Hengelsportbedrijven willen krachten bundelen richting overheid

Met een nog altijd groeiend aantal ondertekenaars van de petitie tegen ongereguleerde beroepsvisserij in de Biesbosch is meer dan ooit duidelijk geworden, dat het onbehagen over deze door de overheid gelegaliseerde praktijk noodzaakt tot actie. Het gaat niet alleen om de Biesbosch, maar om nog meer wateren die volgens recente IMARES inzichten zwaar overbevist worden.

Goed nieuws is dat ook een groot aantal bedrijven zich aansluiten bij deze proteststem. Zo'n vijftig ondernemers hebben een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een brancheorganisatie, die zich primair ten doel stelt het economisch belang van de hengelsport zodanig op de politieke agenda te krijgen, dat er iets gedaan wordt tegen de ongereguleerde nettenvisserij. De tijd is er méér dan rijp voor. Als de overheid niet snel in actie komt, dreigen grote natuurwateren hun visstand, vele tienduizenden sportvissers hun hobby en vele ondernemers en/of hun werknemers hun baan te verliezen.

In de intentieverklaring nodigen de ondertekenaars Sportvisserij Nederland uit om de vorming van een brancheorganisatie te coördineren en te faciliteren.

Op woensdag 19 april werden door initiatiefnemer Wilfred van Nunen, sportvisser en freelance hengelsportjournalist, een dertigtal verklaringen overhandigd aan directeur Joop Bongers. Deze verklaarde onder de indruk te zijn van het aantal ondertekenaars.

Na interne bespreking kunnen de betreffende bedrijven dan ook een reactie van Sportvisserij Nederland verwachten. Inmiddels is het aantal onderschrijvers van de intentieverklaring opgelopen tot vijftig. Het gaat om de volgende bedrijven:

The Carpcollector
Hengelsport Hennie Kruidenier
Spro NV
Westin/Fairpoint Denmark
Daiwa - Cormoran
Pure Fishing / Shakespeare Europe BV
Shimano Europe
Svendsen Sport BV
Dutch Tackle Company BV
Technautic BV
Fauna Hengelsport
Raven Hengelsport
De Sportvisser Den Haag
Frank van Vliet Media
Lureparts
JVS Tackle
Glaudemans Fishing Tilburg
Gosnoekbaars/Handyfishing
Fishing Guide Johan
Fish Inn
IJsselsport / Lund Boats Europe
Oome Watersport
Vissershang Bootverhuur
Mateijsen Watersport
PiP Fishing
Publishing House & Facilities
SiudeM Events
Beet-Rovers en karpermagazine Karper
Hengelsport Kees Hamelink VOF
MDSI
MacFishing
Hengelsport De Ronde Venen
Hengeldiscount Gigant
Visdeal
Wout van Leeuwen Fishing & Outdoor
Hareco Hengelsport
Hengelsport Utrecht
Ton Temming Hengelsport
Dyckers
Peeters Hengelsport
A&M Fishing Tackle
Poseidon Fly Fishing
Visgids Johan Struwe
Hengelsporthuis De Catfish
Dutch Fishing Adventures
Snoekspinners.nl
Leonard Sports
Rix Hengelsport
Fishing Guides Holland

Bedrijven die nog geen kennis hebben genomen van de intentieverklaring en hem graag ondertekenen omdat ze belang hebben bij het behoud van de visstand, kunnen dit alsnog doen en versturen naar:

Sportvisserij Nederland, ter attentie van de heer J. Bongers, directeur

Postbus 162

3720 AD Bilthoven

 

Intentieverklaring:

 

Aan het bestuur van Sportvisserij Nederland

Postbus 162

3720 AD Bilthoven

 

 

Betreft: Intentieverklaring Brancheorganisatie Hengelsport

 

Geacht bestuur,

 

Onderstaande hengelsportwinkeliers, -groothandels en andere aan de sportvisserij gerelateerde bedrijven verklaren hiermee de intentie te onderschrijven om te komen tot een brancheorganisatie. Deze organisatie zou zich moeten richten op samenwerking waar dat mogelijk en wenselijk is.

 

Prioriteit daarbij heeft de bundeling van krachten richting de overheid, die, zoals door Sportvisserij Nederland wordt bevestigd, nalatig is in het nemen van maatregelen tegen de in hoge mate ongereguleerde beroepsvisserij op schubvis in de Nederlandse binnenwateren zoals het Benedenrivierengebied en tegen de staand wantvisserij in de kustwateren zoals het Europoortgebied.

 

Wij vrezen dat als er niet snel afdoende beschermende maatregelen worden genomen, de visstand in een zodanig snel tempo keldert, dat veel bedrijven op korte termijn niet meer kunnen blijven bestaan. Hiermee komt de werkgelegenheid van honderden mensen in gevaar, een veelvoud van het aantal mensen dat economisch afhankelijk is van de beroepsbinnenvisserij en staandwantvisserij in het kustwater. Helaas wordt dit door de overheid en door de rechter onvoldoende serieus genomen. De recente ongegrondverklaring van de aanklacht van Wout van Leeuwen Hengelsport tegen de staandwantvisserij wegens inkomstenverlies, is daarvan een schrijnend teken. Het bevestigt eens te meer, dat een individueel hengelsportbedrijf geen enkele kans maakt tegen “het beroep.” We hebben elkaar nodig. Alleen samen staan we sterk.

 

Recent heeft Sportvisserij Nederland aangegeven de vorming van een brancheorganisatie te willen coördineren en faciliteren, mits er voldoende animo onder de ondernemers zou blijken te zijn. Deze intentieverklaring wil dat aantonen en daarmee een uitnodiging zijn aan Sportvisserij Nederland om ons bij de hand te nemen. Sportvisserij Nederland beschikt immers over de juiste achtergrondinformatie, know-how op visstandgebied én de ingangen bij de politiek.

 

Wij zien met veel belangstelling uit naar een reactie!

 

Met vriendelijke hengelsportgroet,

 

 

Naam bedrijf:

 

Postadres/Mailadres/tel. Nummer:

 

Naam en handtekening verantwoordelijke:

 
Copyright © Vipmedia 2010   -   Privacy statement   -   Disclaimer