Waterkracht is een duurzame vorm van energieopwekking en daar zijn steeds meer mensen groot voorstander van. Energie uit waterkracht wordt opgewekt uit stromend water. Doordat bij de productie van elektriciteit geen schadelijke stoffen vrijkomen en de bron onuitputtelijk is, lijkt deze vorm van energieopwekking zeer duurzaam. Echter zijn waterkrachtcentrales gevaarlijk voor vissen en veroorzaken deze vissensterfte. Daarnaast kunnen stuwdammen plaatselijke ecosystemen aantasten. Er zijn dus uitgebreide voorzieningen nodig die voorkomen dat vissen sterven doordat ze te dicht bij de centrales komen.

Waterkracht en vissterfte

De waterkrachtcentrales zijn voornamelijk gevaarlijk voor vissen die stroomafwaarts zwemmen. Deze vissen komen in aanraking met turbinebladen als ze te dicht bij zwemmen en worden vervolgens vermalen. Voor de vissen die stroomopwaarts zwemmen, zoals de forel, zijn namelijk al diverse oplossingen verzonnen en zijn er vistrappen aangelegd. Vissen die de andere kant op zwemmen, lopen een stuk meer risico. De afgelopen 30 jaar is de kwaliteit van het Nederlandse rivierwater sterk verbeterd, waardoor juist vele vissoorten zijn teruggekeerd. De bouw van waterkrachtcentrales kan dit tenietdoen waardoor de verbetering van de visstand wordt belemmerd. Sportvisserij Nederland volgt de ontwikkelingen rondom waterkrachtcentrales in Nederland dan ook op de voet.

Mogelijke oplossingen

Er zijn verschillende oplossingen om vissterfte als gevolg van waterkrachtcentrales tegen te gaan. Er worden momenteel verschillende visgeleidingssystemen ontworpen om de vissterfte tegen te gaan. Deze systemen zorgen ervoor dat de vissen naar goten en buizen geleid worden, waardoor ze niet in aanraking komen met de turbinebladen. Momenteel worden deze systemen nog nergens toegepast en niet alle systemen zijn specifiek ontworpen om vissterfte te voorkomen. Een andere mogelijke oplossing is door de turbine gericht te beheren. Zo kan deze bijvoorbeeld stop worden gezet tijdens de palingtrek en kunnen er vistrappen worden ontwikkeld waardoor vissen stroomopwaarts langs de waterkrachtcentrales kunnen zwemmen. Diverse Nederlandse centrales hebben deze vistrappen al geplaatst of zijn deze aan het installeren. Een belangrijk punt dat daarmee nog niet is opgelost is de sterfte onder vissen die stroomafwaarts zwemmen, die momenteel tot wel 30 procent bedraagt.

Voordelen van waterkracht

Waterkracht is een goedkope en onuitputtelijke vorm van energie. Zo kunnen consumenten dankzij waterkracht nog voordeliger uit zijn bij de goedkoopste energieleverancier. Voor de bouw van een waterkrachtcentrale is wel een flinke investering nodig, maar zodra de centrale eenmaal staat zijn de kosten laag. Daarnaast gaat de centrale tientallen jaren mee. De energieopwekking is nauwelijks afhankelijk van het weer, waardoor het een betrouwbaardere oplossing is dan windenergie of zonne-energie. Er hoeft geen grondstof te worden gewonnen waardoor waterkracht een zeer schone vorm van energie oplevert, zonder afvalproducten.