus voedselnijd is.

WAAR MOET JE OPLETTEN?

Karpers zijn van nature egocentrisch ingesteld en net die eigenschap zorgt ervoor dat ze als eerste iets zullen proberen te verorberen als ze zich in een groep voortbewegen. Op dat ogenblik kies je dus voor de waarneembaarheid en mag de finesse een beetje naar de achtergrond worden geschoven. Een ander voordeel van groot haakaas is dat je bepaalde vissoorten kunt selecteren. Met groot haakaas zul je vanaf een bepaald ogenblik bijvangsten van brasems en barbelen grotendeels kunnen vermijden. Op bepaalde rivieren houdt dit in dat er een combinatie van een 20 mm pop-up en een 25 mm zinkende boilie gebruikt moet worden.

Bij groot aas is het vanzelfsprekend dat ook de individuele componenten van de rig aangepast dienen te worden. Het haakmaatje 6 of 8 zal worden ingeruild voor een maatje 4. Maar ook andere dimensies zullen iets toenemen, bijvoorbeeld de lengte van de hair. Zo zal de afstand tussen de zinkende boilie en de haak minimaal 2 cm, of zelfs meer moeten bedragen. Dit is nodig om te voorkomen dat het grotere haakaas de haak gaat maskeren en zodoende de inhaking bemoeilijkt. Een veel gemaakte fout is dat karpervissers een te korte hair gebruiken. De inhaking verloopt hierdoor niet optimaal en de haakbocht wordt slechts voor de helft gevuld.

Tijdens de dril komt alle kracht dan ook op de haakpunt in plaats van de haakbocht te staan. Nu zijn er twee mogelijkheden: de haak buigt uit en/of de haak gaat snijden in de bek van de karper. Het resultaat is steeds hetzelfde, een karper die tijdens de dril verspeeld wordt. Gebruik dus een langere hair als het formaat van het haakaas toeneemt. Ik hanteer reeds een kwart eeuw de ‘1 op 10 regel’. Is mijn onderlijn 20 cm lang, dan laat ik ongeveer 2 cm tussen mijn haakaas en de bocht van de haak. Bij het vissen met een sneeuwman rig gebruik ik een onderlijn van minimaal 30 cm lang. Dit is ongeveer de dubbele lengte van de rigs die ik doorgaans pleeg te gebruiken.

LEES OOK: HOE MAAK JE EEN CHOD RIG?  | HOE MAAK JE DE STANDAARD RIG?

 

DE SNOWMAN RIG STAP VOOR STAP…..